DỊCH VỤ GRABCAR

Quý Người dùng thân mến, 

Thực hiện theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (Nghị định 44) quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, thuế suất Thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải hành khách mà quý Người Dùng có nghĩa vụ thanh toán sẽ được giảm từ 10% xuống còn 8%. Thời gian áp dụng: từ ngày 04/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Vui lòng tham khảo danh sách dịch vụ được áp dụng cụ thể như sau:

DỊCH VỤ GRABCAR

  1. Các dịch vụ GrabCar tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Thành Phố/ Tỉnh For cheaper fare, using Giá cước
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên Giá cước mỗi km tiếp theo Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên)
Hà Nội GrabCar 4 chỗ 28.473 9.818 442
GrabCar 7 chỗ 33.382 12.764 540
GrabCar Doanh Nghiệp 28.473 10.996 422
GrabCar Economy 26.215 8.935 363
GrabCar Plus 33.578 12.371 520
Tp. Hồ Chí Minh GrabCar 4 chỗ 28.473 9.818 442
GrabCar 7 chỗ 33.382 12.764 540
GrabCar Doanh Nghiệp 28.473 10.996 422
GrabCar Economy 26.215 8.935 363
GrabCar Plus 33.578 12.371 520