Đi gần đi xa, Grab đều ưu đãi

Đi gần đi xa, ưu đãi Grab cân hết bạn nha. Tự tin mở Grab, đặt xe, nhập mã và chờ bác tài đến đón thôi nè!

🚗 Nhập mã GRABCARXA:

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 50.000đ) x 10 chuyến GrabCar/ GrabCar Plus có cước phí tối thiểu 60.000đ.
✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.
✔️ Với mỗi chuyến xe có sử dụng mã ưu đãi GRABCARXA và thanh toán không tiền mặt (qua Ví Moca hoặc Thẻ), khách hàng sẽ nhận thêm:

🔹 Ưu đãi 30% (tối đa 25.000đ) x 01 chuyến GrabCar/ GrabCar Plus.
🔹 Ưu đãi được gửi vào mục “Ưu đãi của tôi/ My Rewards” ngay sau khi hoàn thành chuyến xe.
🔹 Có giá trị sử dụng trong ngày nhận được.
🔹 Áp dụng cho phương thức thanh toán không tiền mặt (qua Ví Moca hoặc Thẻ).

🛵 Nhập mã GRABBIKEXA:
✔️ Ưu đãi 10% (tối đa 20.000đ) x 10 chuyến GrabBike/ GrabBike Premium có cước phí tối thiểu 40.000đ.
✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.
✔️ Với mỗi chuyến xe có sử dụng mã ưu đãi GRABBIKEXA và thanh toán không tiền mặt (qua Ví Moca hoặc Thẻ), khách hàng sẽ nhận thêm:

🔹 Ưu đãi 25% (tối đa 20.000đ) x 01 chuyến GrabBike/ GrabBike Premium.
🔹 Ưu đãi được gửi vào mục “Ưu đãi của tôi/ My Rewards” ngay sau khi hoàn thành chuyến xe.
🔹 Có giá trị sử dụng trong ngày nhận được.
🔹 Áp dụng cho phương thức thanh toán không tiền mặt (qua Ví Moca hoặc Thẻ).

Điều kiện và điều khoản áp dụng chung của 2 mã:
✔️ Ưu đãi áp dụng tại Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
✔️ Ưu đãi có hạn sử dụng đến hết ngày 31/01/2021.
✔️ Mỗi khách hàng có thể sử dụng tối đa 02 lần GRABBIKEXA và 02 lần GRABCARXA trong một ngày.
✔️ Số lượt ưu đãi có giới hạn mỗi ngày.
✔️ Mã khuyến mãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế.
✔️ Mã chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.