Ka-Grab Perks

Express Biker Blog, Express/Food

KGR: Cities – General Santos

KGR+ 2W – General Santos Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating gma p [..]

Read More >

Express Biker Blog, Express/Food

KGR: Cities – Tagum

KGR+ 2W – Tagum Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating gma pasahero, [..]

Read More >

Express Biker Blog, Express/Food

KGR: Cities – Baguio

KGR+ 2W – Baguio Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating gma pasahero, [..]

Read More >

Express Biker Blog, Express/Food

KGR: Cities – Tacloban

KGR+ 2W – Tacloban Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating gma pasaher [..]

Read More >

Express Biker Blog, Express/Food

KGR: Cities – Iligan

KGR+ 2W – Iligan Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating gma pasahero, [..]

Read More >

Express Biker Blog, Express/Food

KGR: Cities – Naga City

KGR+ 2W – Naga City Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating gma pasahe [..]

Read More >