3 Báo cáo tài chính quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

Theo dõi và xem các báo cáo tài chính của Nhà hàng trong tính năng Báo cáo doanh thu từ​ Cổng thông tin GrabMerchant

Grab xin cảm ơn và chúc Đối tác kinh doanh thịnh vượng!

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.