UPDATED: Iwasan ang penalty sa tulong ng Gear Guideline!

Ang Gear Guideline, kasama ang STU penalties, ay applicable para sa GrabFood riders at GrabExpress Instant Bike (Food) riders.

IMPORTANT LINKS:

GrabFood Terms of Use (STU) – https://grb.to/GrabFoodSTU

GrabExpress Terms of Use (STU) – https://grb.to/grabexpressstu