Khắc phục vấn đề khi kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab với Thẻ Vietcombank

Hướng dẫn cách khắc phục nhanh 5 vấn đề thường gặp khi kích hoạt Ví bằng thẻ #Vietcombank:

💳 Trường hợp 1 Số điện thoại đăng ký Grab không trùng với số điện thoại đăng ký với ngân hàng: Vui lòng cập nhật số điện thoại của một trong hai tài khoản:

  • Tài khoản Grab: Xem hướng dẫn cập nhật số điện thoại tài khoản Grab tại đây: https://grb.to/capnhatsodt
  • Tài khoản ngân hàng: Đến chi nhánh hoặc quầy giao dịch của Vietcombank để được hỗ trợ thêm.

💳 Trường hợp 2 – Chưa đăng ký dịch vụ SMS Banking của ngân hàng Vietcombank. Vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây: https://grb.to/VCB2

💳 Trường hợp 3 – Chưa đăng ký dịch vụ SMS OTP của ngân hàng Vietcombank. Vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây: https://grb.to/VCB3

💳 Trường hợp 4 – Thẻ không hợp lệ do các nguyên nhân: sai thông tin số thẻ, họ tên chủ thẻ, ngày cấp thẻ hoặc trục trặc từ ngân hàng (chưa kích hoạt thẻ, tạm khoá thẻ), khách hàng chưa đổi mã PIN lần đầu. Để khắc phục, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây: https://grb.to/VCB1

💳 Trường hợp 5 – Tài khoản thanh toán mặc định không đủ số dư hoặc không phải là tài khoản VNĐ. Vui lòng xem giải pháp tại đây: https://grb.to/VCB4