[GrabCar] Góc thông tin tháng 06/2020 bạn nên biết

Trân trọng

Đội ngũ Grab