[GrabCar] Thưởng Nhân Giá Giờ Cao Điểm

Thưởng Nhân Giá Giờ Cao Điểm – Chương trình này với mục đích hỗ trợ Đối tác có thể GIA TĂNG MỨC THU NHẬP VỚI VIỆC GRAB ĐẢM BẢO NHÂN GIÁ CHO TỪNG CUỐC XE. Nếu cuốc xe có hệ số nhân giá (trên giá cước) thấp hơn mức đảm bảo, GRAB sẽ thưởng cho đối tác khoản chênh lệch.

Ví dụ

Một chương trình Thưởng Nhân Giá Giờ Cao Điểm với mô tả chi tiết như sau:

Với 2 cuốc xe thỏa c.trinh thưởng như sau:

  • Cuốc 1 – Cuốc xe tại khu vực A hoàn thành trong khung giờ từ 6h30 – 7h30 sáng sẽ có hệ số nhân là 1.2
  • Cuốc 2 – Cuốc xe tại khu vực B hoàn thành trong khung giờ từ 6h30 – 7h30 sáng sẽ có hệ số nhân là 1.4

Cách tính thưởng: Giá thông thường x Hệ số nhân – Giá cuối cùng = Thưởng.

Hỏi Đáp

HỎI

ĐÁP

Chương trình này ảnh hưởng ra sao đến thu nhập của tôi? Đối tác có thể gia tăng mức thu nhập của mình khi tích cực hoạt động trong khung giờ cao điểm với việc GRAB đảm bảo nhân giá cho tất cả các cuốc xe hoàn tất trong khung giờ quy định của chương trình.
Bên cạnh “Thưởng nhân giá giờ cao điểm”, tôi có thể tiếp tục được hưởng những chương trình thưởng khác không? Có. Ngoài chương trình thưởng này, đối tác còn được hưởng những chương trình khác. Chi tiết các chương trình thưởng mà Quý Đối Tác được hưởng, xin vui lòng cập nhật mục thưởng trong ứng dụng.
““Thưởng nhân giá giờ cao điểm” áp dụng cho những khu vực nào? Chương trình được áp dụng cho các khu vực khác nhau. Theo đó tỷ lệ nhân giá được tính trên địa điểm đón, với ràng buộc cuốc xe phải được kết thúc trong địa phận Thành phố đang áp dụng chương trình.
““Thưởng nhân giá giờ cao điểm” áp dụng cho dịch vụ nào? Áp dụng cho GrabCar (4 chỗ và 7 chỗ) và GrabShare, GCPlus đang hoạt động tại Thành Phố áp dụng ctrình.
Làm thế nào để tôi có thể hưởng tối đa chương trình thưởng này? Rất đơn giản, Đối tác càng tích cực hoạt động để được hưởng mức nhân giá trên tất cả các cuốc hoàn tất trong khung giờ quy định của chương trình.
Nếu cuốc xe được đặt từ tỉnh/thành phố khác và có điểm đến thuộc địa phận thành phố đang áp dụng c.trình thì có đủ điều kiện tính thưởng hay không? Không. Cuốc xe hợp lệ phải có điểm đón nằm trong khu vực quy định của chương trình và phải được kết thúc trong địa phận Thành phố đang áp dụng chương trình.
Tại sao cuốc xe tại khu vực A vào sáng của tôi không được trả thưởng 1.2x nhưng CT đề cập (mặc dù tỷ lệ AR & CR đều đạt yêu cầu)? Có thể lúc đó cuốc xe đang có hệ số nhân giá cao (>1.2x) hơn mức đảm bảo (1.2x). Như vậy, ĐT đang được hưởng lợi nhiều hơn so với mức giá thông thường và mức giá đảm bảo giờ cao điểm

QUAY LẠI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.