Sáng đi Grab tiết kiệm đồng giá 15.000đ

🥵 Thời tiết thì khắc nghiệt, đường xá thì đông lúc. Sáng đặt Grab đi làm là “chuẩn bài”, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Đồng giá 15.000đ từ 6:00 – 9:00, tặng thêm 14 chuyến đồng giá 15.000đ.

➡️ Đặt Grab ngay!

 

Điều kiện điều khoản áp dụng:

  • Áp dụng cho mọi hình thức thanh toán
  • Chỉ áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
  • Chỉ áp dụng cho phiên bản ứng dụng mới nhất