Gói ưu đãi NỬA TRIỆU PHÚ – giá trị lên đến 500.000đ

Grab tặng khách hàng may mắn gói ưu đãi NỬA TRIỆU PHÚ với giá trị lên đến 500.000đ, hạn sử dụng trong 3 ngày từ 07/06 đến 09/06/2019. Nhận được thông báo, bạn nhớ sử dụng ngay kẻo lỡ nhé!


Chi tiết gói ưu đãi như sau:

 • 🚙 Ưu đãi 40.000đ x 5 chuyến GrabCar (được gửi thẳng vào “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”).
 • 🛵 Ưu đãi 25.000đ x 6 chuyến GrabBike (được gửi thẳng vào “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”).
 • 🍔 Ưu đãi 50.000đ x 3 đơn hàng GrabFood có giá trị tối thiểu 80.000đ (được gửi thẳng vào “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”).


Lưu ý:

 • Ưu đãi chỉ áp dụng khi thanh toán qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab và áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.
 Ưu đãi Điều khoản và điều kiện áp dụng
Ưu đãi 40.000đ x 5 chuyến GrabCar
 • Ưu đãi được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab.
 • Thời hạn sử dụng toàn bộ Rewards/ Ưu đãi này là 3 ngày kể từ khi nhận được Rewards/Ưu đãi.
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabCar trên toàn quốc.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.
 • Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.
Ưu đãi 25.000đ x 6 chuyến GrabBike
 • Ưu đãi được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab.
 • Thời hạn sử dụng toàn bộ Rewards/ Ưu đãi này là 3 ngày kể từ khi nhận được Rewards/Ưu đãi.
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabBike trên toàn quốc.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.
 • Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.
Ưu đãi 50.000đ x 3 đơn hàng GrabFood
 • Áp dụng cho đơn hàng có giá trị tối thiểu 80.000đ
 • Ưu đãi được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab.
 • Thời hạn sử dụng toàn bộ Rewards/ Ưu đãi này là 3 ngày kể từ khi nhận được Rewards/Ưu đãi.
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabFood trên tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.
 • Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.


#ViDienTuMocaTrenUngDungGrab #VuaTienVuaLoi #HonCaMongDoi