Dễ dàng quản lý và duy trì doanh thu
trên ứng dụng Grab!

Với phiên bản cập nhật mới nhất từ Grab, bạn có thể xem và theo dõi
thu nhập hàng ngày và hàng tuần của mình một cách dễ dàng hơn trên ứng dụng Tài xế.

Truy cập sao kê hàng tuần trở nên dễ dàng hơn

Giờ đây, bạn có thể xem bản tổng kết thu nhập hàng ngày bao gồm: tiền thưởng,
khuyến mãi và chi phí chuyến đi một cách tiện lợi ngay trên ứng dụng! Song song đó,
bản sao kê chi tiết về thu nhập vẫn sẽ được gửi vào email của bạn như trước nay.

Cách kiểm tra sao kê hàng tuần trên ứng dụng:

Kết quả hiển thị đã được Grab tính toán sẵn cho bạn.

Bạn đã có thể theo dõi thu nhập hàng ngày và xem bản tổng kết tuần một cách tiện lợi trên ứng dụng.
Số lượng cuốc xe, cũng như thu nhập đã hiển thị sẵn, bạn có thể tự lên kế hoạch và chỉ tiêu cho riêng
mình để gia tăng thu nhập một cách dễ dàng và khoa học nhất.

Cách theo dõi thu nhập hàng ngày và hàng tuần trên ứng dụng:

Bạn đã sẵn sàng cập nhật phiên bản mới chưa?

  • Download on the App store
  • ANDROID APP ON Google Play

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có thể xem ngay lập tức thu nhập trên các chuyến đi hàng ngày của mình. Nếu bạn là đối tác tài xế tại Singapore, điều này sẽ bổ sung vào bản sao kê hàng tuần hiện tại ở định dạng PDF. Bản sao kê hàng tuần dưới định dạng PDF sẽ được gửi cho bạn qua email và trong phiên bản sắp tới, bản sao kê này sẽ được hiển thị trực tiếp trong ứng dụng.

Thu nhập hàng ngày thể hiện trong biểu đồ chỉ bao gồm thu nhập từ các cuốc xe (chưa tính tiền thưởng). Tất cả số tiền thưởng mà bạn nhận sẽ được đưa vào bản sao kê hàng tuần.

Hiện tại phần lịch sử trên ứng dụng chỉ biểu thị thu nhập trên các cuốc xe và chưa bao gồm các chi phí thưởng. Trong các phiên bản sắp tới, Grab sẽ bổ sung thêm phần tiền thưởng trong lịch sử để các đối tác có thể truy cập dễ dàng hơn.