Trở thành đối tác của Grab

Hình thức hợp tác

Thương hiệu

Xây dựng thương hiệu của bạn cùng Grab thông qua các chiến dịch Marketing.

Sự kiện

Grab cung cấp mã sử dụng xe được cá nhân hóa dành riêng cho sự kiện của bạn.

Venue

Sử dụng nền tảng Venue của Grab cho phép đặt nhiều chuyến xe cùng lúc tại địa điểm của bạn.

Hãng

Trở thành hãng đối tác của Grab và cùng phát triển kinh doanh.

Đăng ký trở thành đối tác

Partnership Form