Mừng Grab 8 năm, GrabRewards hoàn điểm 50%

💚 Mừng Grab 8 năm
🔥 Ghé GrabRewards đổi ưu đãi gom điểm ăn mừng nha!

Quên gì thì quên chứ tới siêu sale tháng 8, lại còn mừng Grab 8 năm, là phải dành thời gian ghé GrabRewards đổi điểm săn hàng loạt ưu đãi giải trí, ăn uống, mua sắm nhận HOÀN ĐIỂM 50% nha cả nhà ơi.

👉 Từ 02/08/2022 đến 11/08/2022, hoàn điểm 50% tối đa 888 điểm GrabRewards cho ưu đãi “ĐỐI TÁC MOCA” và ưu đãi “TIẾP SỨC SĂN SALE”.

Details:
💥 Số lượng ưu đãi hoàn điểm có hạn
💥 Không giới hạn số lượt đổi mỗi người dùng
💥 Điểm được hoàn từ chương trình không được tính vào tổng điểm tích lũy thăng hạng

Điều kiện & Điều khoản áp dụng

Ưu đãi GrabRewards Hoàn Điểm 50%
tối đa 888 điểm GrabRewards