Let your points give you more than just ride rewards!

With the latest Grab app update, you’ll be able to redeem your points for more new rewards from our partners

Update your Grab app so you can start redeeming now!

Redeem your reward points to shop ONLINE

Redeem your reward points to shop IN-STORE

GrabTaxi / GrabTaxi +

JustGrab / GrabShare

GrabCar / GrabCar +

GrabBike / GrabExpress

“Grab” để thăng hạng

Càng nhận nhiều điểm thưởng, bạn càng có cơ hội nhận nhiều phần thưởng đặc biệt từ các Đối tác đổi điểm thưởng của Grab.
thăng hạng để tận hưởng nhiều hơn!

 

Silver
Silver
Gold
Platinum

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

số điểm tích luỹ thêm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 0 điểm

số điểm tích luỹ thêm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Silver

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 100 điểm

số điểm tích luỹ thêm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Gold

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 300 điểm

số điểm tích luỹ thêm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Platinum

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 1500 điểm

số điểm tích luỹ thêm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Điểm thưởng tích được có bị mất không?

Bạn muốn đi Grab để tích lũy điểm trong suốt một năm và quy đổi phần thưởng một lần duy nhất?
Điều đó thật hay! Tuy nhiên, Grab khuyên bạn nên chú ý đến quy trình tích điểm để quy đổi điểm thưởng trước khi chúng hết hạn.

Với GrabRewards, chúng tôi có riêng một quy trình tích điểm –
hoàn điểm riêng, do đó, bạn vui lòng lưu ý kĩ quy trình dưới đây để tránh việc “điểm chưa kịp dùng mà đã hết hạn” nha.

Points earned during this period will expire on

Frequently Asked Questions

Please head to the Partner’s website and input your code in their online check-out!

You just need to show that you have successfully redeemed and paid for the Reward! You can show them either the bar/QR code, or have them input the 4-digit pin at the cashier to receive your reward.

The cashier at the partner’s store will have the 4-digit code. Have them input the 4-digit pin so you can redeem your reward in-store.