Grab | Thông báo áp dụng Mức phí giao hàng và Phí đơn hàng nhỏ cho dịch vụ GrabFood tại một số tỉnh, thành phố

Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích GrabFood nhiều như chúng tôi yêu thích phục vụ bạn!

Với mong muốn luôn nâng cao hơn nữa trải nghiệm cho người dùng dịch vụ GrabFood, kể từ 10h ngày 25/08/2023, Grab sẽ áp dụng mức phí giao hàng mới thử nghiệm phí đơn hàng nhỏ tại một số tỉnh, thành phố. 

Mức phí giao hàng mới được áp dụng tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Long An, Cà Mau; cụ thể như sau: 

 Mức phí tối thiểuMức phí mỗi km tiếp theo
Mức phí giao hàng mới áp dụng kể từ ngày 25/08/2023
cho đến khi có thông báo khác từ Grab
13.000 đồng/ 3km đầu tiên4.000 đồng/ km tiếp theo

Mức phí đơn hàng nhỏ thử nghiệm được áp dụng tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Long An, Cà Mau; cụ thể như sau:

Mức phí đơn hàng nhỏ áp dụng kể từ ngày 25/08/2023 cho đến khi có thông báo khác từ Grab đối với các đơn hàng có giá trị tiền hàng (chưa bao gồm cước phí vận chuyển) nhỏ hơn 25.000 đồng2.000 đồng

Mức phí giao hàng mớiphí đơn hàng nhỏ này có thể thay đổi bằng một thông báo khác từ Grab. 

Để xem thêm thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ GrabFood, vui lòng truy cập Trung Tâm Trợ Giúp.