Quy chế hoạt động và Điều khoản sử dụng

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
CUNG CẤP DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GRAB

I. Nguyên tắc chung

Ứng dụng Grab là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong ngành giao thông vận tải và chuyển phát nhanh, do Công ty TNHH GrabTaxi (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Ứng dụng giúp kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ vận tải và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải, bao gồm các loại hình:

  • Loại hình GrabTaxi cung cấp dịch vụ kết nối giữa hành khách và lái xe cho xe taxi;
  • Loại hình GrabCar cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa hành khách và lái xe cho xe ô tô dưới 9 chỗ theo hợp đồng;
  • Loại hình GrabBike cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa hành khách và lái xe cho xe máy chở khách;
  • Giao Hàng (GrabExpress) cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát để cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát.

Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng Grab và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng Grab cung cấp.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Ứng dụng Grab tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán, cung cấp sản phẩm dịch vụ qua Ứng dụng Grab phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia, sử dụng Ứng dụng Grab phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế quản lý hoạt động của Ứng dụng Grab.

II. Quy định chung

Tên ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT: Grab

Địa chỉ tải ứng dụng trên chợ ứng dụng:

Định nghĩa chung:

Ứng dụng Grab | là ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT trong lĩnh vực giao thông vận tải và chuyển phát, do Công ty TNHH GrabTaxi thực hiện vận hành và hoạt động;

Người mua |  là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh sử dụng Ứng dụng Grab đăng thông báo về nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để mua dịch vụ;

Nhà cung cấp | là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh sử dụng Ứng dụng Grab để kết nối với người mua;

Thành viên | là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng Ứng dụng Grab, bao gồm cả người mua và nhà cung cấp;

Dịch vụ vận tải | là dịch vụ vận tải được giao dịch thông qua Ứng dụng Grab;

Sở hữu trí tuệ | bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. Quy trình giao dịch

 1. Trước hết, người mua cần đăng ký mở tài khoản trên Ứng dụng Grab theo quy trình sau:
   • Tải và cài đặt Ứng dụng Grab về điện thoại;
   • Truy cập Ứng dụng Grab;
   • Làm theo hướng dẫn, cung cấp các thông tin về họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và ấn “Tiếp theo”; một mã kích hoạt sẽ được hệ thống của Grab tự động gửi đến số điện thoại đã được đăng ký;
   • Nhập mã kích hoạt vào Ứng dụng Grab và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

  Khi có nhu cầu đặt xe (xe taxi, xe hợp đồng điện tử, xe moto chở khách) hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, người mua nên thực hiện các bước sau đây:

 2. Quy trình dành cho người mua
  • Bước 1: Truy cập vào Ứng dụng Grab trên thiết bị di động (xem Hình 1);
  • Bước 2: Tham khảo thông tin giá và lựa chọn loại hình dịch vụ mà người mua muốn sử dụng (xem Hình 2);
  • Bước 3: Nhập thông tin hành trình (Điểm đón, Điểm đến) để có được khoảng giá ước tính (đối với loại hình GrabTaxi) hoặc mức giá xác định (đối với loại hình GrabCar, GrabBike và Giao Hàng – GrabExpress) (xem Hình 2);
  • Bước 4: Người mua lựa chọn các thông tin khác liên quan đến chuyến xe hoặc cuốc chuyển phát: tính chất chuyến (cá nhân hoặc công việc), phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc thẻ thanh toán quốc tế), thời gian sử dụng dịch vụ (bây giờ hoặc thời gian tùy chọn trong tương lai), mã khuyến mãi (nếu có) và ghi chú khác (xem Hình 2);
  • Bước 5: Người mua xác nhận lệnh đặt xe hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh bằng cách ấn vào nút “Đặt” (xem Hình 2);
  • Bước 6: Lệnh đặt xe hoặc dịch vụ chuyển phát của người mua sẽ được chuyển đến nhà cung cấp gần nhất và nhà cung cấp sẽ di chuyển đến Điểm đón để đón người mua hoặc nhận hàng chuyển phát (xem Hình 3);
  • Bước 7: Người mua nhận dịch vụ (xem Hình 4);
  • Bước 8: Người mua thực hiện thanh toán theo phương thức đã lựa chọn (bằng tiền mặt hoặc thẻ) sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ;
  • Bước 9: Người mua đánh giá dịch vụ và thắc mắc, khiếu nại nhà cung cấp (nếu có) (xem Hình 5).
 3. Quy trình dành cho nhà cung cấp
  • Để có thể sử dụng Ứng dụng Grab để kết nối với người mua, trước hết nhà cung cấp cần đăng ký tài khoản với Công ty TNHH GrabTaxi theo quy trình sau:
    • Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng Ứng dụng Grab, bao gồm. Hồ sơ sẽ bao gồm đơn đăng ký và các tài liệu, giấy tờ chứng nhận nhà cung cấp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải;
    • Đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH GrabTaxi, sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH GrabTaxi sẽ cung cấp cho mỗi nhà cung cấp cá nhân một tài khoản;
    • Tải và cài đặt Ứng dụng Grab Driver (Ứng dụng Grab dành cho tài xế) về điện thoại.

   Sau khi đã có tài khoản, nhà cung cấp cần thực hiện các bước sau để giao dịch với người mua:

   • Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng Grab với thông tin tài khoản đã được đăng ký và được cấp bởi Công ty TNHH GrabTaxi (xem Hình 6);
   • Bước 2: Bật chế độ trực tuyến khi sẵn sàng được kết nối với người mua (xem Hình 7);
   • Bước 3: Khi nhận được lệnh đặt xe hoặc dịch vụ chuyển phát từ người mua, bấm “ü” để nhận cung cấp dịch vụ (xem Hình 8);
   • Bước 4: Thực hiện cung cấp dịch vụ cho người mua theo yêu cầu của người mua đã nhập trên Ứng dụng (xem Hình 9);
   • Bước 5: Nhận thanh toán của người mua nếu người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt và gửi Biên nhận (xem Hình 10).
 4. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử
  • Khi người mua nhập các thông tin về hành trình, có được giá cước của loại hình dịch vụ có nhu cầu sử dụng, và ấn nút “Đặt”, người mua đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng (xem Hình 11)
  • Đề nghị giao kết hợp đồng của người mua được hệ thống gửi đến nhà cung cấp với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (hành trình – điểm đón, điểm đến, độ dài hành trình, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán), nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của người mua bằng cách bấm “ü” (xem Hình 12);
  • Khi nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng dụng Grab sẽ hiện lên giao diện của người mua thông tin của nhà cung cấp đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (xem Hình 13).
 5. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng
  1. Quy trình xác nhận đơn hàng
   • Hệ thống của Grab chỉ xác nhận lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát của người mua khi người mua ấn nút “Đặt” với các thông tin về dịch vụ mong muốn được điền đầy đủ;
   • Khi nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ cho người mua, lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát của người mua sẽ trở thành đơn hàng và được gắn mã số đơn hàng.
  2. Quy trình hủy đơn hàng
   Trong mọi trường hợp, người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát hoặc đơn hàng đã xác nhận theo các biện pháp sau:

   1. Trong vòng 5 giây sau khi người mua ấn nút “Đặt” để gửi lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát, người mua có thể ấn giữ nút “Hủy” trên màn hình để hủy lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát;
   2. Sau khi lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát trở thành đơn hàng (có nhà cung cấp nhận cung cấp dịch vụ), người mua cần liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp (thông tin hiện trên ứng dụng) để thông báo về việc hủy đơn hàng, và ấn nút “Hủy” trên màn hình để hủy đơn hàng.

IV. Quy trình thanh toán

Người mua và nhà cung cấp có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhà cung cấp (áp dụng cho tất cả các loại hình Grab)

 1. Đối với các loại hình GrabTaxi, GrabCar và GrabBike:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

Bước 2: Người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho người mua;

Bước 4: Người mua thanh toán sau khi chuyến đi kết thúc.

 1. Đối với loại hình Giao Hàng (GrabExpress) trả trước:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

Bước 2: Người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và di chuyển đến Điểm đón để gặp người mua;

Bước 4: Người mua thực hiện thanh toán trước cước vận chuyển cho nhà cung cấp và đưa hàng cho nhà cung cấp để nhà cung cấp thực hiện chuyển phát.

Trong trường hợp hoàn hàng (hàng giao không thành công), người mua khi nhận lại hàng phải thanh toán 100% cước vận chuyển ban đầu cho nhà cung cấp.

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ thanh toán quốc tế (chỉ áp dụng cho loại hình GrabCar và GrabBike)

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

Bước 2: Người mua nhập thông tin thẻ thanh toán quốc tế và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế khi nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho người mua;

Bước 4: Khoản thanh toán sẽ được thực hiện sau khi dịch vụ kết thúc.

V. GRABLITE

TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH KHÁC TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, CÁC ĐIỀU KIỆN THEO PHẦN NÀY SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN ÁP DỤNG HƠN SO VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo cho bạn một trải nghiệm di chuyển liên tục trong trường hợp Ứng Dụng không khả dụng, Công Ty xin giới thiệu phiên bản “GrabLite”. GrabLite là phiên bản cơ bản của Ứng Dụng cho phép bạn tiếp tục đặt chỗ trong thời gian Ứng Dụng ngừng hoạt động. Trong thời gian ngừng hoạt động, Ứng Dụng sẽ tự động chuyển sang phiên bản GrabLite mà không cần bất kỳ hành động nào từ phía bạn. Là một phiên bản cơ bản, GrabLite sẽ có một số khác biệt về các tính năng và ứng dụng của nó so với Ứng Dụng. Sau đây là những khác biệt mà bạn nên biết:

 • Chỉ GrabCar: Trên phiên bản GrabLite, chỉ có dịch vụ GrabCar là sẵn sàng để đặt xe.
 • Phí Dịch Vụ Cố Định: Chuyến đi được đặt qua GrabLite sẽ có phí dịch vụ cố định không phân biệt loại hình vận chuyển/ phương tiện. Phí dịch vụ cố định sẽ được hiển thị trên Ứng Dụng GrabLite sau khi bạn xác định vị trí và điểm đến của mình.
 • Chỉ Thanh Toán Bằng Tiền Mặt: Là phiên bản rút gọn của Ứng Dụng, các chuyến đi được thực hiện thông qua GrabLite sẽ chỉ được thanh toán bằng tiền mặt. GrabLite không chấp nhận hình thức thanh toán qua Ví điện tử Moca hoặc thẻ tín dụng. Bằng cách tiếp tục đặt xe, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận Phí Dịch Vụ Cố Định này.
 • Nhập Thông Tin Thủ Công: Bạn được yêu cầu nhập thủ công thông tin về địa điểm đón và điểm đến của bạn.
 • Không có Điểm GrabRewards: Chuyến đi được đặt qua GrabLite sẽ không được hưởng bất kỳ Điểm GrabRewards nào.
 • Không Có Tính Năng Trò Chuyện: Tính năng trò chuyện trong GrabLite sẽ bị tắt. Do đó, phương tiện liên lạc duy nhất với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được thực hiện thông qua các cuộc gọi.
 • Các Tính Năng Không Khả Dụng Khác: Là một phiên bản rút gọn của Ứng Dụng, GrabLite sẽ không hiển thị thời gian đến dự kiến cho lệnh đặt xe của bạn. Bất kỳ mã khuyến mại nào đang áp dụng khi GrabLite được kích hoạt sẽ không đủ điều kiện để sử dụng và bạn sẽ không thể gắn thẻ chuyến đi của mình dưới dạng “Chuyến đi công tác”

VI. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Công ty TNHH GrabTaxi và nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát được kết nối qua Ứng dụng Grab. Các khiếu nại của người mua liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Grab do Công ty TNHH GrabTaxi chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH GrabTaxi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Grab và người mua có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với nhà cung cấp

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp trực tiếp với nhà cung cấp. Trong trường hợp này, nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời người mua.

Cách 2: Khiếu nại với Công ty TNHH GrabTaxi

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp với Công ty TNHH GrabTaxi theo quy trình sau:

Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH GrabTaxi bằng cách gọi điện thoại đến số (028) 7108 7108 – (024) 7108 7108, gửi phản hồi qua mục “Trợ Giúp” trong ứng dụng Grab hoặc trang help.grab.com, từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab, từ ứng dụng Grab ngay sau mỗi chuyến xe, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để Grab tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty TNHH GrabTaxi sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty TNHH GrabTaxi cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty TNHH GrabTaxi về khiếu nại, nhà cung cấp sẽ chủ động phối hợp với Công ty TNHH GrabTaxi để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty TNHH GrabTaxi hoặc ủy quyền cho Công ty TNHH GrabTaxi thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Công ty TNHH GrabTaxi có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty TNHH GrabTaxi sẽ phối hợp với nhà cung cấp để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Công ty TNHH GrabTaxi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị nhà cung cấp nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người mua. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm nhà cung cấp, người mua có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà cung cấp phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty TNHH GrabTaxi sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa nhà cung cấp và người mua. Công ty TNHH GrabTaxi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và nhà cung cấp nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi nhà cung cấp và người mua đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo lại cho Công ty TNHH GrabTaxi. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Bên Cung Cấp Xe và Lái xe đã được nhà cung cấp và Công ty TNHH GrabTaxi cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì Công ty TNHH GrabTaxi sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

VII. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Ứng dụng Grab (bao gồm thông tin của nhà cung cấp, thông tin của người mua và các giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng Grab) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

Khi đăng ký sử dụng Ứng dụng Grab để kết nối với người mua, nhà cung cấp phải cung cấp cho Công ty TNHH GrabTaxi đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cùng với các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân và chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải tương ứng. Các thông tin này sẽ được Công ty TNHH GrabTaxi thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

Tất cả các giao dịch của cả người mua và nhà cung cấp sẽ được Công ty TNHH GrabTaxi đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của nhà cung cấp.

Người mua không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty TNHH GrabTaxi, các công ty liên kết, và công ty con của Công ty TNHH GrabTaxi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng dụng Grab.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng dụng Grab đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

VIII. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Công ty TNHH GrabTaxi đã xây dựng và công bố trên trang web www.grab.com và ứng dụng Grab Thông báo về Quyền riêng tư của Người dùng như sau:

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG

Thông báo này về Quyền riêng tư của người dùng (“Thông báo”) mô tả cách thức Công ty GrabTaxi Holdings Pte. Ltd. và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức liên doanh tương ứng (“Tập đoàn GrabTaxi”) sử dụng Thông tin Cá nhân của người dùng.

Thu thập Thông tin Cá nhân

“Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong Tập đoàn GrabTaxi, thông tin của bạn trong Tập đoàn GrabTaxi, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Tập đoàn GrabTaxi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

1-Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

1.a. Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin Cá nhân” là thông tin về người dùng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của người dùng, nghề nghiệp, định danh của người dùng trong Tập đoàn GrabTaxi, thông tin của người dùng trong Tập đoàn GrabTaxi, ngành làm việc của người dùng, bất kỳ thông tin nào về người dùng mà người dùng đã cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được hoặc sẽ được Tập đoàn GrabTaxi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi Thông tin Cá nhân của người dùng, Tập đoàn GrabTaxi sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.

Nếu người dùng là một đại lý, người bán hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định pháp lý, và có thể khiến Tập đoàn GrabTaxi không thể hợp tác với người dùng để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc thực hiện các khoản thanh toán cho người dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng cung cấp.

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi, Tập đoàn GrabTaxi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

 • Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;
 • Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;
 • Từ các trang mạng xã hội của Tập đoàn GrabTaxi, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;
 • Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;
 • Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Tập đoàn GrabTaxi tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
 • Khi người dùng tham gia các cuộc thi do Tập đoàn GrabTaxi tổ chức
 • Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Tập đoàn GrabTaxi; hoặc
 • Qua việc sử dụng các trang web của Tập đoàn GrabTaxi, bao gồm tất cả các trang web do GrabTaxi điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.

1.b. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích chung:

 • Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;
 • Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;
 • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để giúp Tập đoàn GrabTaxi tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

Đối với khách hàng của các dịch vụ do Tập đoàn GrabTaxi cung cấp:

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Tập đoàn GrabTaxi theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng;
 • Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu;
 • Để xử lý các đăng ký của khách hàng và để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng;
 • Khi khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng Grab hoặc MyTeksi (“Ứng dụng”), hoặc để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp Ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng Ứng dụng;
 • Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 • Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với Tập đoàn GrabTaxi và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi;
 • Để xác nhận các đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu;
 • Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;
 • Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
 • Để xử lý việc trao đổi hoặc trả lại sản phẩm;

Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

 • Để phục vụ mục đích hợp tác với khách hàng để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm;
 • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà Tập đoàn GrabTaxi có thể yêu cầu để hợp tác với khách hàng;
 • Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà khách hàng cung cấp;
 • Để liên lạc với khách hàng hoặc với Tập đoàn GrabTaxi của khách hàng.

Mục đích tiếp thị và quảng bá:

Tập đoàn GrabTaxi cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:

 • Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Tập đoàn GrabTaxi, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Tập đoàn;
 • Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do Tập đoàn GrabTaxi, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Tập đoàn tổ chức;
 • Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
 • Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Grab.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chuyển giao Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi một cơ quan tài phán ở ngoài quốc gia của người dùng, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà người dùng hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Tập đoàn GrabTaxi cung cấp (“Quốc gia Thay thế”), cho các công ty thuộc Tập đoàn GrabTaxi nằm ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế và/hoặc khi các máy chủ của Tập đoàn GrabTaxi được đặt ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế. Người dùng hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của người dùng ra khỏi quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế như được mô tả dưới đây.

Tiết lộ cho Bên thứ ba

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Tập đoàn GrabTaxi có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Tập đoàn Grab thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các đối tác của Tập đoàn GrabTaxi, bao gồm các bên Tập đoàn GrabTaxi cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các tổ chức khác trong Tập đoàn GrabTaxi; và
 • Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

 1. Đánh Giá Bởi Bên Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển Thứ Ba

Các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển thứ ba có thể sẽ đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ của bạn hoặc cho người mà bạn đặt Dịch Vụ cho sử dụng (Người Sử Dụng). Việc đánh giá này sẽ dựa vào những tiêu chí sau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, thái độ và ứng xử của Người Sử Dụng trước, trong suốt và sau khi chuyến xe kết thúc.

Việc đánh giá sẽ được tự động lưu trên hệ thống của Công Ty và bạn đồng ý rằng Công Ty có thể phân tích tất cả việc đánh giá, xếp hạng đã nhận được trên hệ thống và Công Ty có quyền tiến hành các hành động cần thiết bao gồm việc ngưng cho bạn sử dụng Dịch Vụ mà không cần phải thông báo cho bạn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

GrabTaxi Holdings Pte. Ltd.

Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp

6 Shenton Way,

#32-01 OUE Downtown,

Singapore 068809

Email: dataprotection@grabtaxi.com

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:

GrabTaxi Holdings Pte. Ltd.

Lưu ý Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp

6 Shenton Way,

#32-01 OUE Downtown,

Singapore 068809

Email: dataprotection@grabtaxi.com

Tuân thủ pháp luật tại quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, Tập đoàn GrabTaxi có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng trong mức cho phép.

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Tập đoàn GrabTaxi có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ như khi chi phí để cho người dùng quyền truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

 1. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Tập đoàn GrabTaxi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Tập đoàn GrabTaxi và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Grab bằng cách gọi điện thoại đến số (028) 7108 7108 – (024) 7108 7108, gửi phản hồi qua mục “Trợ Giúp” trong ứng dụng Grab hoặc trang help.grab.com, từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab, từ ứng dụng Grab, sau mỗi chuyến xe và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Grab sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Grab sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Grab, Grab sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Tập đoàn GrabTaxi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Tập đoàn GrabTaxi cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 1. Khác

Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Tập đoàn GrabTaxi không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Tập đoàn GrabTaxi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Tập đoàn GrabTaxi. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Tập đoàn GrabTaxi và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

Thừa nhận và Chấp thuận

Bằng cách trao đổi với Tập đoàn GrabTaxi, sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn GrabTaxi, mua các sản phẩm từ Tập đoàn GrabTaxi hoặc qua làm việc với Tập đoàn GrabTaxi, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Tập đoàn GrabTaxi sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

Tập đoàn GrabTaxi có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Tập đoàn GrabTaxi, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn GrabTaxi, mua các sản phẩm từ Tập đoàn GrabTaxi hoặc qua tiếp tục làm việc với Tập đoàn GrabTaxi sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Thông báo này, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng và website của Grab được Grab cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Grab. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Grab cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Grab sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
 • Ban quản lý Grab yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý Grab không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.”

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Grab cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Grab, Grab sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho thành viên;
 • Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng dụng Grab, các thành viên phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn;
 • Grab cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên cần thông báo cho Công ty TNHH GrabTaxi.
 • Grab sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của thành viên không đến được Công ty TNHH GrabTaxi, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do Grab gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Ứng dụng Grab – Công ty TNHH GrabTaxi

 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải;
 • Đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đủ điều kiện tham gia thí điểm và thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã này;
 • Chủ trì phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ vận tải để thực hiện:
 • Cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải;
 • Tập huấn về cách thức vận hành ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;
 • Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm thỏa thuận hợp tác hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;
 • Thông báo đầy đủ cho hành khách về điều khoản, điều kiện áp dụng của dịch vụ đặt xe qua ứng dụng của Công ty TNHH GrabTaxi và các quyền lợi của hành khách; trách nhiệm của Công ty TNHH GrabTaxi, của đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải đối với hành khách, khi hành khách sử dụng ứng dụng kết nối để đặt xe hợp đồng;
 • Cung cấp cho hành khách những thông tin sau (qua thư điện tử, giao diện ứng dụng):
 • Bản sao điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ kết nối sau khi khách hàng đăng ký tài khoản;
 • Cách tính cước phí;
 • Địa bàn, thời gian mà giá cước có thể điều chỉnh;
 • Hóa đơn cước phí sau chuyến đi;
 • Công bố số điện thoại đường dây nóng; xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của hành khách đối với hoạt động vận tải;
 • Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ vận tải giải quyết các khiếu nại của khách hàng thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

X. Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab

 1. Quyền của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab
  • Khi đăng ký trở thành thành viên của Grab và được Grab đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên sẽ được thực hiện mua bán dịch vụ qua Ứng dụng Grab;
  • Mỗi thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện mua bán và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng Grab;
  • Thành viên sẽ được nhân viên của Grab hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Ứng dụng Grab;
  • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch TMĐT Grab trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng Grab, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến sàn giao dịch TMĐT Grab.
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab
  • Đọc và hiểu rõ quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Grab và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT Grab trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, và đọc và hiểu các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ khi nhận được thông báo về thay đổi, điều chỉnh quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này. Việc thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được coi là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Grab và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT Grab;
  • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình;
  • Thông báo kịp thời cho Grab về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;
  • Cam kết những thông tin thành viên cung cấp cho Grab là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên Ứng dụng Grab được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;
  • Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác qua Ứng dụng Grab;
  • Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Grab để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và nhà cung cấp được thực hiện qua Ứng dụng Grab;
  • Đối với thành viên là nhà cung cấp, chủ động trong việc giải quyết tranh chấp với người mua, và bồi thường thiệt hại cho người mua nếu tranh chấp được chứng minh là do lỗi của nhà cung cấp;
  • Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung cấp dịch vụ qua sàn giao dịch TMĐT Grab;
  • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT Grab cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT Grab hay sử dụng dịch vụ của Grab cho mục đích đầu cơ, tạo lệnh đặt dịch vụ giả, lũng đoạn thị trường, bao gồm phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
  • Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Grab cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Grab;
  • Không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT Grab dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Grab.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Grab chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký Quy chế được đăng tải công khai trên website www.grab.com và trên Ứng dụng Grab. Grab giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website www.grab.com và trên Ứng dụng Grab cho các thành viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy chế sửa đổi đó.

Quy chế hoạt động sẽ được Grab cập nhật và bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hiện hành khi thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT Grab.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên khi sử dụng Ứng dụng Grab để thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến có nghĩa là thành viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Grab theo thông tin dưới đây để giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng:

Công ty TNHH Grab

268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7108-7108 hoặc vào mục “Trợ Giúp” trong ứng dụng Grab hoặc trang help.grab.com để được hỗ trợ.

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ – Người Dùng Việt Nam

Sửa đổi lần cuối: Ngày 22 tháng 3 năm 2019

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.

Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và CÔNG TY TNHH GRAB (Mã số Doanh nghiệp 0312650437) (“Công ty”). Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động hoặc website Grab được cung cấp bởi Công ty (“Ứng dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải để di chuyển đến các địa điểm cụ thể được kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại https://www.grab.com/vn/en/terms/ và/hoặc thông qua Ứng dụng.

Công ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Công ty sẽ thông báo cho bạn về những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ thông qua Ứng dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.grab.com/vn/. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng cũng như Điều khoản sử dụng tại quốc giao nơi bạn sử dụng Dịch vụ mà có thể khác so với Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng Ứng dụng (“Quốc gia Thay thế”). Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó. Bạn cũng đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ tại Quốc gia Thay thế sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng tại Quốc gia Thay thế đó và thông tin này có thể được truy cập tại https://www.grab.com. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp nhận các điểm điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng, bạn có thể dừng sử dụng Dịch vụ bằng việc hủy tài khoản của bạn trên Ứng dụng và xóa Ứng dụng từ các thiết bị di động của bạn.

CÔNG TY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DICH VỤ VẬN TẢI HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA (“NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ”). VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN. DỊCH VỤ MÀ CÔNG TY CUNG CẤP LÀ KẾT NỐI BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀY, NHƯNG CÔNG TY KHÔNG CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HOẶC BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO KHÁC MÀ CÓ THỂ BỊ HIỂU LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA.

 1. Cam Đoan, Bảo Đảm và Nghĩa Vụ

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Xin lưu ý Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo các phương thức được hỗ trợ trên Ứng dụng phụ thuộc vào tính sẵn có của công nghệ mà Công ty sử dụng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. Bằng việc sử dụng Phần mềm hoặc Ứng dụng, bạn đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ phù hợp với mục đích mà Dịch vụ hỗ trợ;
 • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
 • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;
 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ;
 • Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;
 • Bạn sẽ không sử dụng thông tin của Nhà Cung cấp Dịch vụ vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;
 • Bạn sẽ không thực hiện những hành động có thể làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;
 • Bạn sẽ không hoặc không có ý định, cho dù là cố ý hay vô ý, gây ra thiệt hại đối với Nhà Cung cấp Dịch vụ;
 • Bạn sẽ không làm tổn hại đến Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Bạn sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng cho riêng bạn và sẽ không bán lại cho một bên thứ ba;
 • Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc tiếp cận sử dụng Dịch vụ;
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản, số thẻ thanh toán mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý nhằm cung cấp Dịch vụ và các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ;
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về (1) tài khoản trên một thiết bị;
 • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Thỏa thuận này và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn bằng một thông báo được gửi qua Ứng dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn nhằm đảm bảo việc nhận diện khách hàng được chính xác;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu (AP) mà bạn được phép sử dụng;
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;
 • Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu các dịch vụ vận tải hoặc chuyển hành khách thông qua Ứng dụng hoặc khi sử dụng Dịch vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng;
 • Bạn sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công ty hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ. Để tránh nhầm lẫn, nội dung này không loại trừ quyền khiếu nại của bạn đối với Công ty và/hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba;
 • Bạn không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi Dịch vụ vận hành một cách bất hợp pháp;
 • Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý;
 • Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với quy định của pháp luật; và
 • Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Nhà Cung cấp Dịch vụ, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này mà không phải do lỗi của Công Ty hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ.
 1. Thanh toán
 • Bạn có thể lựa chọn việc thanh toán Dịch vụ bằng tiền mặt và khi được áp dụng, bằng thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc bằng ví điện tử Ví điện tử Moca hoặc khi được áp dụng bằng các phương thức khác có sẵn trên Ứng dụng. Các điều khoản và điều kiện của ví Ví điện tử Moca sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng Ví điện tử Moca có thể được truy cập tại website https:// https://www.moca.vn/
 • Trong trường hợp bạn chọn thanh toán Dịch vụ bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng dụng.
 • Trong trường hợp Thẻ là của một người khác bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có sự tất cả chấp thuận cần thiết đối với việc sử dụng Thẻ đó để thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ và tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch vụ.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn.
 • Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.
 • Khi đăng ký Dịch vụ, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền boa theo ý bạn. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào tiền phí dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hoá tại thời điểm hoàn tất dịch vụ tương ứng và được chuyển cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba trừ trường hợp bạn lựa chọn điều chỉnh thành một mức hoa hồng khác hoặc bỏ khoản tiền boa này.
 • Khi bạn đã hoàn tất sử dụng dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa thông qua Ứng dụng, bạn có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ tiền phí dịch vụ cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba. Trong trường hợp bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa đã được cung cấp, các khiếu nại này sẽ được Công ty tiếp nhận và phối hợp với các Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba để xử lý.
 • Công Ty có quyền ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Công ty, trong phạm vi hiểu biết hợp lý, tin rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội, rửa tiền, tài trợ khủng bố HOẶC khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng Thẻ được sử dụng thanh toán giao dịch có thể là giả mạo, bất hợp pháp, hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm hình sự hoặc khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.
 • Bạn đồng ý sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.
 • Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của bạn đối với các quan hệ tranh chấp có liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ.
 1. Chương trình hội viên GrabRewards Loyalty Programme

Chương Trình Hội Viên

 • Bằng việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, bạn sẽ đương nhiên là một hội viên của chương trình khách hàng thân thiết có tên “GrabRewards Loyalty Programme” do Công Ty và/hoặc các Công Ty Liên Kết của Công Ty triển khai thực hiện (“GrabRewards Loyalty Programme”).
 • Với tư cách là một hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme, bạn sẽ có thể nhận được e-vouchers, khuyến mãi, giảm giá, tặng phẩm, mã khuyến mãi và/hoặc các lợi ích khác được cung cấp bởi Công Ty và/hoặc các thương nhân bên thứ ba khác được thể hiện trên danh sách quà tặng được hiển thị trên Ứng Dụng tại từng thời điểm (“Quà Tặng”).

Tích Lũy Điểm

 • Công Ty có thể cấp điểm cho bạn (“Điểm”) và điểm đó có thể được sử dụng để đổi Quà Tặng dựa trên giá trị của dịch vụ vận tải hành khách đã hoàn tất và được đặt thông qua Ứng Dụng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
 • Công Ty có thể cấp cho bạn 1 Điểm cho mỗi 10.000 VNĐ cho dịch vụ vận tải hành khách được đặt thông qua tính năng GrabCar và GrabBike được thể hiện trên Ứng Dụng tại Việt Nam (mã khuyến mãi giảm giá, giảm giá cước chuyến đi được quy đổi từ Quà Tặng hoặc các việc điều chỉnh giá cước khác được áp dụng cho dịch vụ vận tải hành khách đủ điều kiện sẽ không được tính vì mục đích cấp Điểm).  Ví dụ, chuyến đi GrabCar có giá thể hiện là 100.000 VNĐ và bạn được giảm giá 50.000 VNĐ, Công Ty sẽ chỉ cấp cho bạn 5 Điểm tính trên 50.000 VNĐ.
 • Công Ty có thể cấp 1 Điểm cho mỗi 10.000 VNĐ của mức giá sàn ước tính được thể hiện tại thời điểm bạn đặt dịch vụ vận chuyển GrabTaxi đủ điều kiện (mã khuyến mãi giảm giá, giảm giá cước chuyến đi được quy đổi từ Quà Tặng hoặc các việc điều chỉnh giá cước khác được áp dụng cho dịch vụ vận tải hành khách đủ điều kiện sẽ không được tính vì mục đích cấp Điểm). Ví dụ, trong trường hợp cước phí ước tính tại thời điểm đặt dịch vụ GrabTaxi được thể hiện từ 50.000 VNĐ đến 70.000 VNĐ và bạn nhận được 10.000 VNĐ, Công Ty có thể cấp cho bạn 4 Điểm cho 40.000 VNĐ là kết quả của mức giá sàn ước tính trừ đi cước phí khuyến mãi.
 • Sổ điểm được tính trên cơ sở từng giao dịch riêng biệt và được làm tròn lên hàng đơn vị gần nhất nếu phần số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.5 Điểm, và được làm tròn xuống hàng đơn vụ gần nhất nếu phần số thập phân nhỏ hơn 0.5 Điểm. Ví dụ, giá thể hiện trên Ứng Dụng của chuyến đi GrabCar của bạn là 24.000 VNĐ, Công Ty có thể sẽ cấp cho bạn 2 Điểm nhưng nếu giá trị thể hiện trên Ứng Dụng cho chuyến đi GrabCar của bạn là 25.000 VNĐ, Công Ty có thể sẽ cấp cho bạn 3 Điểm.
 • Đối với giá cước thể hiện trên Ứng Dụng hoặc giá sàn thể hiện trên Ứng Dụng nhỏ hơn 10.000 VNĐ, Công Ty có thể cấp cho bạn 1 Điểm. Ví dụ, nếu chuyến đi GrabCar của bạn có giá thể hiện 9.000 VNĐ và bạn nhận được 1.000 VNĐ giảm giá, Công Ty có thể sẽ cấp cho bạn 1 Điểm cho 8.000 VNĐ.
 • Công Ty có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm mức giá trị cấp Điểm đối với từng giao dịch cụ thể sẽ được thông báo cho bạn tại từng thời điểm.

Thời Hạn Hiệu Lực của Điểm

 • Điểm được phát sinh:
 • trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của cùng năm dương lịch; và
 • trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch sẽ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch liền kề sau đó.
 • Bạn phải sử dụng Điểm tích lũy để đổi Quà Tặng trong thời hạn hiệu lực áp dụng tương ứng của số Điểm đã tích lũy. Việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Điểm chưa sử dụng hết sẽ không được áp dụng.
 • Điểm không có giá trị tiền tệ cũng như không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Điểm không được bán, sang nhượng hoặc chuyển nhượng để đổi lấy giá trị vật chất hoặc lợi ích khác trong bất kỳ trường hợp nào. Điểm sẽ không được xem, giải thích, hoặc được sử dụng như giấy tờ có giá hoặc công cụ chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.

Quy Đổi Quà Tặng

 • Nếu bạn tuân thủ với tất cả điều khoản và điều kiện này và đã tích lũy đủ Điểm theo yêu cầu, bạn có thể chọn và quy đổi thành Quà Tặng đang có sẵn trên Ứng Dụng. Việc quy đổi Quà Tặng dưới dạng e-voucher sẽ phải chịu sự điều chỉnh và tuân thủ theo các quy định khác của Công Ty hoặc thương nhân bên thứ ba (tùy từng trường hợp cụ thể) cung cấp e-voucher cụ thể mà bạn mong muốn quy đổi.
 • Bạn phải sử dụng e-voucher đã quy đổi của bạn trong thời hạn hiệu lực của e-voucher đó. Việc gia hạn thời hạn hiệu lực của ngày quy đổi e-voucher sẽ không được áp dụng.
 • Quà Tặng sẽ không có giá trị quy đổi thành tiền. Quà Tặng không được bán hoặc nhượng lại để đổi lấy giá trị vật chất hoặc lợi ích khác trong mọi trường hợp. Quà Tặng sẽ không được xem là, giải thích là, hoặc được sử dụng như giấy tờ có giá hoặc công cụ chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Số Điểm mà bạn đã quy đổi thành công thành Quà Tặng không thể được quy đổi cho một Quà Tặng khác dưới mọi trường hợp. Bất kỳ yêu cầu đổi trả Quà Tặng nào cũng sẽ không được giải quyết.
 • Công Ty có quyền từ chối quy đổi Điểm trong trường hợp khách hàng không có đủ Điểm tích lũy để quy đổi thành một Quà Tặng cụ thể, hoặc khi Quà Tặng không còn hiển thị trên Ứng Dụng hoặc thương nhân bên thứ ba không còn hàng, hoặc có lỗi đối với số Điểm mà bạn mong muốn dùng để quy đổi thành Quà Tặng.
 • Bạn có thể kiểm tra số dư Điểm và việc quy đổi quà tặng trong Tài Khoản của bạn trên Ứng Dụng. Số dư Điểm và việc quy đổi quà tặng thể hiện trong tài khoản trên Ứng Dụng của bạn sẽ được xem là bằng chứng sau cùng của các nội dung này.
 • Giá trị quy đổi ước tính đối với 1 Điểm là 35VNĐ khi bạn thực hiện quy đổi Quà Tặng, tuy nhiên với điều kiện là, giá trị quy đổi có thể được thay đổi phụ thuộc vào Quà Tặng cụ thể hoặc các tiêu chí khác được Công Ty công bố vào từng thời điểm.  Để tránh hiểu nhầm, giá trị quy đổi ước tính vừa nêu chỉ được áp dụng khi quy đổi Quà Tặng phù hợp với các điều kiện và điều khoản của chương trình GrabRewards Loyalty Programme và giá trị quy đổi này có thể thay đổi tại từng thời điểm.

Hạng Hội Viên

 • Chương trình GrabRewards Loyalty Programme gồm có bốn (4) hạng hội viên như sau:
 • hạng hội viên vừa gia nhập gọi là “Hội Viên”;
 • hạng hội viên cơ bản gọi là “Hạng Bạc”;
 • hạng hội viên trung bình gọi là “Hạng Vàng”; và
 • hạng hội viên cao cấp gọi là “Bạch Kim”.
Hạng hội viên Điểm cần thiết phải tích lũy trong giai đoạn từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 hoặc từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của năm dương lịch
a.   Hội viên 0
b.   Hạng Bạc 500
c.   Hạng Vàng 1500
d.   Hạng Bạch Kim 3000
 • Điểm được tích lũy từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 của một năm dương lịch sẽ được phục vụ cho việc xếp hạng hội viên cho giai đoạn từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của cùng năm dương lịch.
 • Điểm được tích lũy từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của một năm dương lịch sẽ được phục vụ cho việc xếp hạng hội viên cho giai đoạn từ 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch liền kề sau đó.
 • Tại thời điểm hết hạn xếp hạng hội viên và trong trường hợp bạn không có đủ số Điểm để duy trì hạn mức đó, hạng hội viên của bạn sẽ được giảm xuống đến hạng thấp hơn liền kề trước đó.
 • Các lợi ích của từng hạng hội viên sẽ được quy định cụ thể tại từng thời điểm được thể hiện trên Ứng Dụng.

Chấm Dứt Tham Gia Hội Viên

 • Nếu bạn không muốn là hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme, bạn có thể chọn chức năng từ chối tham gia chương trình được tích hợp trên Ứng Dụng.
 • Bạn sẽ tự động chấm dứt tư cách hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme trong trường hợp bạn xóa Ứng Dụng trên điện thoại của bạn.
 • Tại thời điểm chấm dứt tư cách hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme, tất cả Điểm được tích lũy tính đến thời điểm đó sẽ tự động bị hủy. Điểm tích lũy phải được quy đổi trước thời điểm chấm dứt tư cách hội viên và tại thời điểm tư cách hội viên bị chấm dứt, Điểm tích lũy còn tồn đọng sẽ không còn giá trị quy đổi.  Không áp dụng việc cộng dồn hoặc tích trữ Điểm cho lần quay trở lại làm hội viên tiếp theo của bạn trong tương lai.
 • Việc quy đổi mang tính gian dối, lừa đảo hoặc lạm dụng sẽ có thể dẫn đến việc hủy số Điểm đã tích lũy cũng như chấm dứt tư cách hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme.

Quy định chung

 • Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công Ty bảo lưu các quyền sau đây và sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng hoặc gửi tin nhắn đến số điện điện hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm áp dụng:
 • thay thế, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình GrabRewards Loyalty Programme (bao gồm việc bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào);
 • chấm dứt hoặc điều chỉnh nội dung chương trình GrabRewards Loyalty Programme;
 • thu hồi, điều chỉnh và/hoặc tính lại bất kỳ số Điểm nào đã được thưởng;
 • thay đổi số Điểm yêu cầu để quy đổi thành các Quà Tặng cụ thể hoặc thay thế bất kỳ Quà Tặng nào bằng bất kỳ lợi ích nào có giá trị tương tự;
 • thay đổi số Điểm được tích lũy tính trên giá trị thanh toán thực tế của các dịch vụ vận tải hành khách hợp lệ;
 • điều chỉnh các điều kiện và yêu đối với việc tích lũy Điểm;
 • điều chỉnh hoạt động có thể tích lũy Điểm;
 • điều chỉnh phương thức sử dụng để tính số Điểm thưởng;
 • thu hồi hoặc chấm dứt việc thưởng Điểm cho bạn;
 • sửa đổi yêu cầu áp dụng đối với Điểm hoặc các yêu cầu khác để nâng hoặc duy trì hạng hội viên; và
 • thay đổi hoặc hủy bỏ các lợi ích có liên quan đến một hạng hội viên cụ thể.
 • Công Ty có thể tạm hoãn việc tính và cộng dồn số Điểm được tích lũy để xác nhận, điều chỉnh những lỗi sai trong việc tính toán hoặc điều chỉnh việc tính toán khi Công Ty xét thấy cần thiết và sẽ thông báo cho bạn việc tạm hoãn thông qua Ứng dụng, hoặc gửi tin nhắn đến số điện điện hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn.
 • Bạn sẽ chịu bất kỳ và toàn bộ chi phí, thuế, lệ phí, khiếu nại hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ việc Công Ty cấp Điểm cho bạn, quy đổi Điểm và/hoặc sử dụng Quà Tặng và/hoặc việc sử dụng Quà Tặng đã quy đổi và tất cả chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến các vấn đề đó sẽ được thanh toán và chi trả bởi bạn.
 1. Thuế

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tất cả các hành động cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công ty trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch vụ được cung cấp theo Thỏa thuận này.

 1. Phí Hủy Cuốc

Bạn có thể hủy yêu cầu dịch vụ vận chuyển của mình bất cứ lúc nào trước khi bạn bắt đầu chuyến đi với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba đã khớp lệnh với bạn thông qua Dịch Vụ.

Nếu sau khi đặt cuốc, bạn quyết định hủy cuốc hoặc không xuất hiện tại địa điểm được chỉ định, bạn có thể bị tính Phí Hủy Cuốc hoặc các khoản Phí Hủy khác mà Công Ty có thể thông báo vào từng thời điểm theo Chính Sách Hủy Cuốc.

Nếu bạn cảm thấy mình bị tính Phí Hủy Cuốc không chính xác, bạn có thể liên hệ với Công Ty qua Trung Tâm Hỗ Trợ để được hỗ trợ. Grab bảo lưu toàn quyền quyết định của mình đối với mọi khoản hoàn trả mà Grab có thể xác định để cung cấp cho bạn và các khoản hoàn trả đó có thể được ghi có vào thẻ thanh toán bạn đã sử dụng cho chuyến đi hoặc ví điện tử Ví điện tử Moca hoặc các phương thức khác mà Công Ty cho là hợp lý, đối với thanh toán bằng tiền mặt

 1. Cấp Li-xăng và Giới Hạn Quyền

Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty, khi được áp dụng, sẽ cho bạn li-xăng mang tính có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, mang tính cá nhân giới hạn trong việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm vì mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại, phụ thuộc vào Điều khoản sử dụng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty. Bạn không được (i) cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào; (ii) sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng dụng và/hoặc Phần mềm; (iii) tạo ra các “đường dẫn” Internet liên kết đến Ứng dụng hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” bất kỳ Phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay thiết bị sử dụng Internet nào khác; (iv) đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Phần mềm để (a) xây dựng một sản phẩm hoặc Dịch vụ cạnh tranh, (b) xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, hoặc (c) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, hoặc (v) khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây, làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, (vi) sử dụng rô bốt, nhện, ứng dụng tìm kiếm//khôi phục vị trí, hoặc các thiết bị hoặc phương pháp thủ công hay tự động khác để khôi phục, tạo chỉ mục, khai phá dữ liệu, hoặc bằng bất kỳ cách nào khác sao chép lại hoặc phá hỏng kết cấu chuyển động hoặc trình bày của các Dịch vụ và nội dung của nó; (vii) đăng tải, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ các nào bất kỳ tài liệu có bản quyền nào, tên thương mại, hay các thông tin sở hữu khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu, (viii) gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, tên thương mai, hay các quyền sở hữu khác trên Dịch vụ. Bạn có thể sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng vì mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và không được dùng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng để: (i) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (ii) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (iii) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (iv) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (v) cố gắng truy cập trái phép vào Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (vi) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức để trốn tránh thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của Công ty.

 1. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Chỉ có Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch vụ cung cấp. Các Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc các bên cấp phép của Công ty. Tên Công ty, logo Công ty, logo của Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng và logo của Nhà Cung cấp Dịch vụ và tên sản phẩm liên quan đến Phần mềm và/hoặc Ứng dụng là thương hiệu của Công ty hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần mềm và Ứng dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần mềm và Ứng dụng.

 1. Bảo mật

Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty và các công ty liên kết của Công ty, cũng như các thông tin liên quan đến Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà đã được tiết lộ với bạn bởi Công ty hoặc đại diện của Công ty (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Thỏa thuận này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Công ty hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Thỏa thuận này. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

 • đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;
 • là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;
 • đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc
 • phải tiết lộ theo quy định pháp luật.
 1. Bảo mật Thông tin Cá nhân

Bạn đồng ý và cho phép Công ty sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây. Vì mục đích của Điều khoản Sử dụng này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn xin hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác. Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho Công ty Thông tin Cá nhân của bạn, việc yêu cầu sử dụng Ứng dụng của bạn có thể không được hoàn thiện và Công ty sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công ty không thể cho phép bạn sử dụng Dịch vụ. Công ty có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm các mục đích sau đây (“Mục đích”):

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với bạn;
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ theo Điều khoản sử dụng này;
 • Để xử lý việc tham gia của bạn trong bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm trọng điểm, các nghiên cứu, cuộc thi, thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc các hoạt động khác và để liên lạc với bạn về việc tham gia vào các sự kiện vừa nêu;
 • Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn theo Điều khoản sử dụng này;
 • Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Điều khoản sử dụng này;
 • Để phát triển, nâng cấp và cung cấp những công việc được yêu cầu theo Điều khoản sử dụng này nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Điều khoản sử dụng này;
 • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra theo yêu cầu của Điều khoản sử dụng này;
 • Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ bạn;
 • Để trao đổi với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;
 • Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;
 • Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật;
 • Để gửi cho bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, ưu đãi đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ;
 • Để thông báo và mời bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức;
 • Để chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết của Công ty bao gồm các công ty con, công ty liên kết và/hoặc các thực thể thuộc quyền đồng kiểm soát của công ty mẹ của tập đoàn (“Tập đoàn”) nhằm mục đích nghiên cứu, nâng cao chất lượng Dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu của bạn;
 • Để chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đại lý, các nhà cung cấp bên thứ ba của Công ty và của Tập đoàn, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ để các chủ thể này có thể liên hệ với bạn vì mục đích của Dịch vụ hoặc các hoạt động có liên quan đến Dịch vụ.

Nếu bạn không đồng ý cho Công ty sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong Ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của bạn bằng cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong Ứng dụng. Trong khả năng tốt nhất của mình, Công ty sẽ cập nhật các thông tin thay đổi của bạn ngay khi nhận được thông báo. Bằng việc gửi thông tin, bạn cho phép việc sử dụng các thông tin đó như quy định trong đơn điền thông tin và trong Điều khoản sử dụng này.

 1. Tương tác với bên thứ ba

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể trao đổi thư tín với, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ trưng bày hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ giữa bạn và bên thứ ba có liên quan. Công ty và các bên cấp li-xăng của Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự trao đổi thư tín, mua bán, giao dịch hay quảng cáo nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba đó. Tập đoàn không chứng nhận bất kỳ ứng dụng hay trang web nào trên Internet mà được liên kết thông qua Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, và Công ty, các bên cấp phép của Công ty hoặc Tập đoàn không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác được cung cấp trên các ứng dụng/ trang web liên kết đó.

Công ty cung cấp Dịch vụ cho bạn theo Điều khoản sử dụng này. Tuy nhiên, bạn ghi nhận rằng, một số bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận tải, hàng hoá và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

Công ty có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba cung cấp qua Dịch vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch vụ và/hoặc để tăng doanh thu. Nếu không muốn nhận các quảng cáo nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng dụng và tắt chế độ nhận thông báo quảng cáo. Bạn ghi nhận rằng nếu bạn lựa chọn không nhận các dịch vụ quảng cáo nói trên, bạn có thể bị tính một khoản phí cao hơn hoặc bị từ chối cho sử dụng Dịch vụ. Mức lệ phí cao hơn này, nếu có, sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại http://www.grab.com/vn/. Bạn đồng ý và cho phép Công ty tổng hợp và công bố thông tin về bạn và về việc sử dụng Dịch vụ của bạn trên nguyên tắc ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo, phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cẩn trọng đối với mọi hành động và tương tác của mình với bất kỳ Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba nào, hoặc các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ và/hoặc các tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị được cung cấp thông qua Dịch vụ.

 1. Phí Sửa Chữa hoặc Vệ Sinh

Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với các chi phí sữa chữa hoặc vệ sinh cần thiết cho các phương tiện vận tải của Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba khi bạn sử dụng Dịch vụ một cách không phù hợp hoặc vi phạm các quy định được quy định trong Điều khoản sử dụng này.  Công ty bảo lưu quyền thu các khoản thanh toán cho các chi phí hợp lý của việc sửa chữa hoặc vệ sinh này thay mặt cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba thông qua các phương thức thanh toán mà bạn chỉ định hoặc yêu cầu bạn phải thanh toán tiền mặt trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc vệ sinh của Nhà Cung cấp Dịch vụ bên thứ ba đã được xác thực bởi Công ty.

 1. Bồi thường

Bằng việc chấp thuận Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công ty, các bên cấp li-xăng Công ty và các tổ chức mẹ, công ty con, công ty liên kết, các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của họ được bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế trong trường hợp bạn: (a) vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, hoặc (b) xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba được thu xếp thông qua Ứng dụng, hoặc (c) sử dụng không đúng Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng, hoặc (d) vi phạm hoặc cung cấp thông tin sai lệch khi sử dụng các quyền lợi hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme.

 1. Miễn Trừ Trách Nhiệm

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HOẶC BẢO LÃNH NÀO VỀ ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, TÍNH SẴN CÓ, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG.

CÔNG TY KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG (A) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC VẬN HÀNH KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HỆ THỐNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC, (B) DỊCH VỤ VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (C) BẤT KỲ DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ NÀO SẼ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY, (D) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, QUÀ TẶNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC MÀ BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (E) CÁC LỖI HOẶC KHIẾM KHUYẾT TRONG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (F) ỨNG DỤNG HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ CHO PHÉP ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG SẼ KHÔNG CÓ VIRÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC (F) ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ THEO DÕI BẠN HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG.

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN ĐÚNG TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN MỘT CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, THEO ĐÂY SẼ ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG PHẠM VI CAO NHẤT VÀ TỐI ĐA CÓ THỂ.

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HAY BẢO LÃNH ĐỐI VỚI ĐỘ TIN CẬY, TÍNH AN TOÀN, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP HAY TÍNH SẴN CÓ CỦA BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA BÊN THỨ BA, DỊCH VỤ HOẶC QUÀ TẶNG CÓ ĐƯỢC HOẶC CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÁC BÊN THỨ BA THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM.

 1. Chậm Trễ Do Internet

DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ, CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG BỊ LỖI, KHÔNG CÓ KẾT NỐI, NẰM NGOÀI VÒNG PHỦ SÓNG, BỊ TẮT NGUỒN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÔNG TY KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM KHÔNG KHẢ DỤNG, BỊ CHẬM TRỄ, BỊ LỖI CHUYỂN GIAO DO CÁC SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG NÊU TRÊN GÂY RA.

 1. Giới Hạn Trách Nhiệm

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT, THIỆT HẠI, CHI PHÍ HOẶC PHÍ TỔN PHÁT SINH CHO BẠN HOẶC ĐƯỢC GÁNH CHỊU BỞI BẠN CÓ NGUỒN GỐC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAM GIA LÀM HỘI VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI:

 • VIỆC BÊN THỨ BA KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC TỪ CHỐI CHẤP NHẬN ĐIỂM THƯỞNG ĐỂ QUY ĐỔI HOẶC QUÀ TẶNG QUY ĐỔI;
 • BẤT KỲ VIỆC THẤT THOÁT DỮ DIỆU VÀ GHI CHẾP LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME;
 • BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, KHÔNG HÀNH ĐỘNG, HÀNH VI BẤT CẨN HOẶC CỐ TÌNH VI PHẠM CỦA THƯƠNG NHÂN BÊN THỨ BA CUNG CẤP QUÀ TẶNG;
 • BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, KHÔNG HÀNH ĐỘNG, HÀNH VI BẤT CẨN HOẶC CỐ TÌNH VI PHẠM CỦA CÔNG TY, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC CỘNG TÁC VIÊN CỦA CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME; VÀ
 • BẤT KỲ TỔN THẤT VỀ GIÁ TRỊ HOẶC QUYỀN LỢI CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME.

CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG SẼ ĐƯỢC XEM XÉT TRÊN CƠ SỞ THIỆT HẠI THỰC TẾ VÀ GIỚI HẠN TRONG SỰ KIỆN DẪN TỚI CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐÓ. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CHO CÔNG TY SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI MANG TÍNH GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT HOẶC NGẪU NHIÊN (BAO GỒM THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN, RỐI LOẠN TÂM LÝ HAY THẤT THOÁT DỮ LIỆU, HÀNG HÓA, DOANH THU, LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG SAI HAY BẤT KỲ LỢI ÍCH KINH TẾ NÀO KHÁC).

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨ BA THÔNG QUA ỨNG DỤNG LÀ TUỲ THUỘC VÀO PHÁN ĐOÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN. BẠN ĐỒNG Ý THÊM RẰNG BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TỔN NÀO PHÁT SINH BỞI HOẶC GÂY RA CHO BẠN HAY BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO KHÁC MÀ BẠN ĐÃ ĐẶT DỊCH VỤ CHO HỌ LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ SỰ TIN TƯỞNG NÀO CỦA BẠN VỀ TÍNH HOÀN THIỆN, CHÍNH XÁC HOẶC TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO, HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HAY GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT CỨ BÊN CUNG CẤP THỨ BA, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ NÀO CÓ QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC DẪN CHIẾU ĐẾN BỞI DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM. CÔNG TY SẼ KHÔNG THAM GIA VÀO CÁC TRANH CHẤP, ĐÀM PHÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP THỨ BA ĐÓ, BAO GỒM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ BÊN THỨ BA.

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ VÀ SẼ KHÔNG ĐÓNG BẤT KỲ VAI TRÒ GÌ TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THANH TOÁN GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP THỨ BA, BAO GỒM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ BÊN THỨ BA. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VÀ TOÀN BỘ VỀ CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC CHÀO MỜI TỚI BẠN THÔNG QUA DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG (CÙNG TẤT QUẢ CÁC HỆ QUẢ CỦA NÓ).

CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐẶT THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, LÀ BÊN CUỐI CÙNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐÓ CHO BẠN.

 1. Nghĩa vụ của Công ty
 • Cung cấp Dịch vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;
 • Cung cấp một bản sao Điều khoản sử dụng dịch vụ gửi vào địa chỉ email của người dùng sau khi người dùng đăng ký tài khoản;
 • Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của người dùng sau mỗi chuyến đi;
 • Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông tin cá nhân của người dùng quy định tại Thoả thuận này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông tin cá nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người dùng;
 • Lưu trữ và bảo mật Thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;
 • Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của người dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố.
 • Phối hợp với Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba giải quyết các khiếu nại của người dùng liên quan đến dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa được cung cấp thông qua Ứng dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác bao gồm số hotline (08) 7108 7108 – (04) 7108 7108, qua email hcm@grab.com, trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab, qua Ứng dụng và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời;
 • Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 1. Thông Báo

Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên Ứng dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong hồ sơ của Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Công ty. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Công bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công ty với các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong Ứng dụng. Thư sẽ được coi là đã gửi tới Công ty sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện.

 1. Chuyển Nhượng

Thỏa thuận này, được tạo thành bởi Điều khoản sử dụng này được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty. Bạn đồng ý rằng Công ty chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận này với một bên thứ ba với thông báo trước cho bạn qua Ứng dụng hoặc email và với điều kiện là bên thứ ba phải đồng ý tuân thủ với các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này.

 1. Điều Khoản Chung

Thỏa thuận chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc Dịch vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án Việt Nam mà bạn đồng ý tuân theo.

Trong trường hợp luật pháp của Quốc gia Thay thế không chấp nhận quyền xét xử của tòa án Việt Nam hoặc trường hợp phán quyết của tòa án Việt Nam không thể được thi hành tại Quốc gia Thay thế, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài”) bởi một trọng tài do Các Bên cùng thống nhất chỉ định (“Trọng tài”). Nếu Các Bên không thể thống nhất về một trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia đều cho Các Bên, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa bạn, Công ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được tạo thành từ Điều khoản sử dụng này hay từ việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp. Việc này cũng áp dụng, không giới hạn, đối với các pháp luật áp dụng và quyền tài phán như nêu trên

Việc Công ty không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của Điều khoản sử dụng không cấu thành sự khước từ những quyền hay điều khoản đó trừ khi được Công ty thừa nhận và chấp thuận dưới dạng văn bản. Điều khoản sử dụng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty và thay thế tất cả các đàm phán hoặc thảo luận trước đây, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (nếu có) giữa các bên liên quan đến các vấn đề trong tài liệu này.

Bạn chấp thuận rằng Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức trong trường hợp bạn bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Thỏa thuận này.

Công ty được cấp Li-xăng đối với Ứng dụng bởi Công ty GrabTaxi Holdings Pte. Ltd. (Số Công ty 201316157E và có địa chỉ đăng ký tại số 6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown, Singapore).

Các điều kiện vận chuyển dành cho khách hàng gửi hàng hoá bưu gửi

LƯU Ý – Vui lòng đọc kỹ các điều kiện vận chuyển được quy định sau đây (“Điều Kiện Vận Chuyển”). Thông qua việc sử dụng dịch vụ vận chuyển được thực hiện thông qua ứng dụng thành phần GrabExpress trên ứng dụng di động Grab, Người Dùng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, xác nhận, chấp nhận và đồng ý tuân thủ Điều Kiện Vận Chuyển này.

Điều Kiện Vận Chuyển này cấu thành một thỏa thuận mang tính pháp lý giữa Người Dùng và Công Ty TNHH Grab Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và có Mã Số Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0313559639 (“Công Ty”).

Ứng dụng thành phần GrabExpress được xây dựng và phát triển trên nền tảng Ứng Dụng Grab nhằm cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hoá bưu gửi một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả cho người dùng sử dụng điện thoại thông minh (có kết nối internet, chức năng định vị GPS) có cài đặt Ứng Dụng Grab (“Người Dùng”). Người Dùng có nhu cầu gửi hàng hoá bưu gửi sẽ tiến hành đặt dịch vụ qua Ứng Dụng Grab, Công Ty, cũng thông qua Ứng Dụng Grab, sẽ tiếp nhận dịch vụ và điều phối chuyển phát viên đã được đào tạo và quản lý bởi Công Ty (“Chuyển Phát Viên”) liên hệ với Người Dùng để xác nhận và thực hiện dịch vụ.

Công Ty bảo lưu quyền điều chỉnh, thay thế, sửa đổi và bổ sung Điều Kiện Vận Chuyển hoặc bất kỳ chính sách nào trong Điều Kiện Vận Chuyển này tại bất kỳ thời điểm nào khi xét thấy phù hợp với quy định của pháp luật. Các điều chỉnh, thay thế, sửa đổi và/ hoặc bổ sung của Điều Kiện Vận Chuyển hoặc các chính sách được quy định trong Điều Kiện Sử Dụng sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên http://www.grab.com và/hoặc Ứng Dụng Grab.  Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ có trách nhiệm thường xuyên tham khảo Điều Kiện Vận Chuyển và mọi sửa đổi cho dù có được xem xét bởi Người Dùng hay chưa cũng sẽ cấu thành một sự đồng ý và chấp thuận của Người Dùng đối với các sửa đổi này.

 1. Người Dùng cam kết là Chủ sở hữu hoặc là đại diện ủy quyền của Chủ sở hữu đối với hàng hoá bưu gửi, có thẩm quyền đưa ra chấp nhận và đang chấp nhận những Điều Kiện Vận Chuyển này với tư cách là đại diện và thay mặt cho Chủ sở hữu của hàng hoá bưu gửi.
 2. Người Dùng đảm bảo rằng TÊN NGƯỜI NHẬN và THÔNG TIN LIÊN LẠC phải được thể hiện trong cột “Tên người nhận” và “số điện thoại liên hệ người nhận” trên ứng dụng khi yêu cầu dịch vụ.
 1. Người Dùng bảo đảm rằng MIÊU TẢ của HÀNG HÓA phải được thể hiện trong cột “Lưu ý cho Tài xế”. Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng miêu tả và chi tiết của hàng hóa bưu gửi là đúng, đầy đủ, và chính xác trên bất kỳ và mọi phương diện. Vì bất cứ lý do gì dẫn đến sự nghi ngờ về tính chuẩn xác của Miêu tả của Hàng hóa bưu gửi, Công Ty có quyền yêu cầu Người Dùng mở gói Hàng hóa để kiểm tra và xác nhận Miêu tả của hàng hóa bưu gửi (ngoại trừ thư từ, tài liệu) hoặc từ chối cung cấp dịch vụ. Trước khi việc giao bưu gửi được bắt đầu, Người Dùng phải thông báo cho Chuyển Phát Viên bất kỳ lưu ý cụ thể nào cần được áp dụng khi bàn giao hàng hóa bưu gửi dựa trên tính chất của hàng hóa bưu gửi đó.
 1. Công Ty có quyền thay đổi Giá cước dịch vụ tùy theo từng thời điểm và được thông báo đến Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật và công bố chính thức trên website và Ứng Dụng Grab. Người Dùng chỉ phải thanh toán đúng số tiền hiển thị trên Ứng Dụng Grab (bao gồm các khoản phụ phí), ngoài ra không có bất kỳ chi phí nào khác.
 2. Người Dùng cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và các quy định liên quan đến tính chất, điều kiện, đóng gói, bàn giao, lưu trữ và vận tải hàng hóa bưu gửi và Hàng hóa không có tính chất hoặc điều kiện bị cấm theo quy định của pháp luật, hàng hóa mang tính chất nguy hiểm, độc hại hoặc có nguy cơ cao.
 3. Trong mọi trường hợp, Hàng hóa phải có trọng lượng dưới 30 kg, kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao dưới 60*60*60cm và Hàng hóa đó không thuộc các mặt hàng sau:
 • Hàng điện, điện tử, tiền, tem phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá trị như tiền, kim loại quý, vàng bạc, đá quý, đồ cổ và các loại tài sản tương tự….
 • Thuốc, băng đĩa, thú cưng và gia cầm, hàng thực phẩm tươi sống;
 • Vũ khí, đạn dược, các chất cháy nổ;
 • Hàng hóa nguy hiểm, độc hại, có nguy cơ hư hỏng cao và/hoặc có khả năng phóng xạ; và
 • Các loại hàng bị cấm theo quy định của Pháp Luật
 1. Trong trường hợp Chuyển Phát Viên làm hỏng/mất hàng hoá bưu gửi thì số tiền bồi thường sẽ được xác định và xem xét trên cơ sở giá trị thực tế của hàng hoá bưu gửi tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 4,000,000 đồng (bằng chữ: bốn triệu đồng) cho mỗi vụ tổn thất. Đối với hàng hoá bưu gửi dưới dạng tài liệu, chứng từ, bản vẽ, các loại giấy tờ khác không phải là tem phiếu, trái phiếu và các loại giấy tờ có giá trị như tiền: giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở chi phí phục hồi, tái tạo hàng hoá bưu gửi đó nhưng không vượt quá 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng) cho mỗi vụ tổn thất. Trong mọi trường hợp số tiền bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí dịch vụ (đã bao gồm cước hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng.
 2. Trường hợp bưu gửi chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố hoặc thoả thuận, Công Ty cam kết hoàn trả lại Người Dùng 100% phí dịch vụ.
 3. Người gửi hàng hoá bưu gửi phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong điều kiện vận chuyển này và có trách nhiệm phải hỗ trợ cung cấp các thông tin, hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu trong trường hợp hàng hoá bưu gửi bị hư hỏng/mất để Công Ty thực hiện các thủ tục đền bù. Tiền đề bù sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ các thông tin, hồ sơ, chứng từ hợp lệ.
 4. Hàng hoá bưu gửi sẽ được chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu của Người Dùng tối đa 2 (hai) lần. Đối với hàng hoá bưu gửi người nhận huỷ, không nhận bưu gửi, hoặc không thể liên lạc với người nhận, Công Ty sẽ thông báo với Người Dùng và Người Dùng phải thanh toán thêm 100% cước vận chuyển ban đầu cho việc trả bưu gửi. Đối với hàng hoá bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại hoặc không thể hoàn trả cho người gửi, bưu gửi bị từ chối nhận sẽ được xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.
 5. Đối với dịch vụ chuyển phát có nhiều điểm đến, Người Dùng phải thanh toán phí chuyển hoàn gói hàng hoá bưu gửi về lại cho Người Dùng khi giao bưu gửi không thành công là 25.000 đồng/địa điểm trả bưu gửi cho mỗi bưu gửi.
 6. Người Dùng phải đưa những chỉ dẫn đầy đủ và khả thi cho Chuyển Phát Viên. Nếu những chỉ dẫn của Người Dùng không đầy đủ và khả thi, Chuyển Phát Viên, trong phạm vi nghĩa vụ nỗ lực và cẩn trọng cao nhất, phải thông báo cho Người Dùng biết về việc này.
 7. Ngoại trừ trường hợp Chuyển Phát Viên đồng ý bằng văn bản sẽ thực hiện việc đóng gói Hàng hóa, Người Dùng phải cam đoan và bảo đảm rằng Hàng hóa đã được chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp và ghi chú một cách đầy đủ và phù hợp, và cam đoan và bảo đảm rằng việc chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp, dán nhãn và ghi chú đó là phù hợp với bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch nào ảnh hưởng đến Hàng hóa và các đặc tính của Hàng hóa.
 8. Sau khi hàng hoá bưu gửi được giao, Người Dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc phá huỷ hoặc thất thoát, hư hỏng, nhiễm bẩn, ô nhiễm hoặc tịch thu liên quan đến hàng hoá bưu gửi bất kể được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Người Dùng hoặc bất kỳ người nhận nào (hoặc bất kỳ người nào với tư cách là người phục vụ, đại diện hoặc nhà thầu độc lập thay mặt cho Người Dùng hoặc người nhận) hay không.
 9. Người Dùng phải chịu toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với tổn thất, cưỡng chế của cơ quan nhà nước đối với Hàng hóa hoặc các hư hại gánh chịu bởi Chuyển Phát Viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào như là hậu quả của việc vi phạm những Điều Kiện Vận Chuyển.
 10. Để sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát được cung cấp bởi Công Ty được quy định trong Điều Kiện Vận Chuyển này, các dữ liệu cá nhân của Người Dùng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho Công Ty. Người Dùng phải cam đoan và bảo đảm về tính chính xác và còn hiệu lực của những dữ liệu cá nhân được cung cấp này. Công Ty đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ không trái với các quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam  
 11. Người Dùng đồng ý cho phép Công Ty sử dụng dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm tên, số liên lạc, thư điện tử và địa chỉ) và chuyển giao những dữ liệu này đến Chuyển Phát Viên phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ. Người Dùng đồng thời cũng cho phép Công Ty được tự do chuẩn bị, thu thập, lưu trữ và cập nhật dữ liệu cá nhân trong phạm vi và thời gian cần thiết trong quá trình Công Ty cung cấp dịch vụ.
 12. Người Dùng đồng ý và chấp nhận rằng việc chuẩn bị, thu thập, lưu trữ, sử dụng và truyền tải dữ liệu cá nhân của mình của Công Ty là tuân theo Chính sách Bảo mật và Thu thập Dữ liệu Cá Nhân (Chính sách Bảo mật) được công bố và cập nhật định kỳ trên trang thương mại điện tử của Công Ty. Người Dùng cũng chấp nhận đọc và hiểu rõ Chính sách Bảo mật trước khi đồng ý với các Điều Kiện Vận Chuyển.
 13. Chuyển Phát Viên sẽ thực hiện các nỗ lực phù hợp với tình hình để chuyển phát hàng hóa bưu gửi theo lịch trình và khung thời gian đã dự tính, lưu ý rằng khung thời gian này là ước lượng và có thể không chính xác trong các điều kiện có yếu tố bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công Ty. Công Ty sẽ không phải chịu trách nhiệm, trong bất kỳ trường hợp nào, cho sự thất thoát hoặc hư hại xảy ra do việc chậm trễ giao hàng hóa bưu gửi.
 14. Người Dùng không được, dưới mọi hình thức, sử dụng Ứng Dụng Grab hoặc dịch vụ của Công Ty để cam kết, thực hiện, xúi giục, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động phi pháp hoặc buôn bán hàng hóa phi pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền lợi hoặc bảo mật hợp pháp của bất cứ người nào bao gồm cả hành vi theo dõi và quấy rối người khác.
 15. Người Dùng không được sử dụng Ứng Dụng Grab để sản xuất hoặc phổ biến quảng cáo, thư rác hoặc bất cứ loại hình tin nhắn nào có thể làm phiền người khác.
 16. Người Dùng không được thực hiện các hành vi nào gây nên việc chậm trễ, hư hỏng hoặc phá hoại hoạt động của Ứng Dụng Grab hoặc máy chủ hay mạng lưới liên kết của Ứng Dụng Grab.
 17. Người Dùng không được thực hiện các hành vi sai trái trong việc sử dụng Ứng Dụng Grab bao gồm cả việc sử dụng Ứng Dụng Grab dưới tên của người khác. Người Dùng đồng thời không được sử dụng Ứng Dụng Grab trong thiết bị của người khác mà chưa được sự cho phép.
 18. Công Ty không cam kết, đảm bảo hoăc cam đoan rằng các công nghệ, ứng dụng hoặc dịch vụ khách hàng của mình sẽ sử dụng rộng rãi được trên các thiết bị điện thoại, máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị khác của Người Dùng.
 19. Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thất thoát, hưhại, khiếu nại hoặc phí tổn nào bao gồm các thất thoát hoặc hư hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên cho thiết bị di động hoặc các ứng dụng trên thiết bị này của Người Dùng xảy ra do việc cài đặt hoặc sử dụng Ứng Dụng Grab.
 20. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên còn lại hoặc bị xem là vi phạm Điều Kiện Vận Chuyển này vì lý do Bên đó chậm trễ hay không thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Kiện Vận Chuyển, nếu sự chậm trễ hay việc không thực hiện được là do một sự kiện Bất Khả Kháng, với điều kiện là Bên đó sẽ (i) ngay khi có thể, gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại về chi tiết sự kiện Bất Khả Kháng, mức độ ảnh hưởng và lý do mà Bên đó không thể hoàn thành hay thực hiện các nghĩa vụ của mình và dự kiến thời gian mà Bên đó bị gián đoạn không thể thực hiện hoặc hoàn thành được các nghĩa vụ của mình; và (ii) ngay lập tức tiến hành và tiếp tục thực hiện tất cả các hành động trong khả năng của mình nhằm giảm thiểu thời gian ảnh hưởng và hậu quả của sự kiện Bất Khả Kháng đối với bên đó.  Vì mục đích của quy định này, “Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng của bên chịu ảnh hưởng trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Áp Dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai, bạo động hoặc bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, tình huống khẩn cấp mức độ quốc gia hoặc địa phương, hành động hoặc không hành động của chính phủ, xung đột lao động các loại (không liên quan đến các nhân viên của bên chịu ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, cháy nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các kiện cáo hoặc cản trở của cá nhân hay tổ chức mà nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi được áp dụng cho Công Ty sẽ bao gồm cả khủng hoảng đường truyền internet và bất kỳ sự cố kỹ thuật ngoài kiểm soát nào mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật hỗ trợ việc vận hành thông thường của Ứng Dụng Grab.
 21. Người Dùng phải có trách nhiệm đọc, tìm hiểu và chấp nhận các Điều Kiện Vận Chuyển cho từng lần sử dụng Dịch Vụ.
 22. Những Điều Kiện Vận Chuyển này sẽ được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam và Người Dùng được quyền đệ trình lên cơ quan thực thi pháp luật của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

I. CAM KẾT VỀ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

GrabExpress” là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao để cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát theo yêu cầu của Người Dùng nhờ vào mạng lưới chuyển phát viên đã được đào tạo và quản lý bởi Công ty TNHH Grab Việt Nam (“Chuyển Phát Viên”) đang hoạt động ở khu vực lân cận với địa điểm nhận theo thời gian thực. Chuyển Phát Viên thông qua ứng dụng GrabExpress có thể nhận và thực hiện yêu cầu chuyển gói kiện nhỏ có kích thước không quá 60cm đối với mỗi chiều dài, rộng, cao và trọng lượng dưới 30 kg (“Bưu Gửi”) đến một địa chỉ xác định được cung cấp bởi Người Dùng (không bao gồm dịch vụ chuyển phát tiền) và Người Dùng có thể theo dõi hành trình di chuyển Bưu Gửi của mình theo thời gian thực thông qua ứng dụng Grab.

Công ty TNHH Grab Việt Nam (“Công Ty”) sẽ cung cấp dịch vụ cho Người Dùng với giá cước dịch vụ như sau:

Dịch vụ

Hàng hoá (*)

Giá cước dịch vụ

Giao hàng trong ngày

– Kích thước: chiều dài, chiều
rộng, chiều cao dưới
60*60*60 cm

– Khối lượng: dưới 30 kg

– Giá cước khởi điểm: 15.000 đồng/ 2 km đầu tiên

– Mỗi km tiếp theo: 5.000 đồng/ km

– Biểu giá linh động khi cầu tăng cao, dựa trên khu vực, thời điểm trong ngày.

– Phụ phí gồm:

+ Phí gửi xe, phí phà, phí vào sân bay, bến xe…

+ Phí thay đổi lộ trình: 5.000 đồng/km

(*) Hàng hoá không thuộc các mặt hàng sau:

 • hàng điện, điện tử, tiền, tem phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá trị như tiền, kim loại quý, vàng bạc, đá quý, đồ cổ và các loại tài sản tương tự;
 • thuốc, băng đĩa, thú cưng và gia cầm;
 • vũ khí, đạn dược, các chất cháy nổ;
 • hàng hóa nguy hiểm, độc hại, có nguy cơ hư hỏng cao và/hoặc có khả năng phóng xạ; và
 • các loại hàng bị cấm theo quy định của Pháp Luật.

Lưu ý: Giá cước dịch vụ trên có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và được thông báo đến Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật và công bố chính thức trên website và ứng dụng Grab. 

Thời gian toàn trình của bưu gửi:

– Đối với bưu gửi chuyển phát nội tỉnh: Bưu gửi sẽ được chuyển phát ngay sau khi bưu gửi được chấp nhận và sẽ được chuyển phát đến người nhận trong thời gian dự kiến hiển thị trên ứng dụng và không quá 24 giờ kể từ khi bưu gửi được chấp nhận.

– Đối với bưu gửi chuyển phát liên tỉnh: Thời gian chuyển phát sẽ được thoả thuận riêng đối với từng bưu gửi.

II. CAM KẾT VỀ TÍNH SẴN SÀNG

Với mạng lưới Chuyển Phát Viên tại các tỉnh, thành phố mà Công Ty đang hoạt động và dự kiến hoạt động theo kế hoạch phát triển của mình, Công Ty đảm bảo dịch vụ GrabExpress có thể hoạt động xuyên suốt trong năm từ thứ hai đến chủ nhật, bao gồm cả các ngày nghỉ, Lễ, Tết.

III. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Công Ty, thông qua mạng lưới Chuyển Phát Viên của mình, cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ bưu chính của Công Ty, cụ thể:

 • Chuyển Phát Viên của Công Ty sẽ thực hiện lấy hàng tại nơi gửi và giao hàng đến người nhận đúng thời gian quãng đường di chuyển và giá cước dịch vụ hiển thị trên ứng dụng Grab;
 • Chuyển Phát Viên của Công Ty kiểm tra và đảm bảo an toàn cho hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển;
 • Công Ty đảm bảo tính chuyên nghiệp về kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống của Chuyển Phát Viên;
 • Hàng hoá, Bưu Gửi sẽ được Chuyển Phát Viên của Công Ty chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu của Người Dùng tối đa 2 (hai) lần. Đối với hàng hoá người nhận huỷ, không nhận hàng, hoặc không thể liên lạc với người nhận, Chuyển Phát Viên sẽ báo lại với Người Dùng và Người Dùng phải thanh toán thêm 100% cước vận chuyển ban đầu cho việc trả hàng. Đối với Bưu Gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại hoặc không thể hoàn trả cho người gửi, Bưu Gửi bị từ chối nhận sẽ được xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.
 • Đối với dịch vụ vận chuyển có nhiều điểm đến, Người Dùng phải thanh toán phí chuyển hoàn Bưu Gửi về lại cho Người Dùng khi giao Bưu Gửi không thành công là 25.000 đồng/địa điểm trả hàng/đơn hàng.
 • Công Ty cam kết hỗ trợ tối đa các nhu cầu phát sinh của Người Dùng trong quá trình vận chuyển Bưu Gửi, việc thay đổi lộ trình sẽ phát sinh phụ phí 5.000 đồng/ km.
 • Công Ty cam kết bồi thường thiệt hại do hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển giao nhận hàng hoá nhưng tối đa không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm quy định. Trường hợp bưu gửi chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố hoặc thoả thuận, Công Ty cam kết hoàn trả lại Người Dùng 100% phí dịch vụ.
 • Người Dùng chỉ phải thanh toán đúng số tiền hiển thị trên ứng dụng Grab (bao gồm các khoản phụ phí), ngoài ra không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào khác.
 • Tiếp nhận ý kiến, trả lời và giải quyết khiếu nại của khách hàng 24/7 qua các kênh thông tin sau:

+ Hotline: (028) 7108 7108; 

+ Gửi phản hồi trong mục Help Center trên ứng dụng Grab;

+ Gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Công Ty;

+ Gửi phản hồi qua ứng dụng Grab; và/hoặc

+ Các hình thức khác không trái quy định pháp luật.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ

Trong quá trình giao nhận hàng hoá nếu thời gian, nội dung và chất lượng hàng hóa bị ảnh hưởng bởi những yếu tố sau thì Công Ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm giải quyết bồi thường thiệt hại:

 • Thời gian giao nhận hàng bị tạm dừng hoặc ảnh hưởng bởi các sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát và không liên quan tới lỗi hoặc sự bất cẩn Chuyển Phát Viên cũng như không thể thấy trước, không thể tránh được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép và làm cho Chuyển Phát Viên không thể thực hiện được việc vận chuyển (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Các Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai, bạo động hoặc bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, tình huống khẩn cấp mức độ quốc gia hoặc địa phương, hành động hoặc không hành động của chính phủ, xung đột lao động các loại (không liên quan đến các nhân viên của bên chịu ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, cháy nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các kiện cáo hoặc cản trở của cá nhân hay tổ chức mà nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi được áp dụng cho Công Ty sẽ bao gồm cả khủng hoảng đường truyền internet và bất kỳ sự cố kỹ thuật ngoài kiểm soát nào mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật hỗ trợ việc vận hành thông thường của ứng dụng Grab.
 • Hàng hóa bị hư hỏng, hao mòn do đặc tính tự nhiên của chúng.
 • Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng.
 • Bị cơ quan nhà nước tịch thu vì vi phạm quy địnhcấm gửi của pháp luật.

V. THỜI HẠN TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

 • Thời hạn để Công Ty tiếp nhận khiếu nại của Người Dùng về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm là:
  1. Đối với bưu gửi chuyển phát nội tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (24 giờ kể từ khi bưu gửi được chấp nhận);
  2. Đối với bưu gửi chuyển phát liên tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (theo thời gian toàn trình thoả thuận với Người Dùng đối với từng bưu gửi).
 • Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan đến bưu gửi, thời hạn tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận.

QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

I. QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
I.1 Nguyên tắc bồi thường

 1. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, Phiếu Gửi; không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.
 2. Không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây:
 • Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi;
 • Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ;
 • Hàng hoá bưu gửi là (i) hàng điện, điện tử, tiền, tem phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá trị như tiền, kim loại quý, vàng bạc, đá quý, đồ cổ và các loại tài sản tương tự; (ii) thuốc, băng đĩa, thú cưng và gia cầm, hàng thực phẩm tươi sống (iii) vũ khí, đạn dược, các chất cháy nổ; (iv) hàng hóa nguy hiểm, độc hại, có nguy cơ hư hỏng cao và/hoặc có khả năng phóng xạ; và (v) các loại hàng bị cấm theo quy định của Pháp Luật do Người sử dụng dịch vụ cố tình không cung cấp thông tin đúng sự thật, đầy đủ khi mô tả nội dung hàng hoá (“Hàng Hoá Bưu Gửi Bị Loại Trừ”).
  I.2 Giới hạn trách nhiệm bồi thường
 1. Trường hợp bưu gửi hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển giao nhận bưu gửi, Công Ty cam kết bồi thường thiệt hại theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm quy định tại điểm (i) và (ii) bên dưới và trong mọi trường hợp số tiền bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí dịch vụ (đã bao gồm cước hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng:
  1. Đối với hàng hoá không thuộc danh mục Hàng Hoá Bị Loại Trừ nêu trên và không thuộc trường hợp quy định tại điểm (ii) dưới đây: giá trị bồi thường được xác định và xem xét trên cơ sở giá trị thực tế của hàng hoá tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 4.000.000 đồng (bằng chữ: bốn triệu đồng) cho mỗi vụ tổn thất.
  2. Đối với hàng hoá dưới dạng tài liệu, chứng từ, bản vẽ, các loại giấy tờ khác không phải là tem phiếu, trái phiếu và các loại giấy tờ có giá trị như tiền: giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở chi phí phục hồi, tái tạo hàng hoá đó nhưng không vượt quá 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng) cho mỗi vụ tổn thất.
 2. Trường hợp bưu gửi chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố hoặc thoả thuận, Công Ty cam kết hoàn trả lại Người Dùng 100% phí dịch vụ.

I.2.1 Thời hạn bồi thường:

Thời hạn bồi thường thiệt hại là trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Công Ty nhận được đầy đủ các thông tin, hồ sơ, chứng từ hợp lệ.

II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG
II.1 Nguyên tắc chung

 1. Công ty TNHH Grab Việt Nam (“Công Ty”) có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người Dùng về dịch vụ chuyển phát được cung cấp qua ứng dụng Grab.
 2. Các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng ứng dụng Grab do Công Ty chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với Người Dùng khách hàng.
 3. Khi phát sinh tranh chấp, Công Ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công Ty và Người Dùng có thể thực hiện khiếu nại theo quy định tại mục 2.3 dưới đây.

II.2 Thời hạn tiếp nhận khiếu nại khách hàng

 1. Thời hạn để Công Ty tiếp nhận khiếu nại của Người Dùng về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm là:
  1. Đối với bưu gửi chuyển phát nội tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (24 giờ kể từ khi bưu gửi được chấp nhận);
  2. Đối với bưu gửi chuyển phát liên tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (theo thời gian toàn trình thoả thuận với Người Dùng đối với từng bưu gửi).
 2. Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi, thời hạn tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận.

II.3 Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng

Người Dùng có thể khiếu nại về dịch vụ bưu chính chuyển phát với Công ty TNHH Grab Việt Nam theo quy trình sau:

 • Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH Grab Việt Nam bằng cách gọi điện thoại đến số (028) 7108 7108, hoặc gửi phản hồi trong mục Help Center trên ứng dụng Grab, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Công Ty, từ ứng dụng Grab ngay sau mỗi chuyến xe, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.
 • Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công Ty sẽ kiểm tra và xác minh thông tin khiếu nại từ khách hàng và Chuyển Phát Viên và các bên khác có liên quan. Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công Ty sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng đưa ra giải pháp xử lý khiếu nại phù hợp với cam kết trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm bồi thường mà Công Ty đã công bố công khai.
 • Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của Công Ty, các bên sẽ thương lượng, hòa giải để thống nhất biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại, bồi thường. Trong trường hợp thương lượng, hoà giải không có kết quả, mỗi bên đều có thể tự mình đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan Toà án có thẩm quyền.

Điều Khoản Sử Dụng Cho Khách Hàng GrabFood tại Việt Nam

Sửa đổi lần cuối: Ngày 23 tháng 5 năm 2018

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản được quy định dưới đây. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch Vụ này.

Điều khoản sử dụng dưới đây (gọi chung là “Điều Khoản Sử Dụng” hoặc “Hợp Đồng”) này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Grab (“Công Ty”). Để sử dụng Dịch Vụ bạn phải đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động Grab được cung cấp bởi Công Ty (“Ứng Dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần Mềm”) do Công Ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát thực phẩm đến các địa điểm cụ thể được kết nối với các người cung cấp dịch vụ chuyển phát bên thứ ba độc lập (gọi chung là “Dịch Vụ”), bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản Sử Dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này được công bố tại từng thời điểm tại http://www.grab.com hoặc thông qua Ứng Dụng.

Cho mục đích của các Điều Khoản Sử Dụng này, bất cứ khi nào bối cảnh đó đòi hỏi “Bạn” hoặc “Người Dùng” đều có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào đã đồng ý sử dụng Ứng Dụng bằng cách cung cấp dữ liệu đăng ký khi đăng ký vào Ứng Dụng. Thuật ngữ “Chúng tôi”, “của Chúng tôi” có nghĩa là Công Ty.

Công Ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công Ty cho là phù hợp. Những chỉnh sửa, thay đổi Điều Khoản Sử Dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ sẽ có hiệu lực sau năm (05) ngày kể từ ngày phiên bản cập nhật được đăng tải trên trang web https://www.grab.com/vn/. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng cũng như Điều Khoản Sử Dụng tại quốc giao nơi bạn sử dụng Dịch Vụ mà có thể khác so với Điều Khoản Sử Dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng Ứng Dụng (“Quốc Gia Thay Thế”). Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó. Bạn cũng đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ tại Quốc Gia Thay Thế sẽ bị ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng tại Quốc Gia Thay Thế đó và thông tin này có thể được truy cập tại https://www.grab.com.

CÔNG TY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI, THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, CHUYỂN PHÁT NHANH HAY DỊCH VỤ GIAO HÀNG. CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG NHÂN CUNG CẤP THỰC PHẨM, NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HAY DỊCH VỤ VẬN TẢI. CÔNG TY SỬ DỤNG MẠNG LƯỚI NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THỰC PHẨM BÊN THỨ BA ĐỘC LẬP HOẶC CÁC NHÀ THẦU (“NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT”) ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THỰC PHẨM CHO NGƯỜI DÙNG VÀ CÁC THƯƠNG NHÂN CUNG CẤP THỰC PHẨM CÓ TRÊN ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI (“THƯƠNG NHÂN”)

VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THỰC PHẨM CHO BẠN LÀ PHỤ THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA MỖI LÁI XE CHẠY MÔ-TÔ. THƯƠNG NHÂN CŨNG HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH ĐỘC LẬP VỚI CÔNG TY. DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ CUNG CẤP THỰC PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT VÀ CŨNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NÀY. SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA CÔNG TY CÓ THỂ ĐƯỢC HIỂU, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, LÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MỘT THƯƠNG NHÂN HOẶC NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT. CÔNG TY SẼ KHÔNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, TÍNH HỢP PHÁP HOẶC KHẢ NĂNG CỦA BẤT KỲ THƯƠNG NHÂN HOẶC NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NÀO. CÔNG TY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THỰC PHẨM CỦA THƯƠNG NHÂN, VẤN ĐỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ CÔNG TY KHÔNG XÁC MINH SỰ TUÂN THỦ CỦA HỌ ĐỐI VỚI LUẬT ÁP DỤNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH THỰC PHẨM.

1. Cam đoan và đảm bảo

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch Vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch Vụ và tuân theo Điều Khoản Sử Dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng Dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch Vụ.

Bạn chỉ có thể tiếp cận Dịch Vụ theo các phương thức được phép. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần Mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần Mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công Ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch Vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng hỗ trợ.

Bằng việc sử dụng Phần Mềm hoặc Ứng Dụng, bạn đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ phù hợp với mục đích mà nó được dự định sử dụng;
 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo
 • Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ;
 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc bất kỳ nội dung nào có thể truy cập qua Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc liên hệ, quảng cáo, chào bán hoặc bán cho bất kỳ Thương Nhân, Người dùng Ứng Dụng hoặc Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát nào trừ khi được Công Ty đồng ý bằng văn bản;
 • Bạn sẽ không tạo ra hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên tập, hoặc thư mục nào khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Dịch Vụ ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, cho mục đích phi thương mại của bạn;
 • Bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Dịch Vụ và/hoặc Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nội dung và các bài đánh giá của các Thương Nhân, để tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào;
 • Bạn sẽ không liên hệ với người cung cấp dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát bên thứ ba vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ;
 • Bạn sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;
 • Bạn sẽ không cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây ra thiệt hại cho Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát;
 • Bạn sẽ không làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Bạn sẽ không sao chép, phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công Ty;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng cho riêng bạn và sẽ không bán lại Phần Mềm hoặc Dịch Vụ cho một bên thứ ba;
 • Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn tiếp cận sử dụng Dịch Vụ;
 • Bạn sẽ cung cấp cho Công Ty bằng chứng về nhận dạng mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;
 • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa Thuận này. Bạn đồng ý rằng Công Ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công Ty có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Thỏa Thuận này và chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công Ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công Ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch Vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;
 • Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu các dịch vụ vận tải và/hoặc vận chuyển hàng hoá thông qua SMS hoặc khi sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng;
 • Bạn không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi Dịch Vụ vận hành;
 • Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý; và
 • Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ phụ thuộc vào Chính Sách Bảo Mật của Công Ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo TÊN NGƯỜI NHẬN, THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐỊA CHỈ GIAO NHẬN đã được ghi chính xác vào cột “Lưu ý cho Lái xe” trên Ứng Dụng. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ hoặc không giao được thực phẩm mà bạn đặt hàng vì lí do thông tin chi tiết giao hàng không đúng như đã nói ở trên.

Bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm đối với việc chậm trễ nhận hàng, mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn hoặc tạm giữ, trước hoặc sau khi giao thực phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn ở container) hoặc bất kỳ ai được đề cập đến trong tài liệu này do bạn trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hoặc bất kỳ người nào hành động như công chức, đại diện hoặc nhà thầu độc lập hoặc thay mặt cho cả hai.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm toàn bộ và trách nhiệm pháp lý đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại mà chính bản thân bạn, người cung cấp dịch vụ bên thứ ba, Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải chịu như là kết quả của bất kì vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát bên thứ ba bảo lưu quyền từ chối giao hàng, ví dụ, nếu thực phẩm không được đóng gói tốt, trên 5kg hoặc có kích thước lớn hơn 32x25x12cm.

2. Đặt Hàng

Ứng Dụng cho phép bạn đặt đơn hàng thực phẩm và dịch vụ giao hàng và Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát sẽ, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong tài liệu này, mua đơn hàng đó tại Thương Nhân có liên quan và giao hàng cho bạn.

Công Ty không sở hữu, bán, tự mình bán lại và/hoặc không kiểm soát các Thương Nhân, Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát hoặc các dịch vụ liên quan được cung cấp trong giao dịch đó. Bạn hiểu rằng bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt sẽ phụ thuộc vào tính sẵn có của sản phẩm và khả năng cung cấp dịch vụ giao hàng của Thương Nhân và Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát.

Về nguyên tắc, tất cả các yêu cầu giao thực phẩm thực hiện trên Ứng Dụng được xem là đã được xác nhận. Tuy nhiên, ngay khi bạn đặt hàng thành công, Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát có thể gọi cho bạn theo số điện thoại hoặc số di động được cung cấp để xác nhận chi tiết đơn hàng, giá phải trả và thời gian giao hàng ước tính. Để tránh nhầm lẫn, Công Ty không tham gia và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thu xếp riêng nào giữa bạn và Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát về việc sửa đổi và/hoặc hủy đơn hàng do bạn thực hiện nếu việc thu xếp đó không được tiến hành thông qua Ứng Dụng.

Ngoài những điều đã đề cập ở trên, Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát cũng có thể liên lạc với bạn qua điện thoại và/hoặc email để thông báo và xác nhận bất kỳ thay đổi nào đối với đơn hàng, về tính sẵn có hoặc không có sẵn hoặc thay đổi về giá của đơn hàng theo thông báo của Thương Nhân. Vui lòng lưu ý sự thay đổi hoặc xác nhận đơn hàng sẽ được xem là cuối cùng. Rõ ràng Công Ty và Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát có quyền không tiến hành đơn hàng của bạn trong trường hợp bạn không nghe điện thoại vào thời điểm có cuộc gọi đến để xác nhận đơn hàng và trong các tình huống như vậy, quy định về chính sách huỷ và hoàn tiền dưới đây sẽ được áp dụng.

Mức giá hiển thị trên Ứng Dụng được xác định duy nhất bởi Thương Nhân và được liệt kê chỉ để biết thông tin.

Giá thực phẩm của bất kỳ (các) sản phẩm nào trên Ứng Dụng có thể bị hiển thị không chính xác do một số vấn đề về kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc thông tin sản phẩm được cung cấp bởi Thương Nhân, trong trường hợp như vậy Thương Nhân có thể hủy bỏ (các) đơn đặt hàng của bạn.

Thương Nhân sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về bất kỳ sự bảo đảm/ cam đoan nào đối với các sản phẩm thực phẩm đã bán cho bạn và không có trường hợp nào là trách nhiệm của Công Ty.

3. Huỷ Đặt Hàng

Theo nguyên tắc chung, bạn không được quyền hủy đặt hàng khi bạn đã nhận được xác nhận. Nếu bạn hủy đặt hàng sau khi đơn hàng đã được xác nhận, Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát có quyền tính phí chuyển phát nếu các món ăn mà bạn yêu cầu chưa được phục vụ bởi Thương Nhân. Bạn có trách nhiệm phải thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trong trường hợp: (i) hủy đơn hàng sau khi Thương Nhân đã bắt đầu chuẩn bị món ăn, hoặc (ii) bạn không có mặt để nhận hàng, hoặc (iii) không thể liên lạc trực tiếp hoặc qua điện thoại với bạn sau 10 phút kể từ thời điểm Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát đến địa điểm mà bạn chỉ định qua Ứng Dụng.

Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát sẽ có toàn quyền không thực hiện đặt hàng của bạn trong các trường hợp sau:

 • địa chỉ được chọn nằm ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng;
 • không liên lạc được với bạn qua điện thoại hoặc email vào thời điểm xác nhận đặt hàng;
 • không thực hiện được lệnh của bạn do thiếu thông tin, chỉ dẫn hoặc ủy quyền từ bạn tại thời điểm giao hàng; hoặc
 • không có sẵn tất cả các mặt hàng bạn đặt mua tại thời điểm đặt hàng.

4. Thanh toán

Bạn sẽ thanh toán trực tiếp phí dịch vụ giao hàng và giá trị đơn hàng bằng tiền mặt cho Người Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Phát khi nhận hàng.

5. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards

Chương Trình Hội Viên

 • Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, bạn sẽ đương nhiên là một hội viên của chương trình khách hàng thân thiết có tên “GrabRewards Loyalty Programme” do Công Ty và/hoặc các Công Ty Liên Kết của Công Ty triển khai thực hiện (“GrabRewards Loyalty Programme”).
 • Với tư cách là một hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme, bạn sẽ có thể nhận được e-vouchers, khuyến mãi, giảm giá, tặng phẩm, mã khuyến mãi và/hoặc các lợi ích khác được cung cấp bởi Công Ty và/hoặc các thương nhân bên thứ ba khác được thể hiện trên danh sách quà tặng được hiển thị trên Ứng Dụng tại từng thời điểm (“Quà Tặng”).

Tích luỹ điểm

 • Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, có thể cấp điểm cho bạn (“Điểm”) và điểm đó có thể được sử dụng để đổi Quà Tặng dựa trên giá trị của Dịch Vụ GrabFood đã hoàn tất và được đặt thông qua Ứng Dụng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
 • Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, có thể cấp cho bạn 1 Điểm cho mỗi 000 đồng cho mỗi dịch vụ giao hàng GrabFood ở Việt Nam (mã khuyến mại, chiết khấu giá cước dịch vụ quy đổi từ Quà Tặng hoặc các việc điều chỉnh giá cước khác được áp dụng cho dịch vụ giao hàng GrabFood đủ điều kiện sẽ không được tính cho mục đích cấp Điểm). Ví dụ, nếu cước dịch vụ GrabFood của bạn có giá thể hiện là 100.000 đồng và bạn được giảm giá 50.000 đồng, Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, phát hành cho bạn 5 Điểm tính trên 50.000 đồng.
 • Sổ điểm được tính trên cơ sở từng giao dịch riêng biệt và được làm tròn lên hàng đơn vị gần nhất nếu phần số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.5 Điểm, và được làm tròn xuống hàng đơn vụ gần nhất nếu phần số thập phân nhỏ hơn 0.5 Điểm. Ví dụ, nếu bạn bỏ ra 000 đồng cho một chuyến đi GrabFood, Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, sẽ cấp cho bạn 2 Điểm nhưng nếu bạn bỏ ra 25.000 đồng cho chuyến đi GrabFood, Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, sẽ cấp cho bạn 3 Điểm.
 • Nếu cước phí thực tế cho ra kết quả theo số thập phân nhỏ hơn 1 Điểm Công Ty, theo quyết định riêng của mình, có thể cho bạn 1 điểm. Ví dụ, nếu chuyến đi GrabFood của bạn có giá 000 đồng và bạn được giảm giá 1.000 đồng, Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, sẽ cấp cho bạn 1 Điểm cho 8.000 đồng mà bạn đã thanh toán.
 • Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm mức giá trị cấp Điểm đối với từng giao dịch cụ thể sẽ được thông báo cho bạn tại từng thời điểm. Bạn sẽ không có quyền yêu cầu Công Ty giải thích về phương thức tính toán (để cấp Điểm) hoặc các vấn đề khác liên quan đến Điểm hoặc khuyến mãi vì bất kỳ mục đích gì.

Thời Hạn Hiệu Lực Của Điểm

 • Điểm tích luỹ:
 1. trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của cùng năm dương lịch; và
 1. trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch sẽ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch liền kề sau đó.
 • Bạn phải sử dụng Điểm tích lũy để đổi Quà Tặng trong thời hạn hiệu lực áp dụng tương ứng của số Điểm đã tích lũy. Việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Điểm chưa sử dụng hết sẽ không được áp dụng. Công Ty có quyền xử lý Điểm hết hạn theo phương thức mà Công Ty xét thấy phù hợp theo toàn quyền quyết định của Công Ty. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công Ty liên quan đến số Điểm đã hết hạn.
 • Điểm không có giá trị tiền tệ cũng như không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Điểm không được bán, sang nhượng hoặc chuyển nhượng để đổi lấy giá trị vật chất hoặc lợi ích khác trong bất kỳ trường hợp nào. Điểm sẽ không được xem, giải thích, hoặc được sử dụng như giấy tờ có giá hoặc công cụ chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.

Quy Đổi Quà Tặng

 • Nếu bạn tuân thủ với tất cả điều khoản và điều kiện này và đã tích lũy đủ Điểm theo yêu cầu, bạn có thể chọn và quy đổi thành Quà Tặng đang có sẵn trên Ứng Dụng. Việc quy đổi Quà Tặng dưới dạng e-voucher sẽ phải chịu sự điều chỉnh và tuân thủ theo các quy định khác của Công Ty hoặc thương nhân bên thứ ba (tùy từng trường hợp cụ thể) cung cấp e-voucher cụ thể mà bạn mong muốn quy đổi.
 • Bạn phải sử dụng e-voucher đã quy đổi của bạn trong thời hạn hiệu lực của e-voucher đó. Việc gia hạn thời hạn hiệu lực của ngày quy đổi e-voucher sẽ không được áp dụng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công Ty liên quan đến bất kỳ e-voucher đã hết hạn nào.
 • Quà Tặng sẽ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt cũng không thể quy đổi thành một Quà Tặng khác trong bất kỳ trường hợp nào. Quà Tặng không được bán, trao đổi hoặc nhượng lại để đổi lấy giá trị vật chất trong mọi trường hợp. Quà Tặng sẽ không được xem là, giải thích là, hoặc được sử dụng như giấy tờ có giá hoặc công cụ chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Số Điểm mà bạn đã quy đổi thành công thành Quà Tặng không thể được quy đổi cho một Quà Tặng khác dưới mọi trường hợp. Bất kỳ yêu cầu đổi trả Quà Tặng nào cũng sẽ không được giải quyết.
 • Công Ty có thể toàn quyền quyết định việc từ chối yêu cầu quy đổi Điểm của bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, trường hợp khách hàng không có đủ Điểm tích lũy để quy đổi thành một Quà Tặng cụ thể, hoặc khi Quà Tặng không còn thể hiện trên Ứng Dụng hoặc thương nhân bên thứ ba không còn hàng, hoặc có lỗi đối với số Điểm mà bạn mong muốn dùng để quy đổi thành Quà Tặng, và những trường hợp khác.
 • Bạn có thể kiểm tra số dư Điểm và việc quy đổi quà tặng trên Ứng Dụng. Số dư Điểm và việc quy đổi quà tặng thể hiện trong tài khoản trên Ứng Dụng của bạn sẽ được xem là bằng chứng sau cùng của các nội dung này.

Hạng Hội Viên

 • Chương trình GrabRewards Loyalty Programme gồm có bốn (4) hạng hội viên như sau:
 1. hạng hội viên vừa gia nhập gọi là “Hội Viên”;
 1. hạng hội viên cơ bản gọi là “Hạng Bạc”;
 2. hạng hội viên trung bình gọi là “Hạng Vàng”; và
 3. hạng hội viên cao cấp gọi là “Bạch Kim”.
 • Số Điểm cần thiết để nâng cấp hoặc gia hạn hội viên theo từng cấp được quy định dưới đây:
Hạng hội viên Điểm cần tích luỹ từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 hoặc từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của năm dương lịch
a. Hội Viên 0
b. Hạng Bạc 500
c. Hạng Vàng 1500
d. Bạch Kim 3000
 • Điểm được tích lũy từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 của một năm dương lịch sẽ được phục vụ cho việc xếp hạng hội viên cho giai đoạn từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của cùng năm dương lịch.
 • Điểm được tích lũy từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của một năm dương lịch sẽ được phục vụ cho việc xếp hạng hội viên cho giai đoạn từ 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch liền kề sau đó.
 • Tại thời điểm hết hạn xếp hạng hội viên và trong trường hợp bạn không có đủ số Điểm để duy trì hạn mức đó, hạng hội viên của bạn sẽ được giảm xuống đến hạng thấp hơn liền kề trước đó.
 • Các lợi ích của từng hạng hội viên sẽ được quy định cụ thể tại từng thời điểm được thể hiện trên Ứng Dụng.

Chấm Dứt Tham Gia Hội Viên

 • Nếu bạn không muốn là hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme, bạn có thể chọn chức năng từ chối tham gia chương trình được tích hợp trên Ứng Dụng.
 • Bạn sẽ tự động chấm dứt tư cách hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme trong trường hợp bạn xóa Ứng Dụng trên điện thoại của bạn.
 • Tại thời điểm chấm dứt tư cách hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme, tất cả Điểm được tích lũy tính đến thời điểm đó sẽ tự động bị hủy. Điểm tích lũy phải được quy đổi trước thời điểm chấm dứt tư cách hội viên và tại thời điểm tư cách hội viên bị chấm dứt, Điểm tích lũy còn tồn đọng sẽ không còn giá trị quy đổi. Không áp dụng việc cộng dồn hoặc tích trữ Điểm cho lần quay trở lại làm hội viên tiếp theo của bạn trong tương lai.
 • Việc quy đổi mang tính gian lận hoặc lạm dụng sẽ có thể dẫn đến việc hủy số Điểm đã tích lũy cũng như chấm dứt tư cách hội viên của bạn trong chương trình GrabRewards Loyalty Programme.

Quy Định Chung

 • Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công Ty tại mọi thời điểm sẽ, không cần phải thông báo cho bạn và theo toàn quyền quyết định của Công Ty, bảo lưu các quyền sau đây:
 1. thay thế, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình GrabRewards Loyalty Programme (bao gồm việc bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào);
 1. chấm dứt hoặc điều chỉnh nội dung chương trình GrabRewards Loyalty Programme;
 1. thu hồi, điều chỉnh và/hoặc tính lại bất kỳ số Điểm nào đã được thưởng;
 1. thay đổi số Điểm yêu cầu để quy đổi thành các Quà Tặng cụ thể hoặc thay thế bất kỳ Quà Tặng nào bằng bất kỳ lợi ích nào có giá trị tương tự;
 1. thay đổi số Điểm được tích lũy tính trên giá trị thanh toán thực tế của các dịch vụ giao hàng GrabFood hợp lệ;
 1. điều chỉnh các điều kiện và yêu cầu đối với việc tích lũy Điểm;
 1. điều chỉnh hoạt động có thể tích lũy Điểm;
 1. điều chỉnh phương thức sử dụng để tính số Điểm thưởng;
 1. thu hồi hoặc chấm dứt việc thưởng Điểm cho bạn;
 1. sửa đổi yêu cầu áp dụng đối với Điểm hoặc các yêu cầu khác để nâng hoặc duy trì hạng hội viên; và
 1. thay đổi hoặc hủy bỏ các lợi ích có liên quan đến một hạng hội viên cụ thể.
 • Công Ty có thể tạm hoãn việc tính và cộng dồn số Điểm được tích lũy để xác nhận, điều chỉnh những lỗi sai trong việc tính toán hoặc điều chỉnh việc tính toán khi Công Ty xét thấy cần thiết mà không cần phải thông báo trước cho bạn hoặc cung cấp lý do cụ thể cho bạn.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế, lệ phí hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ việc Công Ty cấp Điểm cho bạn, việc bạn sử dụng Điểm và/hoặc sử dụng Quà Tặng mà bạn đã quy đổi và tất cả chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến các vấn đề đó sẽ được thanh toán và chi trả bởi bạn.

6. Thuế

Bạn đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ phải chịu tất cả các khoản thuế, nghĩa vụ, phí và/hoặc lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành, cho dù được ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng và liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể được đưa ra vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Bạn đồng ý sử dụng những nỗ lực tốt nhất của bạn để thực hiện tất cả các hành động cần thiết và được yêu cầu bởi pháp luật có liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công Ty trong việc yêu cầu hoặc xác nhận thuế đầu vào, các khoản khấu trừ, giảm giá hoặc hoàn thuế đối với bất kỳ khoản thuế nào đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch vụ được cung cấp theo Thỏa Thuận này.

7. Cấp Li-xăng và Giới Hạn Quyền

Công Ty và các bên cấp li-xăng cho Công Ty, khi được áp dụng, sẽ cấp cho bạn quyền có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không chuyển giao, mang tính cá nhân và giới hạn để sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm chỉ cho cá nhân bạn, không nhằm mục đích thương mại theo Điều Khoản Sử Dụng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách rõ ràng sẽ được bảo lưu bởi Công Ty và các bên cấp li-xăng cho Công Ty.

Bạn không được (i) cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào; (ii) sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm; (iii) tạo ra các “đường dẫn” Internet liên kết đến Ứng Dụng hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” bất kỳ Phần Mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay thiết bị sử dụng Internet nào khác; (iv) đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Phần Mềm để (a) xây dựng một sản phẩm hoặc Dịch vụ cạnh tranh, (b) xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm, hoặc (c) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm, hoặc (v) khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây, làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm, (vi) sử dụng rô bốt, nhện, ứng dụng tìm kiếm/khôi phục vị trí, hoặc các thiết bị hoặc phương pháp thủ công hay tự động khác để khôi phục, tạo chỉ mục, “khai phá dữ liệu”, hoặc bằng bất kỳ cách nào khác sao chép lại hoặc phá hỏng kết cấu chuyển động hoặc trình bày của các Dịch Vụ và nội dung của nó; (vii) đăng tải, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền nào, các nhãn hiệu, hay các thông tin sở hữu khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu các quyền độc quyền này, (viii) gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hay các quyền sở hữu khác trên Dịch Vụ.

Bạn có thể sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không được dùng Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng để: (i) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (ii) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (iii) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (iv) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (v) cố gắng truy cập trái phép vào Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (vi) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức để trốn tránh thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của Công Ty.

8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Công Ty và các bên cấp li-xăng cho Công Ty, khi được áp dụng, sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong và đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác được cung cấp bởi bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Các Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc các bên cấp phép của Công Ty. Tên Công Ty, logo Công Ty, logo của Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và tên sản phẩm liên quan đến Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là nhãn hiệu của Công Ty hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hay giấy phép nào được cấp để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng.

9. Bảo Mật Thông Tin

Bạn phải duy trì bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công Ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công Ty và các công ty liên kết của Công Ty đã được tiết lộ với bạn bởi Công Ty hoặc đại diện của Công Ty (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Thỏa Thuận này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Công Ty hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Thỏa Thuận này. Bạn phải đảm bảo rằng bạn, các cán bộ, nhân viên và đại lý của mình chỉ sử dụng thông tin mật đó để thực hiện Dịch Vụ và sẽ không tiết lộ những thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng như sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty. Bạn chỉ tiết lộ những thông tin này cho các cán bộ, nhân viên và đại lý cần biết thông tin để hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này.

Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

 • đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;
 • là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;
 • đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc
 • phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

10. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Bạn đồng ý và cho phép Công Ty sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích và theo phương thức như được xác định dưới đây.

Vì mục đích của Điều Khoản Sử Dụng này, “Thông Tin Cá Nhân” có nghĩa là thông tin về bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công Ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn xin hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công Ty theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác.

Việc cung cấp các Thông Tin Cá Nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho Công Ty Thông Tin Cá Nhân của bạn, việc yêu cầu sử dụng Ứng Dụng của bạn có thể không được hoàn thiện và Công Ty sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công Ty không thể cho phép bạn sử dụng Dịch Vụ.

Công Ty có thể sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công Ty, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (“Mục đích”):

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với bạn;
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ theo Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Để xử lý việc tham gia của bạn trong bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm trọng điểm, các nghiên cứu, cuộc thi, thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc các hoạt động khác và để liên lạc với bạn về việc tham gia vào các sự kiện vừa nêu;
 • Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Để phát triển, nâng cấp và cung cấp những công việc được yêu cầu theo Điều Khoản Sử Dụng này nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra theo yêu cầu của Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ bạn;
 • Để trao đổi với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;
 • Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;
 • Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để Công Ty thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật;
 • Để gửi cho bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, ưu đãi đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công Ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ;
 • Để thông báo và mời bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công Ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức; và/hoặc
 • Để chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với các công ty liên kết của Công Ty bao gồm các công ty con, công ty liên kết và/hoặc các thực thể thuộc quyền đồng kiểm soát của công ty mẹ của tập đoàn (“Tập Đoàn”) và với các đại lý, các nhà cung cấp bên thứ ba của Công Ty và của Tập Đoàn, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ có thể liên hệ với bạn vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn không đồng ý cho Công Ty sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ Mục Đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công Ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong Ứng Dụng.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông Tin Cá Nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của bạn bằng cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong Ứng Dụng.

Trong khả năng tốt nhất của mình, Công Ty sẽ thực hiện các thay đổi như yêu cầu trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thay đổi.

Bằng việc gửi thông tin, bạn cho phép việc sử dụng các thông tin đó như quy định trong đơn điền thông tin và trong Điều Khoản Sử Dụng này.

11. Tương Tác Với Bên Thứ Ba

Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư tín với, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ trưng bày hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ giữa bạn và bên thứ ba có liên quan. Công Ty và các bên cấp li-xăng của Công Ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự trao đổi thư tín, mua bán, giao dịch hay quảng cáo nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba đó. Tập Đoàn không chứng nhận bất kỳ ứng dụng hay trang web nào trên Internet mà được liên kết thông qua Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm, và trong mọi trường hợp Công Ty, các bên cấp phép của Công Ty hoặc Tập Đoàn không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba. Công Ty cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này. Tuy nhiên, bạn ghi nhận rằng, một số bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận tải, hàng hoá và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công Ty không phải là một bên liên quan và từ chối mọi trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ những thỏa thuận như vậy giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba.

Công Ty có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/hoặc để tăng doanh thu. Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị này. Nếu không muốn nhận các quảng cáo nói trên, bạn cần gửi thông báo bằng văn bản cho Công Ty hoặc làm theo quy trình đã được Công Ty thiết lập sẵn. Bạn ghi nhận rằng nếu bạn lựa chọn không nhận các dịch vụ quảng cáo nói trên, bạn có thể bị tính một khoản phí cao hơn hoặc bị từ chối cho sử dụng Dịch Vụ. Mức lệ phí cao hơn này, nếu có, sẽ được đăng tải trên trang web của Công Ty tại http://www.grab.com/vn/. Bạn đồng ý và cho phép Công Ty tổng hợp và công bố thông tin về bạn và về việc sử dụng Dịch Vụ của bạn trên nguyên tắc ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo, phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cẩn trọng đối với mọi hành động và tương tác của mình với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba nào, hoặc các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/hoặc các tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị được cung cấp thông qua Dịch Vụ.

12. Bồi Thường

Bằng việc chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng này khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công Ty, các bên cấp li-xăng Công Ty và các tổ chức mẹ, công ty con, công ty liên kết, các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của họ được bồi thường đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí và phí tổn cho luật sư và/hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, việc bạn thỏa thuận với các thương nhân, nhà cung cấp dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) việc bạn vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có được hay không được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc (c) việc bạn xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát bên thứ ba được thu xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc (e) việc sử dụng hoặc sử dụng không đúng của bạn đối với Quà Tặng hoặc quyền lợi hội viên của chương trình GrabRewards Loyalty Programme, bao gồm cả trường hợp bạn vi phạm hoặc cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào.

13. Miễn Trừ Trách Nhiệm

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HOẶC BẢO LÃNH NÀO VỀ ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, TÍNH SẴN CÓ, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG. CÔNG TY KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG (A) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC AN TOÀN, KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC VẬN HÀNH KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HỆ THỐNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC, (B) DỊCH VỤ VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (C) BẤT KỲ DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ NÀO SẼ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY, (D) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, QUÀ TẶNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC MÀ BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (E) CÁC LỖI HOẶC KHIẾM KHUYẾT TRONG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (F) ỨNG DỤNG HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ CHO PHÉP ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG SẼ KHÔNG CÓ VIRÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC (G) ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM THEO DÕI BẠN HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN ĐÚNG TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN MỘT CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, THEO ĐÂY SẼ ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG PHẠM VI CAO NHẤT VÀ TỐI ĐA CÓ THỂ.

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HAY BẢO LÃNH ĐỐI VỚI ĐỘ TIN CẬY, TÍNH AN TOÀN, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP HAY TÍNH SẴN CÓ CỦA BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA BÊN THỨ BA HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC VÀ SẢN PHẨM CÓ ĐƯỢC HOẶC CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÁC BÊN THỨ BA THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM VÀ/HOẶC VIỆC QUY ĐỔI, CUNG CẤP HOẶC SỬ DỤNG QUÀ TẶNG. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA BÊN THỨ BA HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ LÀ HOÀN TOÀN THUỘC VỀ RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ KHÔNG KIỆN ĐÒI CÔNG TY DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

14. Chậm Trễ Do Internet

DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ, CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG HOẶC NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG BỊ LỖI, KHÔNG CÓ KẾT NỐI, NẰM NGOÀI VÒNG PHỦ SÓNG, BỊ TẮT NGUỒN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG. CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ, LỖI CHUYỂN GIAO, CÁC THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT PHÁT SINH TỪ NHỮNG VẤN ĐỀ TRÊN

15. Giới Hạn Trách Nhiệm

BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ CHỈ GIỚI HẠN TRONG TỔNG TẤT CẢ CÁC KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC BẠN CHI TRẢ VÀ/HOẶC BẠN SẼ TRẢ CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIỚI HẠN TRONG SỰ KIỆN DẪN TỚI CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CHO CÔNG TY SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, KINH TẾ, TƯƠNG LAI, ĐẶC BIỆT, LÀM GƯƠNG, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ HOẶC CÁC LOẠI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI KHÁC (BAO GỒM THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN, RỐI LOẠN TÂM LÝ HAY THẤT THOÁT DỮ LIỆU, HÀNG HÓA, DOANH THU, LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG SAI HAY BẤT KỲ LỢI ÍCH KINH TẾ NÀO KHÁC). CÔNG TY VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CHO CÔNG TY SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TỔN MÀ ĐÃ PHÁT SINH BỞI HOẶC GÂY RA CHO BẠN HAY BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO KHÁC MÀ BẠN ĐÃ ĐẶT DỊCH VỤ CHO HỌ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TỔN PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM, BẤT KỲ SỰ TIN TƯỞNG NÀO CỦA BẠN VỀ TÍNH HOÀN THIỆN, CHÍNH XÁC HOẶC TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO, HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HAY GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT CỨ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ NÀO CÓ QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC DẪN CHIẾU ĐẾN BỞI DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME, NGAY CẢ KHI CÔNG TY VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CHO CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG TỔN THẤT NÀY.

CÔNG TY KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG ĐÁNH GIÁ HAY QUẢN LÝ TÍNH PHÙ HỢP, TÍNH PHÁP LÝ, NĂNG LỰC, VIỆC DI CHUYỂN HAY VỊ TRÍ CỦA BẤT KỲ NGƯỜI CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ/HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ BÊN THỨ BA VÀ BẠN HOÀN TOÀN TỪ BỎ QUYỀN KIỆN ĐÒI VÀ MIỄN TRỪ CHO CÔNG TY KHỎI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM, KHIẾU NẠI HOẶC TỔN THẤT PHÁT SINH TỪ HOẶC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, BAO GỒM NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ/HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ BÊN THỨ BA.

CÔNG TY SẼ KHÔNG THAM GIA VÀO CÁC TRANH CHẤP, ĐÀM PHÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, BAO GỒM NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ/HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ BÊN THỨ BA. TRỪ KHI BẠN LÀ MỘT KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÓ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP HIỆN TẠI VỚI CÔNG TY, CÔNG TY KHÔNG THỂ VÀ SẼ KHÔNG ĐÓNG BẤT KỲ VAI TRÒ GÌ TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THANH TOÁN GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, BAO GỒM NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ/HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ BÊN THỨ BA. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VÀ TOÀN BỘ VỀ CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC CHÀO MỜI TỚI BẠN THÔNG QUA DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME (CÙNG TẤT QUẢ CÁC HỆ QUẢ CỦA NÓ). BẠN TUYỆT ĐỐI TỪ BỎ QUYỀN KIỆN ĐÒI VÀ MIỄN TRỪ CHO CÔNG TY KHỎI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM, KHIẾU NẠI, LÝ DO KHỞI KIỆN, HAY TỔN THẤT XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG, VIỆC THAM GIA HOẶC LÀM HỘI VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME, HOẶC THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÊN THỨ BA, BAO GỒM NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ/HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ BÊN THỨ BA ĐÃ ĐƯỢC GIỚI THIỆU TỚI BẠN THÔNG QUA DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME.

CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ/HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐẶT THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, LÀ BÊN CUỐI CÙNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ/HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐÓ CHO BẠN. DO ĐÓ, BẠN HIỂU RẰNG, VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ TIẾP XÚC VỚI VIỆC VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CÓ TIỀM ẨN NGUY HIỂM, SỰ CÔNG KÍCH, CÓ HẠI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, KHÔNG AN TOÀN HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC GÂY PHIỀN TOÁI, VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHẤP NHẬN RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT, THIỆT HẠI, CHI PHÍ HOẶC PHÍ TỔN PHÁT SINH CHO BẠN HOẶC ĐƯỢC GÁNH CHỊU BỞI BẠN CÓ NGUỒN GỐC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAM GIA HOẶC LÀM HỘI VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI:

 • VIỆC THƯƠNG NHÂN BÊN THỨ BA KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC TỪ CHỐI CHẤP NHẬN ĐIỂM THƯỞNG ĐỂ QUY ĐỔI HOẶC QUÀ TẶNG QUY ĐỔI;
 • BẤT KỲ VIỆC THẤT THOÁT DỮ DIỆU VÀ GHI CHÉP LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME;
 • BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, KHÔNG HÀNH ĐỘNG, HÀNH VI BẤT CẨN HOẶC CỐ TÌNH VI PHẠM CỦA THƯƠNG NHÂN BÊN THỨ BA CUNG CẤP QUÀ TẶNG;
 • BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, KHÔNG HÀNH ĐỘNG, HÀNH VI BẤT CẨN HOẶC CỐ TÌNH VI PHẠM CỦA CÔNG TY, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC CỘNG TÁC VIÊN CỦA CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME; VÀ
 • BẤT KỲ TỔN THẤT VỀ GIÁ TRỊ HOẶC QUYỀN LỢI CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME.

CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THƯƠNG TẬT CƠ THỂ HOẶC TỔN HẠI SỨC KHOẺ HOẶC TÀI SẢN HOẶC VIỆC CHẬM TRỄ HÀNH TRÌNH CỦA BẠN VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG NHƯ THIÊN TAI, BÃO LŨ, CHIẾN TRANH, ĐÌNH CÔNG, HÀNH VI PHẠM TỘI HOẶC SỰ THIẾU SÓT CỦA CÁC BÊN THỨ BA, CÁC HÀNH ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN GIAO THÔNG KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC, VIỆC TẠM GIỮ THEO QUY TRÌNH PHÁP LÝ, SỰ GIÁN ĐOẠN CỦA QUỐC GIA HOẶC ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG, ĐƯỜNG BỘ HOẶC ĐƯỜNG THUỶ HOẶC SỰ CỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC.

CÔNG TY KHÔNG CAM KẾT, ĐẢM BẢO HOẶC HỨA HẸN CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY SẼ HOẠT ĐỘNG NHƯ DỰ ĐỊNH TRÊN ĐIỆN THOẠI, MÁY VI TÍNH, MÁY TÍNH BẢNG HOẶC CÁC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN.

CÔNG TY CŨNG KHÔNG CAM KẾT HOẶC ĐẢM BẢO VỀ TÍNH SẴN SÀNG, ĐỘ TIN CẬY, THỜI GIAN, TÍNH XÁC THỰC HOẶC CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ GIAO HÀNG, ỨNG DỤNG HOẶC NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI BÊN THỨ BA.

CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN HOẶC THIỆT HẠI CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ DO CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THƯƠNG TẬT NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI CHỊU VÀ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT ĐỐI VỚI TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU HOẶC THUỘC QUYỀN CHIẾM HỮU CỦA BẠN, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO LÀ KẾT QUẢ TỪ CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI BÊN THỨ BA, CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI BÊN THỨ BA, HOẶC QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN DO BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG KHẢ NĂNG CỦA BẠN NHƯ MỘT KHÁCH HÀNG.

16. Thông Báo

Công Ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên Ứng Dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong hồ sơ của Công Ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Công Ty. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Công Ty (những thông báo này sẽ được coi là đã được gửi khi Công Ty nhận được thông báo) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công Ty với các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong Ứng Dụng.

17. Chuyển Nhượng

Thỏa Thuận này, được tạo thành bởi Điều Khoản Sử Dụng này được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty. Bạn đồng ý chấp nhận rằng Công Ty có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ theo Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

18. Điều Khoản Chung

Thỏa Thuận chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án Việt Nam mà bạn đồng ý tuân theo.

Trong trường hợp luật pháp của Quốc Gia Thay Thế không chấp nhận quyền xét xử của tòa án Việt Nam hoặc trường hợp phán quyết của tòa án Việt Nam không thể được thi hành tại Quốc Gia Thay Thế, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài”) bởi một trọng tài do Các Bên cùng thống nhất chỉ định (“Trọng Tài”). Nếu Các Bên không thể thống nhất về một trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài.

Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài sẽ được chia đều cho Các Bên, trừ khi Trọng Tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng Tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa bạn, Công Ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được tạo thành từ Điều Khoản Sử Dụng này hay từ việc sử dụng Dịch Vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp. Việc này cũng áp dụng, không giới hạn, đối với các pháp luật áp dụng và quyền tài phán như nêu trên.

Việc Công Ty không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng không cấu thành sự khước từ những quyền hay điều khoản đó trừ khi được Công Ty thừa nhận và chấp thuận dưới dạng văn bản. Điều khoản sử dụng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công Ty và thay thế tất cả các đàm phán hoặc thảo luận trước đây, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (nếu có) giữa các bên liên quan đến các vấn đề trong tài liệu này.

Bạn chấp thuận rằng Công Ty có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này ngay lập tức trong trường hợp bạn bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Thỏa Thuận này. Để tránh nghi ngờ, việc chấm dứt Thỏa Thuận này không đòi hỏi Công Ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà bạn phải chịu khi sử dụng Dịch Vụ từ bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào theo Thỏa Thuận này.

Công Ty được cấp Li-xăng đối với Ứng Dụng bởi Công Ty GrabTaxi Holdings Pte. Ltd. (Số Công ty 201316157E và có địa chỉ đăng ký tại số 6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown, Singapore).

Dịch Vụ Chuyển Phát thực phẩm hiện tại được cung cấp duy nhất bởi Công ty TNHH Grab Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0313559639) thông qua ứng dụng thành phần GrabExpress

GRAB FOR BUSINESS TERMS AND CONDITIONS

As of 31 October 2018

These Grab for Business terms and conditions (the “Agreement“) are entered into by and between the Grab entity stated in the sign-up page (“Grab”) and You (“Client“). Capitalised terms used herein shall have the meaning ascribed to them in this Agreement.

This Agreement sets forth the terms under which a Customer may utilize the Grab for Business Portal in conjunction with the Grab Services accessed via the Grab App. Customer’s use of the Portal is subject to this Agreement and Passengers Terms of Service available at https://www.grab.com/terms/ which may be modified by Grab from time to time. Such modifications, variations and or changes to the Agreement or its policies relating to the Grab Service shall be effective upon the posting of an updated version at https://www.grab.com/terms/ Continued use of the Grab for Business Portal after any such postings or updates shall constitute Customer’s consent to such changes.

 1. DEFINITIONS

“Active Account” shall have the meaning set forth in Section 2.3.

“Customer Admin” shall have the meaning set forth in Section 3.1.

“Corporate Billing” shall mean an enterprise billing and payment process for the Grab Service provided by Grab to the Customer hereunder for User Charges, with payment by Customer directly to Grab on agreed credit terms if Grab has approved monthly billing for Customer, subject to a monthly statement delivered by Grab to Customer on a monthly basis.

“Corporate Credit Card” shall have the meaning set forth in Section 2.1.

“Customer User” shall mean an individual or group of individuals authorised to use the Corporate Active Account by the Customer in connection with the use of Grab Services, each as identified by Customer to Grab as set forth in this Agreement.

“Reimbursement” means the method of payment chosen by Customer from the Dashboard and payable to Grab by Customer at the end of each Customer User’s trip.

“Authorised User Groups” means such Authorised Customer Users as may be grouped together by the Customer Admin for the purposes of utilisation of the Services by the Authorised Customer Users of such Authorised User Groups.

“Authorised User Groups Usage Limit” shall mean the usage limit within the Customer Usage Limit as may be determined by You and set by the Customer Admin on the Dashboard for each Authorised User Group, beyond which the Services may not be availed by the Authorised Users of the concerned Authorised User Group.

“Authorised Users Usage Limit” shall mean the usage limit within the Customer Usage Limit (defined hereinbelow) as may be determined by You and set by the Customer Admin on the Dashboard for Authorised Users, beyond which the Services may not be availed by the concerned Authorised Users.

“Authorised Users Policies” shall mean the policy restrictions issued by Customer on the use of the Portal for the purpose of regulating the use of the Authorised Users.

“Portal” shall have the meaning set forth in Section 3.1.

“Portal Data” shall have the meaning set forth in Section 3.1.

“Data Protection Law” means all personal data protection or privacy laws, codes, statutes, ordinances, rules, regulations or enforcement order of any governmental or quasi-governmental authority of any jurisdiction in effect from time to time that apply in connection with either party’s obligations under this Agreement.

“Passenger Terms of Service” shall mean the terms and conditions applicable to all users of the Grab Service, available at https://www.grab.com/terms/, as may be updated by Grab from time to time.

“Linking Data” shall have the meaning set forth in Section 2.4.

“Monthly Trip Statement” shall have the meaning set forth in Section 5.2.

“Personal Data” means any information Customer obtains from Grab in connection with this Agreement that can reasonably be used to identify an individual, including but not limited to Dashboard Data as defined in Section 3.1, or that may otherwise be considered personal data.

“Proposed User” shall have the meaning set forth in Section 2.3.

“Service Fee” shall mean the service fees applicable to User Charges and/or Customer’s use of the Grab Services, if any, as set forth on the account creation form associated with this Agreement or otherwise agreed to between Grab and Customer.

“Term” shall have the meaning set forth in Section 6.1.

“Grab App” shall mean Uber’s Grab’s mobile application required for use of the Grab Service, as may be updated by Grab from time to time.

“Grab Service” shall mean Grab’s technology platform that, when used in conjunction with the Grab App, enables users to request on-demand ground transportation or other services from independent providers.

“User Charges” shall mean charges incurred by Customer Users for transportation or other services obtained through the use of the Grab Service, including any applicable tolls, taxes and any other fees or charges that may be due for a particular use of the Grab Service.

 1. PROVISION OF SERVICES

2.1 Access to Services.

Upon execution of this Agreement which is effective upon the completion of the sign-up account page on https://www.business.grab.com and after verification and acceptance by Grab, Grab will establish a Customer corporate account in accordance to Customer’s preferred mode of payment which is (i) postpaid billing (ii) reimbursement or (iii) credit card billing (“Customer Billing”). Using such corporate account, Customer, at its discretion, may permit Customer Users with an Active Account to employ Customer Billing when using the Grab Service. Customer acknowledges a Customer User employing Customer Billing will be incurring User Charges to the account of Customer, and not to the Customer User’s personal account or credit card, and Customer agrees to pay all User Charges incurred under Corporate Billing, as well as any applicable Services Fees, in accordance with the terms and conditions herein. Subject to Customer’s compliance with this Agreement, Grab agrees to use commercially reasonable efforts to provide the Grab Service and Customer Billing to Customer and the Customer Users as set forth herein.

2.2 Grab Policies.

Grab’s current policies and practices regarding the safety of all users of the Grab Service are available at https://www.grab.com/communitystandards/  

CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT GRAB IS A TECHNOLOGY COMPANY THAT DOES NOT PROVIDE TRANSPORTATION SERVICES AND THE COMPANY IS NOT A TRANSPORTATION PROVIDER. IT IS UP TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS TO OFFER TRANSPORTATION SERVICES TO CUSTOMER AND IT IS UP TO CUSTOMER TO ACCEPT SUCH TRANSPORTATION SERVICES. THE SERVICE OF GRAB IS TO LINK CUSTOMER WITH SUCH THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, BUT DOES NOT NOR IS IT INTENDED TO PROVIDE TRANSPORTATION SERVICES OR ANY ACT THAT CAN BE CONSTRUED IN ANY WAY AS AN ACT OF A TRANSPORTATION PROVIDER. GRAB SHALL NOT BE RESPONSIBLE NOR LIABLE FOR THE ACTS AND/OR OMISSIONS OF ANY THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDER AND/OR ANY TRANSPORTATION SERVICES PROVIDED TO CUSTOMER.

2.3 Active Account Required.

(a) Customer acknowledges and agrees that before  is authorises a Customer User (“Proposed User“) and before Customer User can access the Grab for Business’s functionalities relating to the Grab Service pursuant to this Agreement, such Proposed User must (i) download and install the Grab App on a compatible mobile device, (ii) register for and maintain during the Term an active personal user account for the Grab Service, which registration requires the entry of certain Proposed User personal data and a personal credit card number or any other payment method authorised by Grab, and (iii) confirm the mobile number provided during the registration process (“Active Account“). Grab’s collection and use of any personal data and credit card or other authorised payment method information to establish an Active Account shall be as set forth on the Grab Privacy Policy, available at https://www.grab.com/privacy/ as may be updated by Grab from time to time.

(b) Customer acknowledges that certain Proposed Users may be suspended or banned from use of the Grab Service due to future or past violations of the Passengers Terms of Service (“Violations“), and that Grab shall have no obligation or liability related to a Proposed User that is unable to obtain or maintain an Active Account for the purposes of Corporate Billing hereunder due to Violations.

2.4 User Account Linking

(a) To enable Grab for Business features for a Proposed User with an Active Account, Customer shall Grab provide Grab with (i) such Active Account holder’s full name, (ii) the Active Account holder’s company email address on the top level domain of Customer (e.g.,  name@companydomain.com), and (iii) other identifying information about the Active Account holder as reasonably requested by Grab(“Linking Data“). Grab will use the Linking Data provided by Customer for the purpose of (x) authenticating the identified Active Account holder and linking such Active Account with the Grab for Business account to establish the Active Account holder as a Customer User, and (y) verifying the Corporate Billing status of such Customer User from time to time during the Term (for more information see Annex 1 ). All Proposed Users invited to enable Corporate Billing will receive an email to the email address in the Linking Data with instructions for linking their individual Active Account with Customer’s account for Corporate Billing. Upon the linking of Corporate Billing to an Active Account, such Proposed User shall be provided the option, on a ride by ride basis, to apply User Charges to) the Customer account via the Corporate Billing option.

(b) Customer acknowledges that the verification and linking described in Section 2.4(a) will require Grab to contact each such Proposed User using the Linking Data, and by signing this Agreement Customer confirms that it has obtained all necessary consents from each Proposed User for Grab to contact such Proposed User for the purpose of implementing the Grab for Business account in the applicable Active Account. Customer shall ensure that Linking Data provided to Grab is accurate and complete, and Grab shall not be liable to Customer, a Customer User, a Proposed User or any other party with respect to inaccurate or incomplete Linking Data supplied by Customer.

(c) Customer agrees to (i) notify each Proposed User that by linking Proposed User’s personal Active Account with Customer’s account for Grab for Business that Grab will provide Customer with detailed trip information for the rides charged to Customer’s account, and (ii) to obtain any necessary consent from each Customer User for Grab to share detailed trip information with Customer.

(d) A Customer User’s personal account may be unlinked from Customer’s account and the Customer Billing option at any time by (i) Customer unlinking such Customer User through the Dashboard, or (ii) the Customer User deleting the Customer Billing option from the Active Account.

2.5 Responsibility for User Activity.

Customer agrees that (a) Customer is responsible for all User Charges incurred by Customer Users on a then-current authorised Customer User list regardless of whether such User Charge was authorised between Customer User and Customer and (b) User Charges may be subject to price changes at any time, including, without limitation, occasional increases during surge periods and other penalties as further described in the Passengers Terms of Use. Further, Customer agrees that Grab shall not be responsible for User Charges incurred by a Customer User after Customer has attempted removal of such Customer User from the Customer Billing option to the extent Customer provides incomplete or inaccurate Customer User removal information via the Dashboard. Finally, as between Customer and Grab, Customer shall be responsible for the User Charges incurred due to fraudulent or other prohibited activity on the part of Customer User’s use of Corporate Billing for the Grab Service. Customer shall notify Grab promptly upon discovery of fraudulent or prohibited activity occurring under Customer’s account.

2.6 Restrictions.

Customer agrees to, and to cause all Customer Users to, use the Grab Service and Grab App solely as set forth in this Agreement and the Passengers Terms of Service; provided, however, that in the event of a conflict between this Agreement and the Passengers Terms of Service with respect to Customer or any authorised Customer User employing Corporate Billing with the Grab Service, the terms of this Agreement shall control. Grab reserves the right to suspend participation in Corporate Billing to Customer and/or any Customer Users for violations of this Agreement or the Passengers Terms of Service. In the event that a Customer User’s Active Account is suspended or terminated pursuant to the Passengers Terms of Service, such Customer User’s access to Corporate Billing shall also be suspended. Customer shall not, and shall not authorise others to, (a) decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive the source code or underlying technology, methodologies or algorithms of the Grab Service or Grab App, except to the extent allowed by applicable law, (b) sublicense, lease, rent, sell, give, or otherwise transfer or provide the Grab Service or Grab App to any unaffiliated third party, (c) upcharge, increase or otherwise modify the User Charges as calculated through the Grab App for any usage of the Grab Service or (d) impose any additional fees or charges on a Customer User related to use of the Grab Service. Grab reserves all rights not expressly granted to Customer or Customer Users under this Agreement.

 1. ACCOUNT ADMINISTRATION

3.1 Grab for Business Portal.

Grab for Business Portal. Customer shall be provided with access to Grab for Business online portal (“Portal“). Grab’s primary contact with Customer shall be by way of Customer’s administrator set forth on the account creation form associated with this Agreement (“Company Admin“). Grab will inform the Company Admin of the portal’s login credentials. The portal will enable Customer to (a) view a current list of all its Proposed Users who have been invited to, and Customer Users who have linked to (b) provide additional Linking Data to invite additional Proposed Users, (c) revoke any Customer User’s access to Company Payment methods (d) view detailed trip information, which may include, without limitation, Customer User name together with employee ID, request time and date, booking ID code, city, pick-up and drop-off address, pick-up and drop-off time and date, distance, vehicle type, driver name, group name, trip description, payment method, currency, promo value, fare, tolls & others (“Portal Data“) and prepare and review activity reports using Portal Data, (e) disable all current Customer Users of Corporate Payment Methods, (f) manage and update the  on file, (g) view current, appoint new, and remove Company Admins (for more information see Annex 2 ). Customer agrees to use Portal Data solely for legitimate business purposes including, but not limited to, business expense processing, accounting, and budgeting purposes. Grab reserves the right to add, remove and update features and functionality of the Grab for Business Portal at any time without any notice to Customer.

3.2 Administration.

Customer may appoint additional Company Admins at its discretion, and Grab will provide the necessary Dashboard login credentials to Customer. Customer agrees to (a) maintain all Portal’s login credentials in confidence, (b) only permit the lead Company Admins and Customer’s other authorised company admins to access the Portal, and (c) update all information of the lead Company Admin and other authorised admins to ensure that it is current, accurate, and complete. Customer shall limit access to Portal Data to only those Customer personnel who have a legitimate business need to access such Portal Data. Customer shall be responsible for all activities that occur under its Dashboard login credentials including keeping and maintaining an accurate list of current authorised Customer Users entitled to access Company Payment Methods via the Dashboard. Grab may review the current list of Customer Users from time to time via the Portal to maintain and support the Grab App and Grab Service and ensure compliance with this Agreement.

 1. PRIVACY AND DATA SECURITY

4.1 Roles of Parties

Grab is the data controller of the Personal Data (which includes Portal Data) and the processor of Linking Data. The processing of Linking Data is further detailed in Annex 1. Customer is the data controller of the Linking Data and (joint-)controller of the Portal Data. The processing of Portal Data is further detailed in Annex 2. Grab determines the purposes and means of processing for the Personal Data and Customer determines the purposes and means of processing the Linking Data and Portal Data. Each Party will individually inform data subjects and allow data subjects to exercise their rights under the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data and will comply with the aforesaid laws and regulations.

4.2 Data Restrictions.

Customer agrees that any Personal Data obtained in connection with this Agreement shall be used solely in connection with the use of the Grab Services, and for no other purpose, unless expressly authorised in writing by Grab. Customer shall not use Personal Data in any way that harms Grab or that benefits a competitor of Grab. Customer agrees that it shall not disclose Personal Data to any third parties, except as necessary to use the Grab Service. Customer shall not rent or sell Personal Data for any purpose.

4.3 Security.

Customer agrees to implement appropriate legal, technical and organisational measures to protect Personal Data against unauthorised or unlawful processing and against unauthorised loss, destruction, damage, alteration, or disclosure, as well as any breach or attempted breach of Customer security measures (“Information Security Incident”). Customer shall promptly notify Grab in the event that Customer learns or has reason to believe that an Information Security Incident has occurred including at least: (1) the nature of the breach of security measures; (2) the types of potentially compromised Personal Data; (3) the duration and expected consequences of the Information Security Incident; and (4) any mitigation or remediation measures taken or planned in response to the Information Security Incident. Upon any such discovery, Customer will (a) take all reasonable steps to investigate, remediate, and mitigate the effects of the Information Security Incident, and (b) provide Grab with assurances reasonably satisfactory to Grab that such Information Security Incident will not recur. Additionally, if and to the extent any Information Security Breach occurs as a result of an act or omission of Customer, and if Grab determines that notices (whether in Grab’s or Customer’s name) or other remedial measures are warranted, Customer will, at Grab’s request and at Customer’s cost and expense, undertake the aforementioned remedial actions.

 1. FEES AND PAYMENTS

5.1 Fees.

In consideration of the provision of the Grab Services by Grab and Corporate Billing as set forth herein, Customer shall pay to Grab all User Charges and any applicable Services Fees Grab may charge for certain functionality and features (collectively, the “Fees”) on the terms set forth below.

5.2 Payment Terms.

Subject to terms and conditions determined by Grab in its sole discretion, Customer will receive monthly reports (each, a “Monthly Report“) for Fees incurred by Customer Users utilising Corporate Billing during the preceding month (“Monthly Billing“). If Customer qualifies for, and elects to participate in, Monthly Billing through the Portal, Fees shall be billed to Customer monthly as set forth in the Monthly Report, and each such Monthly Report shall be payable in full by Customer within thirty (30) days of receipt of such Monthly Report.

If Customer has not enabled Corporate Billing or added a Corporate Credit Card and opted for a Reimbursement method of payment Grab shall charge the Customer User for Fees at the end of each Customer User’s trip on a per trip charge basis via the payment methods selected by the Customer User.

Unless otherwise indicated on a Customer User receipt, all payments made pursuant to this Agreement are exclusive of applicable taxes, and Customer agrees to be responsible for the payment of any such taxes assessed on Fees, including, but not limited to, all sales, use, GST or similar taxes, except for taxes based on Grab’s corporate income. Customer agrees to provide information that Grab may reasonably request in order for Grab to be able to comply with its tax reporting obligations including, but not limited to, the Customer registered company name, billing address, tax number (where applicable) and any other evidence that Grab may require that the Customer is a business conducting an economic activity. If the Customer is participating in Monthly Billing, the Monthly Report will provide Fees in the currency applicable to the Customer User’s place of incorporation only. If Customer is not participating in Monthly Billing, all payments shall be processed in the local currency applicable to the geography of the Customer User’s applicable ride. All payments are nonrefundable except as may be expressly provided otherwise herein.

For the purpose of clarity, all payments shall be made by Customer to the Grab entity that is stated in the sign up page.

5.3 Nonpayment.

Grab reserves the right to immediately suspend Customer’s account and suspend any or all Customer Billing by all Customer Users in the event of any unpaid Fees by Customer due to past due Monthly Statements (as applicable), an invalid credit on the Customer account, or a rejected transaction. Grab further reserves the right to pursue any and all remedies available to it under applicable law, including reporting Customer to applicable credit reporting agencies, in the event of any unpaid Fees hereunder. Re-establishing a Customer account after full payment of late Fees shall be at Grab’s sole discretion. All late payments shall bear interest at 2% per month or the maximum allowed by applicable law.

 1. TERM AND TERMINATION

6.1 Term.

This Agreement shall commence on the Effective Date of Corporate Portal Account creation and shall remain in effect until terminated as set forth herein (the “Term“).

6.2 Termination.

Either party may terminate this Agreement with or without cause upon 30 days’ advance written notice to the other party. All outstanding payment obligations and Sections 4- and 10 of these Terms shall survive the termination of this Agreement.

 1. WARRANTY AND DISCLAIMER OF LIABILITY

7.1 Mutual Warranties.

Each party represents and warrants that: (a) such party has the full right, power and authority to enter into this Agreement; and (b) such party’s acceptance of this Agreement, as well as such party’s performance of the obligations set forth in this Agreement, does not and will not violate any other agreement to which such party is a party.

7.2 Customer Warranties.

Customer represents and warrants that: (a) Customer has all rights and permissions necessary to provide Grab with the Linking Data and any other information provided to Grab hereunder in connection with the Grab Service and Corporate Billing; (b) Customer has obtained legally-adequate consent from Proposed Users and Customer Users as necessary to provide Grab with any personal data in connection with the Grab Service and Corporate Payment Methods including Corporate Billing, (c) Customer has notified, and obtained legally adequate consent from, Proposed Users and Customer Users that Grab will provide Customer with detailed trip information for the rides charged to Customer’s account, and (d) Customer is in compliance, and shall remain in compliance during the Term of the Agreement, with all applicable local, city, state, federal, national, and international laws, rules and regulations relating to data protection, privacy, identity theft, data breach, consumer protection, and data security, and any applicable industry standards relating to privacy and data security.

7.3 Disclaimer of Warranties.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, GRAB PROVIDES THE GRAB SERVICE AND GRAB APP “AS IS“AND WITHOUT WARRANTY. GRAB DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE GRAB SERVICE AND GRAB APP WILL MEET CUSTOMER’S REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE GRAB SERVICE OR GRAB APP WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. GRAB HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS AGREEMENT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, (A) ANY IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES COVERING THE GRABSERVICE OR THE GRAB APP, AND (B) ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

 1. LIMITATIONS OF LIABILITY

OTHER THAN WITH RESPECT TO A BREACH OF CONFIDENTIALITY, (A) IN NO EVENT SHALL GRABOR CUSTOMER BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, EXEMPLARY, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, SUFFERED BY THE OTHER PARTY OR ANY THIRD PARTY ARISING OUT OF THIS AGREEMENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF GRAB OR CUSTOMER (OR THEIR AGENTS) HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND (B) IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE UNDER THIS AGREEMENT FOR ANY DIRECT DAMAGES IN AN AMOUNT EXCEEDING THE GREATER OF (X) TEN THOUSAND DOLLARS (SGD10,000) (OR LOCAL CURRENCY EQUIVALENT THEREOF), AND (Y) THE TOTAL FEES PAYABLE BY COMPANY TO GRAB HERE UNDER.

 1. PROPRIETARY RIGHTS.

9.1 No Publicity.

Neither party may use or reference the other party’s name, logo, trademarks or service marks in a press release or otherwise without the prior consent of such other party in each instance.

9.2 Ownership.

Grab and its affiliates are and shall remain the owners of all right, title and interest in and to the Grab Service, Grab App, and Dashboard Data including any updates, enhancements and new versions thereof, and all related documentation and materials provided or available to Customer or any Proposed User or Customer User in connection with this Agreement.

 1. GENERAL CONDITIONS

10.1 Governing Law.

This Agreement shall in all respects be interpreted, construed in accordance with, and governed by the laws of Vietnam, without regard to its principles regarding conflict of laws. In the event of any litigation between the parties related to this Agreement, the parties agree to submit to personal and exclusive jurisdiction for such action to the Vietnam International Arbitration Centre in Vietnam.

10.2 Notices.

Any notice required or permitted to be delivered to Customer by this Agreement shall be posted to the Customer via email or through the Grab App notification. Any notice required or permitted to be delivered to Grab by this Agreement shall be submitted via https://support.grab.com.

10.3 Force Majeure.

Nonperformance of either party under this Agreement shall be excused to the extent and during the period that performance is rendered impossible by strike, fire, flood, earthquakes, governmental acts or orders or restrictions, failure of suppliers, or contractors, or any other reason where failure to perform is beyond the reasonable control and not caused by the negligence of the non-performing party.

10.4 Severability.

If any provision or provisions of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

10.5 Assignment.

This Agreement is not transferable and may not be assigned by Customer, in whole or in part, without the prior written consent of Grab. Notwithstanding anything contained in this clause 10.5, either party may assign this Agreement without such consent, but with notice to the other, in connection with a merger or a sale of all of the equity or assets of said party. Subject to the foregoing, this Agreement shall be binding upon all successors and assigns of a party.

10.6 Legal Fees.

In any litigation between the parties, the prevailing party shall be entitled to reasonable attorney fees and all costs of proceedings incurred in enforcing this Agreement.

10.7 Headings.

Section headings are for convenience only and shall not be considered in the interpretation of this Agreement.

10.8 Independent Contractor.

Grab and Customer are and shall remain independent contractors. Neither party is the representative or agent of the other and neither party shall have any power to assume any obligations on behalf of the other. Customer hereby represents that the individual clicking to accept this Agreement is authorised by Customer to bind, and does hereby bind, Customer to the terms hereof.

Annex 1 – Data Processing Agreement Linking Data

 1. PROCESSING OF LINKING DATA

1.1. Roles of Parties. For purposes of this Agreement, Grab is processor of Linking Data, and Customer is controller. 1.2. Compliance with Laws. Each Party shall, and is responsible for, its compliance with applicable Data Protection Laws in connection with the processing of Linking Data. 1.3. Limitation on Processing. Grab shall not process any Linking Data in connection with the performance of its responsibilities under this Agreement, except (1) such Linking Data as is necessary to perform such responsibilities, and solely for the purpose of performing such responsibilities (including to the extent required to satisfy legal requirements relating thereto); or (2) as otherwise instructed in writing by Customer.

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF GRAB

2.1. Audits. Upon Customer’s written request, Grab shall provide Customer, at Grab’s expense, with the results of the most recent data security compliance reports or any audit performed by or on behalf of Grab that assesses the effectiveness of Grab’s information security program, system(s), 2.2. Regulatory investigation. Grab also will assist Customer (at Customer’s expense) in the event of an investigation or audit by a supervisory authority to the extent that such investigation or audit relates to Grab’s processing of Linking Data. 2.3. Notice. Customer may issue additional instructions or amend the instructions as provided in this Agreement, when necessary, as a result of changes in or amendments to the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data, as may take place from time to time. 2.4. Data Subject Rights. Grab shall forward any data subject request from a data subject relating to Linking Data, to Customer. Grab shall provide all reasonable cooperation necessary to fulfill a data subject request from a data subject.

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF GRAB

3.1. Grab Personnel. Grab shall limit access to Linking Data by its employees or agents (Personnel) to those Personnel who require access to Linking Data to perform their roles and responsibilities in connection with Grab’s processing of Linking Data. 3.2. Providing information. 3.3. Security and Confidentiality Measures. Each party shall take and maintain appropriate technical, physical and organisational measures to secure and maintain the confidentiality of Linking Data, and to protect Linking Data against Information Security Incidents. 3.4. Changes to Security Measures. Each party may change or supplement the measures described in the prior Section during the term of this Agreement, provided that such changes do not materially lessen the security of such measures and that such measures remain in compliance with the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data. 3.5. Cooperation. Grab will provide reasonable cooperation and assistance to Customer as Customer may reasonably require Customer to comply with its obligations under the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data, including in relation to data security, data breach notification, data protection impact assessments, prior consultation with supervisory authorities, the fulfilment of data subjects’ rights, and any enquiry, notice or investigation by a supervisory authority.

 1. DATA SECURITY INCIDENTS

4.1. Notice. Grab shall notify Customer as soon as is practicable upon discovering that an information security incident has occurred or is reasonably likely to occur. 4.2. Notice requirements. The notice required under Section 4.1 shall include:

(i)a description of the security breach, including the date and time the security breach was discovered; (ii)an overview of the affected Linking Data; (iii)the number of affected data subjects; (iv) expected consequences of the information security incident; and (v)a description of the measures taken by Grab to limit such consequences.

4.3. Information Security Incident Response. Grab shall provide reasonable assistance to Customer to comply with its obligations under the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data.

 1. SUB-PROCESSORS

5.1. Obligations. Grab only sub-process Linking Data to sub-processor that have entered into an agreement that imposes obligations on the sub-processor that are no less restrictive than those imposed on Grab under this Agreement. 6.2. Compliance with Data Protection Law. Grab is responsible for ensuring the compliance of sub-processors with the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data in connection with the processing of Linking Data.

 1. SURVIVAL

6.1. Termination and Survival. This Agreement and all provisions herein shall survive so long as, and to the extent that, Grab processes or retains Linking Data

 1. RETENTION

Prohibited Processing. Grab shall retain Linking Data for only so long as necessary to perform its obligations under the Agreement, unless otherwise required under applicable laws. Upon termination or expiration of the Agreement or earlier as requested by Customer, Grab shall deliver to Customer or destroy all Linking Data, except for such information as must be retained under applicable law.

Annex 2 – Data Sharing Agreement For Portal Data

 1. ROLES AND RESPONSIBILITIES

1.1. Roles of Parties. Each Party: 1.1.1. is an independent controller of Portal Data under the Data Protection Law; 1.1.2. will individually determine the purposes and means of its processing of Portal Data; 1.1.3. will individually inform data subjects and allow data subjects to exercise their rights under the GDPR (if applicable); 1.1.4. will inform the other Party of an information security incident; and 1.1.5. will comply with the obligations applicable to it under the Data Protection Law with respect to the processing of Dashboard Data. 1.2. Restrictions. Section 1.1 will not affect any restrictions on either Party’s rights to use or otherwise process Portal Data under the Agreement.

 1. SCOPE

2.1. Applicable Law. This Annex 2 only applies to the extent that the Data Protection Law applies to the processing of Portal Data. 2.2. Scope. This Annex will only apply to the processing of Portal Data. 2.3. Data Processing Agreement. This Agreement will not affect any separate terms between Grab and Customer reflecting a controller-processor relationship. 2.4. Communications. Customer will send any communications or notices required under this Agreement in writing, which includes by e-mail, to privacy@grab.com and the designated contact person under the Agreement.

 1. LIABILITY

3.1. The liability of the Parties under or in connection with this Agreement will be subject to the exclusions and limitations of liability in the Agreement.

 1. PRIORITY

4.1. Conflict. If there is any conflict or inconsistency between this Annex 2 and the Agreement then, subject to Sections 4.2 (Data Restrictions) and 2.4, the terms of this Agreement will govern.