[Grab 2 bánh] Cập nhật bộ Quy tắc ứng xử: LUÔN MANG KHẨU TRANG – AN TOÀN VỮNG LÁI (áp dụng từ 22/3/2020)


Quý Đối tác thân mến,

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16/3/2020, người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, khách hàng, chung tay cùng cộng đồng phòng tránh và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Đối tác hãy tuân thủ quy định nêu trên, LUÔN MANG KHẨU TRANG khi hoạt động tất cả các dịch vụ Grab 2 bánh, được cập nhật và thể hiện tại Mục 12.2 trong bộ Quy tắc ứng xử mới nhất, được áp dụng kể từ ngày 22/3/2020. Ngoài ra, Đối tác vui lòng đọc thêm thông tin mới được bổ sung tại phần Lưu ý E.

Hãy cùng cộng đồng Đối tác Grab 2 bánh nghiêm túc thực hiện, đẩy lùi Covid-19!

Xem thêm bản tin vi phạm Quy tắc ứng xử được cập nhật hằng tháng: