Gói Hội Viên GrabUnlimited

Gói Hội Viên GrabUnlimited với giá 49.000đ có gì nào?

Quyền lợi chính:
Nhận 99 ưu đãi miễn phí giao hàng 15.000đ cho đơn hàng GrabFood có giá trị từ 100.000đ.

Từ ngày 24/03/2023 đến ngày 30/06/2023, người dùng sẽ được đăng ký Gói Hội Viên GrabUnlimited với giá 1.000đ/tháng trong 2 tháng đầu tiên.

nhận thêm ưu đãi cho các dịch vụ khác, bao gồm:

 • 02 mã ưu đãi 10% cho các dịch vụ GrabBike/GrabCar, giảm tối đa 100.000đ cho chuyến xe từ 25.000đ
 • 01 mã ưu đãi 30.000đ cho đơn hàng GrabMart có giá trị từ 500.000đ

Cách hoạt động của Gói Hội Viên GrabUnlimited

Sau khi đăng ký Gói Hội Viên GrabUnlimited, các ưu đãi quyền lợi của gói sẽ được gửi vào tài khoản Grab của bạn, cụ thể:

 • Mã ưu đãi GrabFood sẽ được áp dụng tự động cho các đơn hàng thỏa điều kiện sử dụng, và được hiển thị trong màn hình Giỏ thức ăn.
 • Mã ưu đãi GrabBike/GrabCarGrabMart sẽ được hiển thị trong mục Ưu đãi của tôi.

Gói Hội Viên sẽ được tự động gia hạn cho các kỳ liên tiếp (tức là hàng tháng). Vào mỗi thời điểm gia hạn, chi phí của Gói Hội Viên sẽ được tự động khấu trừ thông qua phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng để đăng ký gói. Bạn có thể hủy Gói Hội Viên GrabUnlimited bất cứ lúc nào.

Các Điều Khoản và Điều Kiện của Gói Hội Viên GrabUnlimited

 • Mỗi người dùng chỉ có thể đăng ký 01 Gói Hội Viên GrabUnlimited tại cùng một thời điểm.
 • Gói Hội Viên chỉ dành cho người dùng được hiển thị Gói Hội Viên GrabUnlimited trên ứng dụng Grab.
 • Chỉ các phương thức thanh toán không tiền mặt (thẻ, ví điện tử Moca hoặc ví điện tử ZaloPay trên ứng dụng Grab) mới được chấp nhận làm phương thức thanh toán cho Gói Hội Viên.
 • Các ưu đãi thuộc Gói Hội Viên GrabUnlimited chỉ áp dụng cho các đơn hàng / chuyến xe thanh toán bằng hình thức không bằng tiền mặt.
 • Chu kỳ đăng ký của Gói Hội Viên là 1 tháng kể từ ngày đăng ký.
 • Gói Hội Viên sẽ được tự động gia hạn hàng tháng. Vào thời điểm gia hạn (một tháng kể từ ngày đăng ký), chi phí của Gói Hội Viên sẽ được tự động khấu trừ vào số dư tài khoản mà bạn đã sử dụng để đăng ký gói.
 • Nếu tài khoản mà bạn đang sử dụng của bạn không khả dụng để thực hiện gia hạn, Gói Hội Viên GrabUnlimited của bạn sẽ được tự động hủy.
 • Tuỳ vào từng thời điểm, Grab có thể thực hiện các thay đổi đối với Gói Hội Viên (các ưu đãi, giá đăng ký, v.v.). Grab sẽ gửi thông báo trước cho bạn về những thay đổi này. Bạn có thể hủy Gói Hội Viên của mình trước thời điểm gia hạn. Các thay đổi đối với Gói Hội Viên sẽ chỉ có hiệu lực từ thời điểm gia hạn của kỳ tiếp theo.
 • Các điều khoản và điều kiện khác được áp dụng: www.grab.com/vn/terms/#tab2  

Chính sách bảo mật được áp dụng: www.grab.com/vn/privacy/

Điều kiện & điều khoản hủy đăng ký

 • Nếu bạn muốn hủy Gói Hội Viên, bạn nên thực hiện trước khi bắt đầu kỳ tiếp theo. Việc hủy Gói Hội Viên sẽ có hiệu lực vào cuối kỳ thanh toán hiện tại của bạn.
 • Bạn có thể hủy Gói Hội Viên bằng cách thực hiện các bước sau: 
  • Chọn mục “Gói Hội Viên” trên ứng dụng Grab, sau đó chọn “Gói Hội Viên của tôi”.
  • Chọn Gói Hội Viên bạn muốn hủy, sau đó chọn “Hủy Gói Hội Viên”. 

Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào và việc hủy sẽ có hiệu lực vào cuối kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

Điều kiện & điều khoản của các quyền lợi trong gói

 • Các ưu đãi có giá trị trong suốt thời hạn của kỳ bạn đã đăng ký.
 • Các ưu đãi được áp dụng trên toàn quốc.
 • Ưu đãi trong Gói Hội Viên chỉ dành cho một lần sử dụng/ đổi điểm, không được chuyển nhượng, và không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Không giới hạn số lần sử dụng ưu đãi mỗi ngày.
 • Quyền lợi của Gói Hội Viên GrabUnlimited:
 1. Quyền lợi chính – Ưu đãi freeship cho đơn hàng GrabFood:
 • Ưu đãi 15.000đ phí giao hàng cho đơn GrabFood có giá trị từ 100.000đ.
 • Áp dụng tự động cho phí giao hàng tại các nhà hàng GrabFood có hiển thị ưu đãi.
 • Có thể áp dụng chung với các ưu đãi khác.
 1. Quyền lợi thêm – Ưu đãi cho các dịch vụ GrabBike/GrabCar:
 • Giảm 10% cho chuyến xe GrabBike / GrabCar có cước phí từ 25.000đ, giảm tối đa 100.000đ.
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabBike Plus, GrabCar Plus, GrabBike Economy, GrabCar Economy trên toàn quốc.
 • Không được áp dụng chung với các ưu đãi khác.
 • Giá cuốc chưa bao gồm phụ phí. Trường hợp có phát sinh phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán trực tiếp cho đối tác tài xế.
 1. Quyền lợi thêm – Ưu đãi cho dịch vụ GrabMart
 • Giảm 30.000đ cho đơn hàng GrabMart có giá trị từ 500.000đ.
 • Áp dụng tại các cửa hàng GrabMart có hiển thị ưu đãi.
 • Có thể áp dụng chung với các ưu đãi khác.

Câu hỏi thường gặp

Từ ngày 24/03/2023 đến ngày 30/06/2023, những người đăng ký lần đầu sẽ được hưởng giá trải nghiệm chỉ với 1.000đ cho 2 tháng đầu tiên, và sẽ được gia hạn với giá 49.000đ/tháng cho những lần gia hạn tiếp theo.

Gói Hội Viên GrabUnlimited chỉ có thể được đăng ký với hình thức thanh toán không tiền mặt, bao gồm thẻ, ví điện tử Moca hoặc ví điện tử ZaloPay trên ứng dụng Grab.

Tất cả ưu đãi trong Gói Hội Viên GrabUnlimited chỉ có thể được áp dụng với các phương thức thanh toán không tiền mặt (thẻ, ví điện tử Moca hoặc ví điện tử ZaloPay trên ứng dụng Grab).

Không, mỗi tài khoản người dùng chỉ có thể đăng ký một (01) gói GrabUnlimited tại Việt Nam. Sau khi đăng ký, gói sẽ được tự động gia hạn hàng tháng.

Đừng lo lắng, bạn có thể hủy gói GrabUnlimited của bạn bất kỳ lúc nào. Vào  “Gói Hội Viên” trên ứng dụng Grab > Chọn “Gói Hội Viên của tôi” > Chọn Gói Hội Viên GrabUnlimited > chọn “Hủy gói”.

Nếu bạn lỡ tay hủy đăng ký gói của bạn, đừng lo! Bạn có thể đăng ký lại bất cứ lúc nào TRƯỚC ngày gia hạn. Bạn chỉ cần  truy cập vào Gói Hội Viên GrabUnlimited đã bị hủy và nhấn “Đăng Ký Lại”

Giá trải nghiệm chỉ áp dụng cho những người lần đầu tiên đăng ký. Nếu bạn hủy gói, giá trải nghiệm sẽ không còn được áp dụng, bạn sẽ cần thanh toán nguyên giá 49.000đ khi thực hiện việc đăng ký lại.

Các ưu đãi thuộc gói bạn đã mua vẫn có thể sử dụng được cho đến khi hết hạn, ngay cả khi bạn hủy đăng ký gói.