ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္တစ္ခု ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္

… မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာႀကီးကို ကယ္တင္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး (အနည္းဆံုး အခုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့)။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပတဲ့ ေန႔ရက္ေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ တာ၀န္ကိုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေန႔ရက္ေတြကို ဘယ္လိုလြယ္ကူ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေနလဲဆိုတာ နားလည္ဖို႔လား။ ေအာက္က ဗီဒီယိုေလးကို ၾကည့္႐ႈပါ။

လက္မွတ္ ၂ေစာင္ ရယူပါ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမၻာႀကီးကိုေတာ့ မကာကြယ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သင့္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ထိုင္ခံု ၂ ခံုက်န္ေအာင္ေတာ့ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္တာ၀န္လား။ ၁၂ ေမ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ တံဆိပ္ေခါင္း ၈ ခုရေအာင္ လုပ္႐ံုပါပဲ။

Step 1

သင့္ Grab အပလီေကးရွင္းထဲမွာ Marvel စတူဒီယိုရဲ႕ Avengers: Endgame တံဆိပ္ေခါင္း ကတ္ျပားေလးကို ရွာပါ။ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ တစ္ခုအထိပဲ ရွိမွာပါ။

Step 2

တစ္ေၾကာင္း စီးနင္းတိုင္း တံဆိပ္ေခါင္း တစ္ခု ရပါမယ္။

Step 3

တံဆိပ္ေခါင္းေလးေတြ အားလံုး စုေဆာင္းၿပီးသြားတာနဲ႕ သင့္ရဲ႕ GrabRewards စာရင္းထဲမွာ သင့္အတြက္ လက္မွတ္ ၂ေစာင္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

စူပါအမွတ္တရပစၥည္းမ်ား

အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထုတ္ေ၀ေသာ Marvel စတူဒီယိုရဲ႕ Avengers: Endgame အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းပါ

၁၀၀၀ ပြိဳင့္

႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ ၁ ေစာင္

၁၀၀၀ ပြိဳင့္

၁၈၀၀ ပြိဳင့္

Protein Shaker ေရဘူး
သင့္ရဲ႕ အျပင္းစားေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြက္

၁၈၀၀ ပြိဳင့္

၁၅၀၀ ပြိဳင့္

အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထုတ္ေ၀ေသာ ဦးထုပ္ ၁၀၀% ခ်ည္၊ ႐ုပ္ဖ်က္ရန္အတြက္ေတာ့ အားမေပးပါ

၁၅၀၀ ပြိဳင့္

၈၀၀ ပြိဳင့္

အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထုတ္ေ၀ေသာ ဖုန္းခ်ိတ္ သတၱဳကြင္း
လက္ ၂ ဖက္လံုးအားဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးအတြက္ပါ

၈၀၀ ပြိဳင့္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာ