အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ စူပါအပလီေကးရွင္း ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ သင့္လိုမ်ိဳး လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုု မွီခိုေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုေကာင္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ရင္ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာက ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေစမွာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ အေျပာပဲမဟုတ္ဘဲ အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပၾကမယ္။ အဲ့ဒါမွ သင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အျမဲယံုၾကည္အားကိုးလို႔ ရမွာပါ