Thử thách “Ăn ngon, no điểm”- Tháng 05/2021

ĂN NGON LẠI CÒN “NO NÊ” ĐIỂM THƯỞNG

Đặt GrabFood, trả Thẻ hoặc Ví Moca để thanh toán

và nhận đến 1000 điểm GrabRewards.

Thử thách bắt đầu từ ngày 24/05/2021 – kết thúc vào 31/05/2021

Nhận trọn gói 1.000 điểm thưởng khi đặt GrabFood và thanh toán qua Thẻ/ Ví Moca. Chọn chấp nhận Thử thách “Ăn Ngon, No Điểm” trên ứng dụng Grab và bắt đầu thôi! 

Chi tiết như sau:

🍗 Cấp độ 1: Khi thanh toán đơn hàng GrabFood đạt tổng từ 250.000đ, bạn sẽ nhận ngay 20 điểm GrabRewards.

🍗🍗 Cấp độ 2: Thanh toán thêm đơn hàng GrabFood để đạt tổng giá trị từ 350.000đ, bạn sẽ nhận ngay 410  điểm GrabRewards.

🍗🍗🍗 Cấp độ 3: Thanh toán thêm đơn hàng GrabFood để đạt tổng giá trị 500.000đ, bạn sẽ nhận ngay 570 điểm GrabRewards.

Tổng cộng bạn sẽ nhận được 1.000 điểm GrabRewards.khi thanh toán qua Thẻ/ Ví Moca cho đơn hàng GrabFood đạt tổng giá trị 500.000đ. 

 

 

Người dùng cần vào mục “Thử thách/ Challenge” chọn ”Chấp nhận” Thử thách ĂN NGON, NO ĐIỂM hoàn thành từng cấp độ trước ngày 31/05/2021.

 

 • Giá trị của mỗi giao dịch và tổng giá trị được tính trong thử thách là giá trị sau khi áp dụng khuyến mãi/ mã ưu đãi.

 

 • Áp dụng trên toàn quốc.
 • Bạn cần hoàn thành từng cấp độ thử thách để tiếp tục tham gia cấp độ tiếp theo.
 • Thử thách sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Thử thách được thiết kế để dành riêng cho một người dùng và giới hạn cho người dùng có quyền truy cập Thử thách hiển thị trên ứng dụng. Grab có toàn quyền hạn chế số lượng quyền truy cập của người dùng vào tính năng Thử Thách trên ứng dụng Grab. Thử thách chỉ có hiệu lực từ ngày 21/05 đến 31/05/2021.
 • Điểm được tặng sẽ không được tính vào quá trình thăng hạng của người dùng.
 • Chỉ áp dụng khi đặt GrabFood, thanh toán qua Ví Moca/Thẻ liên kết trên ứng dụng Grab.
 • Mỗi người dùng hoàn thành Thử Thách được nhận một (1) ưu đãi.
 • Thử thách này không thể được thực hiện lại sau khi đã hoàn thành hoặc thời gian quy định đã kết thúc. Thử thách sẽ kết thúc khi khi thời hạn chương trình kết thúc hoặc khi (các) giải thưởng đã được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng Grab mới nhất.
 • Số lượt khuyến mãi có giới hạn trong ngày, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 • Grab có quyền từ chối gửi ưu đãi nếu phát hiện gian lận.