Đi Grab buổi sáng, tiết kiệm đến 50%

👉 Ưu đãi giảm 45% (tối đa 50.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike/GrabBike Economy/GrabBike Plus và tiết kiệm lên đến 10% (so với GrabBike) khi sử dụng dịch vụ GrabBike Economy.

👉 Điều kiện điều khoản sử dụng ưu đãi giảm 45% (tối đa 50.000đ)

👉 Áp dụng trong khung giờ 6:00-9:00 từ thứ hai đến thứ sáu.

👉 Áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

👉 Áp dụng mọi phương thức thanh toán .

👉 Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.

👉 Mỗi người dùng được sử dụng 01 lần suốt thời gian diễn ra chương trình.

👉 Chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất.

👉 Ngày kết thúc ưu đãi: 30/06/2023

👉 Sau khi hoàn thành chuyến xe với ưu đãi giảm 45% này, nhận ngay thêm 7 ưu đãi 45% (Tối đa 50.000đ) áp dụng trong khung giờ từ 6:00-22:00 và có thời hạn sử dụng trong 14 ngày sau khi hoàn thành chuyến xe. Vào mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” để sử dụng ưu đãi.