Iwasan ang penalty sa tulong ng Gear Guideline!

Ang Gear Guideline ay applicable para sa GrabFood riders at GrabExpress Instant Bike (Food) riders.

Para makita ang buong sakop ng Driver Code of Conduct, tingnan ang link na ito.