Đi Grab càng nhiều,
càng nhiều điểm thưởng

Mỗi chuyến đi của bạn với Grab đều được hệ thống tự động tích điểm.
Nhưng giờ đây, bạn sẽ càng tích lũy được nhiều điểm hơn nữa khi di
chuyển bằng GrabCar, GrabTaxi, GrabBike và GrabShare!

Nâng hạng một cách nhanh hơn

Grab vẫn áp dụng mức nhân hệ số để giúp bạn nhận nhiều điểm thưởng hơn trên mỗi chuyến đi. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng nâng hạng mức và có cơ hội nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn hơn nữa!

  • TIỀN MẶT


  • GRABPAY


So với việc trả tiền mặt, điểm thưởng của bạn sẽ được nhân lên 16 lần khi thanh toán bằng GrabPay! Vậy còn ngại gì mà không GrabPay?!

Where to access GrabRewards?

“Grab” để thăng hạng

Càng nhận nhiều điểm thưởng, bạn càng có cơ hội nhận nhiều phần thưởng đặc biệt từ các Đối tác đổi điểm thưởng của Grab.
Nâng hạng để tận hưởng nhiều hơn!

 

Silver
Silver
Gold
Platinum

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 0 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

270 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 500 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

250 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

490 điểm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 1500 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

240 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

460 điểm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Green

Điểm tích lũy cho từng
hạng mức

> 3000 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
10.000đ

230 điểm

Số điểm cần thiết để đổi
chuyến đi giảm giá
20.000đ

450 điểm

Phần thưởng từ đối tác
đổi điểm

Hotline hỗ trợ riêng

Ưu tiên đặt xe

Điểm thưởng tích được có bị mất không?

Bạn muốn đi Grab để tích lũy điểm trong suốt một năm và quy đổi phần thưởng một lần duy nhất?
Điều đó thật hay! Tuy nhiên, Grab khuyên bạn nên chú ý đến quy trình tích điểm để quy đổi điểm thưởng trước khi chúng hết hạn.

Với GrabRewards, chúng tôi có riêng một quy trình tích điểm –
hoàn điểm riêng, do đó, bạn vui lòng lưu ý kĩ quy trình dưới đây để tránh việc “điểm chưa kịp dùng mà đã hết hạn” nha.

Points earned during this period will expire on

FAQ

You can redeem your points for exciting deals and discounts listed in our in-app GrabRewards catalog. There are two kinds of rewards you can choose from:

  1. Partner Rewards: Deals related to dining, shopping and entertainment
  2. Ride Rewards: Fare discounts on your Grab rides

Head over to the GrabRewards catalog in your Grab app to browse through the various rewards on offer.

  • Step 1: Tap on the icon at the top left corner of your Grab home screen and select “GrabRewards” from the side menu
  • Step 2: Choose your preferred rewards category to explore available rewards. Select “Grab” if you’re looking for Ride Rewards
  • Step 3: Tap on “Purchase” once you find a reward you like
  • Step 4: Your reward will be added to your “My Rewards” list, and can be used anytime before its expiry date.

Yes! You are eligible to earn GrabRewards Points for all Grab rides taken across Southeast Asia*. Points earned outside your home country will be awarded based on the points earn rate in the country you are visiting.

Yes! However, please note that points will be awarded based on the non-discounted portion of the fare.

For example, if your fare was VND 100.000 and you had applied a “VND 10.000 off” promo code or Ride Reward, you would only earn GrabRewards points for VND 100.000 – VND 10.000 = VND 90.000.

We’d be really sad to see you go! At the same time, you would lose your GrabRewards points, your existing tier status (Silver, Gold, Platinum) and all associated tier privileges. If you do decide to opt-back in at a later date, we will not be able to restore your previous GrabRewards points balance.

No, GrabRewards points will not be awarded for tolls, fees and other surcharges.

Tier ‘downgrades’ happen when you don’t earn enough points to maintain the tier.

Refer to the chart. For example, if you earn enough points to achieve Platinum tier in Reward Period 1 (1 Jan – 30 Jun), you will continue to maintain Platinum status until the end of Reward Period 2 (31 Dec).

Scenario 1: If you continue to earn enough points for Platinum in Reward Period 2 (1 Jul – 31 Dec), you will maintain your tier in the next period starting 1 Jan.

Scenario 2: If you do not earn enough points for Platinum in Reward Period 2 (1 Jul – 31 Dec), your tier will be downgraded to match your points earning in Reward Period 2.

When you lose a tier status, you also lose all privileges that come with it.

Points earned during this period will expire on

This would depend on how often you use Grab.

Here’s another example. Let’s say, your current tier is Platinum. You will stay on Platinum from 1 Jan- 30 June (Reward Period 1). However, if you take 0 rides during that Reward Period, your Platinum tier would be ‘downgraded’ to the basic ‘Member’ tier. That’s why you need to take more rides to earn a certain amount of points to stay on your current tier.

* Grab có quyền thay đổi hình thức tính điểm thưởng thông qua
cách thanh toán bằng tiền mặt và GrabPay (Credit/ Debit Quốc tế)
mà không cần thông báo trước cho khách hàng.