Hướng Dẫn về các Đánh Giá Do Người Dùng Khởi Tạo

Ban hành lần đầu: Ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 01 tháng 03 năm 2022

Chúng tôi mong muốn cung cấp nền tảng đánh giá đáng tin cậy và địa phương hóa nhất ở Đông Nam Á để giúp bạn và cộng đồng người dùng Grab có thể khám phá những địa điểm tốt nhất để dùng bữa, mua sắm và ghé thăm dù bạn đang ở đâu. Chúng tôi tin rằng nội dung do người dùng Grab đóng góp nên được sử dụng một cách có đạo đức và có trách nhiệm, đồng thời đảm bảo thông tin cá nhân và quyền riêng tư được bảo vệ.

Chúng tôi đã xây dựng Hướng Dẫn Đánh Giá này để bảo vệ người dùng và đảm bảo nội dung do người dùng tạo sẽ mang lại những trải nghiệm có ích và tích cực cho mọi người.

1. Các Đánh Giá sẽ được hiển thị công khai:

Khi bạn đăng tải đánh giá trên nền tảng Grab, đánh giá đó sẽ có thể được truy cập một cách công khai, cùng với tên tài khoản của bạn và (các) hình ảnh đã tải lên hoặc thông tin nhận diện khác mà bạn chủ động đề cập trong phần đánh giá của bạn (“Đánh Giá”). Nếu bạn không thoải mái với việc những người khác (có thể bao gồm những bên không phải là người dùng Grab) xem Đánh Giá của bạn, vui lòng không đăng tải Đánh Giá.

2. Các Đánh Giá sẽ ảnh hưởng đến những vấn đề khác

Các bình luận của bạn sẽ có quyền lực nhất định, vì vậy, vui lòng lưu ý về trách nhiệm xã hội. Để góp phần mang đến trải nghiệm an toàn và hài lòng cho mọi người, vui lòng rằng bạn cung cấp Các Đánh Giá thành thật và đúng sự thật mà Các Đánh Giá đó không chứa bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • Nhận xét không phù hợp
 • Nội dung gây phiền toái (spam)
 • Nội dung giả mạo, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm
 • Nội dung bị hạn chế
 • Nội dung bất hợp pháp
 • Nội dung vi phạm
 • Nội dung khiêu dâm
 • Nội dung xúc phạm
 • Mạo danh
 • Quảng cáo
 • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có thể liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp tới các cá nhân khác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, gỡ bỏ, xóa hoặc ẩn các Đánh Giá hoặc bất kỳ (các) phần nào của các Đánh Giá nếu các Đánh Giá này chứa nội dung mà chúng tôi cho là không phù hợp; hoặc vi phạm bất kỳ (các) luật và/ hoặc (các) quy định nào, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung được liệt kê ở trên; hoặc các nội dung không liên quan (ví dụ như các bình luận về chính trị và xã hội). Bạn sẽ là bên duy nhất chịu trách nhiệm về hệ quả của các Đánh Giá. Các Đánh Giá chỉ là ý kiến đánh giá của cá nhân liên quan và theo đó, sự chính xác, khách quan hoặc nội dung của Các Đánh Giá này không thể được đảm bảo. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, chúng tôi từ bỏ tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ hệ quả nào dựa trên các thông tin và tất cả điều khoản, tuyên bố, điều kiện hoặc đảm bảo được ngụ ý trong Hướng Dẫn Đánh Giá sẽ được loại trừ. Các Đánh Giá này có thể chứa các lỗi về tính xác thực và lỗi đánh máy; và không được xem như là lời khuyên để tin cậy. Các Đánh Giá được bạn hoặc các người dùng khác đăng tải, và chúng tôi cố gắng để giám sát và kiểm duyệt nội dung, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các Đánh Giá là chính xác hoặc tuân thủ với Hướng Dẫn Đánh Giá này.

 • Bạn là bên sở hữu của các Đánh Giá của bạn, và có thể yêu cầu xóa bỏ các Đánh Giá

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ nội dung nào được bảo hộ bởi quyền sở hữu trí tuệ thì bạn (a) cấp cho Grab quyền miễn phí bản quyền không thể hủy ngang, vĩnh viễn, phạm vi toàn cầu, không độc quyền, không hạn chế và giấy phép để tổ chức, lưu trữ, sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, chỉnh sửa, chuyển thể, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh, xuất bản, trình bày hoặc hiển thị công khai, phân phối, cấp phép lại hoặc cung cấp cho người khác nội dung của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn tên và/ hoặc hình thức tương tự) ở bất kỳ và tất cả các phương tiện, định dạng và kênh (đang khả dụng hoặc phát triển sau đó) cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích quảng cáo và thương mại như khuyến mại và phân phối lại một phần hoặc tất cả các Đánh Giá dưới bất kỳ hình thức và thông qua bất cứ kênh nào như các nền tảng của một bên thứ ba; và (b) cam kết rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi giấy phép đó và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các Đánh Giá mà bạn đăng tải. Nếu bạn lựa chọn cung cấp phản hồi cho chúng tôi, ví dụ như đề xuất để cải thiện dịch vụ, chúng tôi có thể triển khai dựa trên phản hồi của bạn mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào với bạn.

Nếu bạn muốn yêu cầu xóa bỏ Đánh Giá, bạn có thể liên hệ Trung Tâm Trợ Giúp của Grab (https://help.grab.com/passenger/vi-vn/) để gửi yêu cầu.

Nếu bạn xóa tài khoản, các Đánh Giá bạn đã gửi có thể vẫn được giữ lại nhưng sẽ không liên kết đến tài khoản của bạn.

 • Hướng Dẫn Đánh Giá này là một phần của Hợp Đồng giữa bạn và Grab

Bằng việc đăng tải Đánh Giá, bạn đồng ý với Hướng Dẫn Đánh Giá cùng với Điều khoản Dịch vụ hiện hành được cung cấp trên www.grab.com và Thông Báo Bảo Mật tại https://www.grab.com/privacy. Bạn cũng thừa nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm và đồng ý bồi hoàn cho Grab và giữ cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên liên kết hoặc người được cấp phép nào và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của chúng tôi vô hại khỏi và chống lại, bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, các chi phí (bao gồm cả các chi phí pháp lý hợp lý), mà Grab hoặc bất kỳ bên được bồi hoàn nào khác phải gánh chịu, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc (i) bạn vi phạm nghĩa vụ, cam đoan hoặc bảo đảm của mình theo Hướng Dẫn Đánh Giá; (ii) bạn vi phạm hoặc sử dụng sai mục đích bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Grab có quyền cập nhật Hướng Dẫn Đánh Giá bất kỳ lúc nào. Để tránh hiểu nhầm, “Grab/chúng tôi” có nghĩa là Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. hoặc bất ký pháp nhân nào kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc cùng chịu sự kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi pháp nhân nói trên, tùy từng thời điểm (nhưng chỉ áp dụng trong khoảng thời gian mà sự kiểm soát tồn tại)

Trong trường hợp có bất cứ sự không đồng nhất nào giữa phiên bản tiếng Anh và các ngôn ngữ khác của Hướng Dẫn Đánh Giá, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng đối với phần nội dung không đồng nhất.

 • Bạn có thể gửi thắc mắc hoặc báo cáo những nội dung không phù hợp đến Grab

Bạn có thể báo cáo các nội dung không phù hợp hoặc bất hợp pháp đến Grab thông qua các kênh khả dụng dưới đây:

 • Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email (với đầy đủ bằng chứng về quyền sở hữu tài sản trí tuệ của bạn cũng như đính kèm ảnh chụp màn hình và mô tả về việc vi phạm) tới đại diện được chỉ định của chúng tôi:

Tên: Cố vấn pháp lý của Grab về sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 6 Battery Road # 38-04 Singapore 049909, e-mail: infringements@grab.com.

Bằng cách gửi email đến infringements@grab.com, bạn xác nhận rằng bạn đang bắt đầu một quy trình pháp lý một cách thiện chí và hiểu rằng bất kỳ thông báo gian lận và/ hoặc lạm dụng nào đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

 • Liên quan đến các nội dung bất hợp pháp hoặc không phù hợp khác, bạn có thể báo cáo đến Grab thông qua https://help.grab.com/passenger/vi-vn/.