Grab | Thông báo áp dụng Mức phí giao hàng và Phí đơn hàng nhỏ cho dịch vụ GrabFood tại một số tỉnh, thành phố

Grab | Thông báo áp dụng Mức phí giao hàng và Phí đơn hàng nhỏ cho dịch vụ GrabFood tại một số tỉnh, thành phố

Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích GrabFood nhiều như chúng tôi yêu thích phục vụ bạn!

Với mong muốn luôn nâng cao hơn nữa trải nghiệm cho người dùng dịch vụ GrabFood, kể từ 10h ngày 22/12/2022, Grab sẽ áp dụng mức phí giao hàng mới phí đơn hàng nhỏ tại một số tỉnh, thành phố. 

Mức phí giao hàng mới được áp dụng tại các tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Nghệ An, Quảng Bình, thành phố Bảo Lộc; cụ thể như sau: 

Mức phí tối thiểu Mức phí mỗi km tiếp theo

Mức phí giao hàng mới áp dụng kể

từ ngày 22/12/2022 cho đến khi có thông báo khác từ Grab

13.000 đổng/ 3km đầu tiên 4.000 đồng/ km tiếp theo

 

Phí đơn hàng nhỏ được áp dụng tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Định, Tây Ninh, Quảng Nam, Cà Mau, Kiên Giang, Thanh Hóa, Gia Lai, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Nghệ An, Quảng Bình, thành phố Bảo Lộc; cụ thể như sau: 

Mức phí đơn hàng nhỏ áp dụng kể từ ngày 22/12/2022 cho đến khi có thông báo khác từ Grab đối với các đơn hàng có giá trị tiền hàng (chưa bao gồm cước phí vận chuyển) nhỏ hơn 25.000 đồng 2.000 đồng/ đơn hàng

 

Mức phí giao hàng mớiphí đơn hàng nhỏ này có thể thay đổi bằng một thông báo khác từ Grab. 

Để xem thêm thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ GrabFood, vui lòng truy cập Trung Tâm Trợ Giúp.