[GrabCar] Góc thông tin tháng 06/2020 bạn nên biết

Mến chúc bạn hoạt động hiệu quả và an toàn trên mọi hành trình!

Trân trọng

Đội ngũ Grab