Let your points give you more than just ride rewards!

With the latest Grab app update, you’ll be able to redeem your points for more new rewards from our partners

Update your Grab app so you can start redeeming now!

Redeem your reward points to shop ONLINE

Redeem your reward points to shop IN-STORE

Nâng hạng một cách nhanh hơn

Grab vẫn áp dụng mức nhân hệ số để giúp bạn nhận nhiều điểm thưởng hơn trên mỗi chuyến đi. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng nâng hạng mức và có cơ hội nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn hơn nữa!

  • TIỀN MẶT


  • GRABPAY


So với việc trả tiền mặt, điểm thưởng của bạn sẽ được nhân lên 16 lần khi thanh toán bằng GrabPay! Vậy còn ngại gì mà không GrabPay?!

“Grab” để thăng hạng

Càng nhận nhiều điểm thưởng, bạn càng có cơ hội nhận nhiều phần thưởng đặc biệt từ các Đối tác đổi điểm thưởng của Grab.
Nâng hạng để tận hưởng nhiều hơn!

 

Silver
Silver
Gold
Platinum

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 0 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

270 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 500 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

250 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

490 điểm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 1500 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

240 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

460 điểm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 3000 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

230 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

450 điểm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Điểm thưởng tích được có bị mất không?

Bạn muốn đi Grab để tích lũy điểm trong suốt một năm và quy đổi phần thưởng một lần duy nhất?
Điều đó thật hay! Tuy nhiên, Grab khuyên bạn nên chú ý đến quy trình tích điểm để quy đổi điểm thưởng trước khi chúng hết hạn.

Với GrabRewards, chúng tôi có riêng một quy trình tích điểm –
hoàn điểm riêng, do đó, bạn vui lòng lưu ý kĩ quy trình dưới đây để tránh việc “điểm chưa kịp dùng mà đã hết hạn” nha.

Points earned during this period will expire on

Frequently Asked Questions

Please head to the Partner’s website and input your code in their online check-out!

You just need to show that you have successfully redeemed and paid for the Reward! You can show them either the bar/QR code, or have them input the 4-digit pin at the cashier to receive your reward.

The cashier at the partner’s store will have the 4-digit code. Have them input the 4-digit pin so you can redeem your reward in-store.