💥 Thử thách đi GrabCar thắng iPhone 14 Pro Max 256GB

CÁC BƯỚC THAM GIA THỬ THÁCH

🔹Bước 1: Chọn mục “Thử thách” trong ứng dụng Grab.

🔹Bước 2: Chọn “Thử thách đi GrabCar thắng iPhone 14 Pro Max 256GB”, sau đó chọn “Chấp nhận thử thách” và hoàn thành các mốc thử thách trước 23h59’ ngày 17/12/2022. 

Chương trình áp dụng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

CÁC CẤP ĐỘ CỦA THỬ THÁCH:

🔹Cấp độ 1: Hoàn thành 3 chuyến xe GrabCar/GrabCar Plus/GrabCar Protect – Nhận ngay 01 mã ưu đãi giảm 10% cước phí chuyến xe cho lần đặt dịch vụ GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ. 

🔹Cấp độ 2: Hoàn thành thêm 2 chuyến xe GrabCar/GrabCar Plus/GrabCar Protect – Nhận ngay 01 mã ưu đãi giảm 15% cước phí chuyến xe cho lần đặt dịch vụ GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ. 

🔹Cấp độ 3: Hoàn thành thêm 5 chuyến xe GrabCar/GrabCar Plus/GrabCar Protect – Nhận ngay 02 mã ưu đãi giảm 15% cước phí chuyến xe cho (các) lần đặt dịch vụ đi GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ và được tham gia cấp độ 4.

🔹Cấp độ 4: Tiếp tục hoàn thành các chuyến xe GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect để đạt tổng giá trị cước phí di chuyển cao nhất trước 23h59’ ngày 17/12/2022 và cơ hội thắng Giải Đặc Biệt là iPhone 14 Pro Max 256GB (màu ngẫu nhiên).  

📌Lưu ý: Tổng giá trị cước phí di chuyển là tổng cước phí của tất cả các chuyến xe mà người chơi đã hoàn thành từ khi bắt đầu cấp độ 4 đến trước 23h59’ ngày 17/12/2022, sau khi trừ đi các mã ưu đãi được áp dụng (nếu có). 

📌Bên cạnh đó, sau khi kết thúc chương trình (vào lúc 23h59’ ngày 17/12/2022), tất cả người chơi tham gia cấp độ 4 đều sẽ nhận được 01 mã ưu đãi giảm 20% cước phí chuyến xe cho lần đặt GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

📌 Cấp độ 1: 100.000 giải thưởng cho 100.000 người chơi hoàn thành cấp độ 1 sớm nhất, mỗi giải là 01 mã ưu đãi 10% cước phí chuyến xe cho lần đặt dịch vụ GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ 

📌 Cấp độ 2: 70.000 giải thưởng cho 70.000 người chơi hoàn thành cấp độ 2 sớm nhất, mỗi giải là 01 mã ưu đãi 15% cước phí chuyến xe cho lần đặt dịch vụ GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ 

📌 Cấp độ 3: 50.000 giải thưởng cho 50.000 người chơi hoàn thành cấp độ 3 sớm nhất, mỗi giải là 02 mã ưu đãi 15% cước phí chuyến xe cho lần đặt dịch vụ đi GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ.

📌 Cấp độ 4: Mỗi thành phố có 02 Giải Đặc Biệt, dành cho 02 người chơi có tổng giá trị cước phí di chuyển cao nhất tính từ thời điểm tham gia cấp độ 4 cho đến khi chương trình kết thúc (vào lúc 23h59’ ngày 17/12/2022). Mỗi giải là 01 iPhone 14 Pro Max 256GB.

📌 Bên cạnh đó, sau khi kết thúc chương trình (vào lúc 23h59’ ngày 17/12/2022) tất cả người chơi tham gia cấp độ 4 đều sẽ nhận được 01 mã ưu đãi giảm 20% cước phí chuyến xe cho lần đặt GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect tiếp theo, giảm tối đa 50.000đ.

QUY ĐỊNH CỦA THỬ THÁCH: 

📌 Thử thách chỉ áp dụng cho người chơi được hiển thị “Thử thách đi GrabCar thắng iPhone 14 Pro Max 256GB” trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab kể từ 0h00’ ngày 17/11/2022. Theo đó, người chơi cần chọn “Chấp nhận thử thách” để tham gia chương trình.

📌 Thử thách kéo dài từ 0h00’ ngày 17/11/2022 đến 23h59’ ngày 17/12/2022.

📌 Thử thách sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Thử thách chỉ dành cho một tài khoản Grab, dựa trên quyền truy cập Thử thách hiển thị trên ứng dụng.

📌 Thử thách này không thể được thực hiện lại sau khi đã hoàn thành hoặc thời gian quy định đã kết thúc.

📌 Mã ưu đãi di chuyển được áp dụng cho dịch vụ GrabCar/ GrabCar Plus/ GrabCar Protect trên toàn quốc. Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán trên ứng dụng Grab. Thời hạn sử dụng từ ngày nhận được mã ưu đãi đến hết ngày 31/12/2022.

📌 Sau khi hoàn thành các cấp độ 1,2,3,4 của thử thách, người chơi thực hiện theo các bước sau để nhận giải thưởng: người chơi có thể vào mục “Ưu đãi của tôi/ My Rewards” trên ứng dụng Grab để sử dụng mã ưu đãi di chuyển.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC:

🔹Bảng xếp hạng 10 người chơi đang tham gia cấp độ 4 có tổng giá trị cước phí di chuyển cao nhất (tổng kết theo tuần) sẽ được cập nhật hằng tuần, trên trang mạng xã hội chính thức của Grab tại https://www.facebook.com/GrabVN, giúp người chơi nắm được tiến độ tham gia thử thách của mình. 

🔹Bằng việc chấp nhận tham gia Thử thách, người chơi hiểu, đồng ý và cho phép Grab công bố thông tin liên quan đến người chơi, bao gồm (i) tên tài khoản đăng ký với Grab và (ii) ba (03) số đuôi số điện thoại, cho mục đích cập nhật tiến độ thực hiện Thử thách trên bảng xếp hạng hằng tuần mà Grab sẽ đăng tải công khai trên trang mạng xã hội chính thức của Grab https://www.facebook.com/GrabVN.

🔹Kết quả Giải Đặc Biệt của chương trình sẽ được công bố trên trang mạng xã hội chính thức của Grab https://www.facebook.com/GrabVN trong vòng 2 tuần kể từ ngày 17/12/2022.

🔹Grab sẽ liên hệ người thắng Giải Đặc Biệt tối đa ba (03) lần qua điện thoại, để thông báo kết quả. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày được liên hệ, người thắng cuộc có trách nhiệm liên hệ với Grab để cung cấp các thông tin cần thiết như hướng dẫn. Trường hợp người thắng giải không cung cấp thông tin trong thời hạn quy định, Grab có quyền tiến hành trao Giải Đặc Biệt cho người chơi có tổng giá trị cước phí di chuyển cao nhất tiếp theo. Người thắng giải không có quyền khiếu nại khi trường hợp này xảy ra.

🔹Đối với Giải Đặt Biệt của cấp độ 4, Grab thực hiện trao giải cho người thắng cuộc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố người thắng cuộc. 

🔹Người chơi thắng Giải Đặc Biệt (01 iPhone 14 Pro Max 256GB) ở cấp độ 4 có nghĩa vụ hoàn thành việc đóng thuế cho cơ quan nhà nước. 

🔹Người chơi sắp xếp thời gian (60 ngày kể từ ngày công bố người thắng Giải Đặc Biệt) để đến văn phòng Grab tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nhận Giải Đặc Biệt và đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. 

🔹Grab có toàn quyền từ chối trao giải, tước quyền tham dự nếu nghi ngờ hoặc phát hiện người chơi thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo nào trong quá trình tham dự chương trình dưới bất kỳ hình thức nào hoặc quá trình tham gia chương trình vi phạm các quy định pháp luật hiện hành khác và/ hoặc quy định, chính sách Grab. 

🔹Grab có toàn quyền quyết định điều kiện, xác định người thắng giải, thay đổi thể lệ và điều khoản của chương trình này và có thông báo trước đến người chơi. Các nội dung được thay đổi này đảm bảo không gây bất lợi cho người chơi và sẽ mặc nhiên có hiệu lực và được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chương trình. 

🔹Tất cả các ưu đãi/giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng có giá trị tương đương nào.

🔹Người chơi đồng ý rằng quyết định của Grab là quyết định cuối cùng và có hiệu lực áp dụng. Mọi tranh chấp giữa Grab và người chơi phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy trình do Grab công bố và áp dụng tại từng thời điểm.

🔹Người trúng thưởng phải đổi/nhận tất cả giải thưởng trong thời hạn được thông báo bởi Grab. Mọi phần thưởng không được đổi/nhận trong thời gian này sẽ được thu hồi hoặc tiêu hủy hoặc quyên góp hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Grab sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này.

🔹Bằng việc tham gia chương trình này, bạn xác nhận đã hiểu và chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện quy định tại thể lệ này.

🔹Những điều khoản và điều kiện của chương trình này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, Các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng Tiếng Việt.