Stay on top of your earnings,
straight from the app!

With our latest Grab Driver App update, you’ll be able to view and
keep track of your daily fares and weekly earnings easily from the app.

Truy cập sao kê hàng tuần trở nên dễ dàng hơn

Giờ đây, bạn có thể xem bản tổng kết thu nhập hàng ngày bao gồm: tiền thưởng,
khuyến mãi và chi phí chuyến đi một cách tiện lợi ngay trên ứng dụng! Song song đó,
bản sao kê chi tiết về thu nhập vẫn sẽ được gửi vào email của bạn như trước nay.

Cách kiểm tra sao kê hàng tuần trên ứng dụng:

Kết quả hiển thị đã được Grab tính toán sẵn cho bạn.

Bạn đã có thể theo dõi thu nhập hàng ngày và xem bản tổng kết tuần một cách tiện lợi trên ứng dụng.
Số lượng cuốc xe, cũng như thu nhập đã hiển thị sẵn, bạn có thể tự lên kế hoạch và chỉ tiêu cho riêng
mình để gia tăng thu nhập một cách dễ dàng và khoa học nhất.

Cách theo dõi thu nhập hàng ngày và hàng tuần trên ứng dụng:

Ready To Update Your Driver App?

  • Download on the App store
  • ANDROID APP ON Google Play

FAQ

You will now get a visual and immediate display of your daily trip based earnings, If you are a SG based driver, this would complement your weekly existing PDF statement. Your weekly PDF statement will be sent to your email and in our next version, the PDF statement will be accessible from the app as well.

The daily fares that are included in the bar charts only include trip based fares. All incentives are given in the statement provided weekly.

The in-app history display demonstrates daily trip based fares and does not include incentives yet. In future versions we will include incentives in the daily trip based history for it to be easily accessible.