[Grab] Ra mắt tính năng hỗ trợ trực tuyến “Trò chuyện với Grab”