Ưu đãi ngân hàng SeABank

Ưu đãi đặt Grab tiết kiệm đến 80.000đ

✨ Nếu bạn là người dùng ứng dụng Grab có sở hữu thẻ quốc tế ngân hàng SeABank thì đây là thông điệp dành riêng cho bạn.

💚 Từ ngày 15/03/2024 đến hết ngày 15/07/2024, khi thanh toán các dịch vụ GrabBike, GrabCar và GrabFood bằng quốc tế ngân hàng SeABank, bạn sẽ nhận được các ưu đãi như sau:

❣️ Đối với chủ thẻ quốc tế ngân hàng SeABank đã liên kết thẻ trên Grab:

  • ✅  Ưu đãi giảm 30.000đ cho chuyến xe GrabBike/GrabCar từ 40.000đ.
  • ✅  Ưu đãi giảm 30.000đ cho đơn hàng GrabFood từ 60.000đ.

❣️ Đối với người dùng lần đầu liên kết thẻ quốc tế ngân hàng SeABank vào Grab:

  • ✅  01 ưu đãi giảm 40.000đ cho chuyến xe GrabBike/GrabCar từ 41.000đ.
  • ✅  01 ưu đãi giảm 40.000đ cho đơn hàng GrabFood từ 41.000đ.

Details:

👉 Số lượng ưu đãi có giới hạn.
👉 Ưu đãi này được cộng dồn với các ưu đãi khác của GrabFood.
👉 Ưu đãi tính trên giá trị đơn hàng (không bao gồm phí vận chuyển và các phụ phí khác).
👉 Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản Ứng dụng Grab mới nhất.