Grab | Thông báo áp dụng mức phí thử nghiệm mới cho dịch vụ GrabFood tại một số tỉnh, thành

Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích GrabFood nhiều như chúng tôi yêu thích phục vụ bạn!

Với mong muốn luôn nâng cao hơn nữa trải nghiệm cho người dùng dịch vụ GrabFood, kể từ 0h ngày 19/9/2022, Grab sẽ áp dụng mức phí thử nghiệm mới, bao gồm mức phí giao hàng thử nghiệm mới mức phí đơn hàng nhỏ thử nghiệm mới, tại tỉnh Bình Thuận, Bình Định, Tây Ninh, Quảng Nam.

Mức phí giao hàng thử nghiệm mới cụ thể như sau: 

 

Mức phí tối thiểu

Mức phí mỗi km tiếp theo

Mức phí giao hàng thử nghiệm mới 

từ ngày 19/9/2022

13.000/ 3km đầu tiên

4.000/ km tiếp theo

Mức phí đơn hàng nhỏ thử nghiệm mới cụ thể như sau: 

Mức phí đơn hàng nhỏ thử nghiệm mới từ ngày 19/9/2022

Mức phí giao hàng thử nghiệm mới và mức phí đơn hàng nhỏ thử nghiệm mới này được áp dụng tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Định, Tây Ninh, Quảng Nam với mục đích tạo điều kiện để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ giao thức ăn GrabFood. Mức phí thử nghiệm này có thể thay đổi về mức phí bình thường bằng một thông báo khác từ Grab. 

Để xem thêm thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ GrabFood, vui lòng truy cập Trung Tâm Trợ Giúp.