Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

[Vietcombank] Thẻ không hợp lệ. Vui lòng liên hệ Moca hoặc ngân hàng phát hành để được hỗ trợ

Nguyên nhân:

 • Khách hàng nhập sai số thẻ
 • Khách hàng nhập sai họ tên hoặc ngày phát hành.
 • Thẻ của Khách hàng có vấn đề ở phía ngân hàng (chưa kích hoạt hoặc đã bị khoá)
 • Khách hàng chưa đổi PIN lần đầu

Giải pháp:

 • Khách hàng vui lòng nhập số thẻ bằng tay, không copy&paste (lưu ý: màn hình nhập số thẻ phải hiển thị hình phôi thẻ của ngân hàng đó thì mới đúng là nhập bằng tay)
 • Khách hàng kiểm tra lại thông tin nhập vào phải giống như trên thẻ.
 • Tên in trên thẻ không được viết tắt, không được viết không dấu. Yêu cầu phải giống như in trên thẻ.
 • Nếu Khách hàng đã đảm bảo nhập đúng thông tin thẻ, thì Khách hàng vui lòng liên hệ gọi đến ngân hàng để kiểm tra trạng thái của thẻ.
  • Thẻ Khách hàng vừa mới nhận, cần phải được kích hoạt trước khi sử dụng.
  • Thẻ Khách hàng có thể đã bị khoá ở phía ngân hàng vì nhiều nguyên nhân (VD: nhập sai PIN nhiều lần ở phía ATM, nhập sai mật khẩu nhiều lần trên Internet Banking,…)