[GrabCar HCM – HN – DN] Bản tin khen thưởng tuần 02/07 – 08/07/2018