GrabCar | Cập nhật chương trình thưởng ngọc mỗi ngày tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 13/12/2022

Cập nhật GrabCar Economy từ ngày 13/12/2022

Từ ngày 13/12/2022, Grab cập nhật chương trình thưởng ngọc mỗi ngày khi hoàn thành các chuyến xe GrabCar Economy, cụ thể như sau: 

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 13/12/2022 tới khi có thông báo mới.

 • Dịch vụ áp dụng: GrabCar Economy.

 • Khu vực áp dụng: TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN SĂN THƯỞNG NGỌC

GRABCAR ECONOMY

Lưu ý: Các điều kiện và các lưu ý khác không thay đổi.

 

Xem thêm

Dịch vụ GrabCar Economy

 

Cập nhật từ ngày 19/9/2022

Quý Đối tác thân mến, 

Từ ngày 19/9/2022, Grab cập nhật chương trình thưởng ngọc mỗi ngày khi hoàn thành các chuyến xe, cụ thể như sau: 

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/9/2022 tới khi có thông báo mới 
 • Dịch vụ áp dụng: GrabCar Doanh Nghiệp, GrabCar Protect 7 chỗ, GrabCar Protect 4 chỗ, GrabCar 7 chỗ, GrabCar 4 chỗ, GrabCar Plus
 • Khu vực áp dụng: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

BẢNG MỨC NGỌC NHẬN THƯỞNG THEO NGÀY

ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

 • Tỷ lệ nhận chuyến trong ngày >= 80%; và
 • Tỷ lệ huỷ chuyến trong ngày <= 15%.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

 • Tiền thưởng sẽ được thanh toán vào Ví Dưới của Đối tác vào ngày tiếp theo khi đạt thưởng.
 • Số ngọc nhận được từ các chuyến xe được hoàn thành tại các khu vực áp dụng sẽ được cộng dồndùng xét thưởng ngọc tích lũy mỗi ngày.
 • Chuyến xe được tính là hợp lệ và đạt đầy đủ điều kiện của chương trình này khi:
  • Có điểm đón khách tại khu vực áp dụng.
  • Chuyến xe được phát trong thời gian áp dụng.
  • Chỉ áp dụng đối với chuyến xe hoàn thành.
 • Các cuốc xe sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” không tính vào chương trình thưởng này.
 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển cho Đối tác theo quy định của pháp luật.
 • Trong quá trình triển khai chương trình, nếu Grab có đủ cơ sở để xác minh Đối tác có hành vi gian lận hoặc bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình, đồng thời Grab có toàn quyền xem xét truy thu số tiền thưởng đã thanh toán trước đó.
 • Điều kiện chương trình có thể thay đổi tùy theo quyết định của Grab trong từng thời điểm cụ thể.
 • Chương trình này sẽ thay thế cho tất cả chương trình tích lũy ngọc mỗi ngày đã được thông báo và triển khai trước đó tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Đối tác có thể truy cập mục Tiền Thưởng trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để biết thêm chi tiết thành tích săn ngọc mỗi ngày của mình nhé.

 

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.