Thỏa Thuận về hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử dành cho tất cả đối tác

Quy tắc ứng xử là cẩm nang hướng dẫn tiêu chuẩn mà chúng tôi gửi cho tất cả đối tác để cùng chúng tôi có trách nhiệm cho cộng đồng người dùng Grab. Điều này đảm bảo tất cả mọi người sử dụng Grab đều được bảo vệ, không lạm dụng các chính sách, chương trình thưởng từ hệ thống, chúng tôi luôn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng . Chính sách của Grab sẽ không khoan nhượng đối với các vi phạm Quy tắc ứng xử và nếu vi phạm có thể dẫn đến việc bị tạm khoá hoặc ngưng hợp tác với đối tác. (Chi tiết vui lòng xem tại đây)