Trở thành Đối tác của ví Moca tại Việt Nam!

Thông tin đăng ký sẽ được Moca thu thập và xử lý. Bộ phận kinh doanh của Moca sẽ liên hệ trong thời gian ngắn nhất. Moca có trách nhiệm quản lý và sử dụng thông tin đúng mục đích theo chính sách bảo mật hiện hành. Grab không lưu trữ cũng như không xử lý thông tin này

P2M Form

Bằng việc đăng ký, tôi xác nhận (i) việc cung cấp cho Moca các thông tin nêu trên nhằm mục đích sử dụng dịch vụ của Moca và (ii) đồng ý ràng buộc với các điều khoản về chính sách bảo mật