Đua Đơn 4H Siêu Rẻ – nhận chiết khấu 5K mọi đơn nội thành!

🏆 Đường đua đặc biệt chỉ dành cho các đơn 4H Siêu Rẻ để nhận Gói Chiết Khấu 5.000đ Không Giới Hạn!

CÁCH THỰC HIỆN ĐƯỜNG ĐUA:
Đường đua giao hàng sẽ có 5 chặng như sau:

Chặng 1: Hoàn thành 3 chuyến GrabExpress 4H Siêu Rẻ – nhận ngay 3 ưu đãi giao hàng 5.000đ

Chặng 2: Hoàn thành thêm 3 chuyến GrabExpress – nhận thêm 4 ưu đãi giao hàng 5.000đ

Chặng 3: Hoàn thành thêm 4 chuyến GrabExpress – nhận thêm 10 ưu đãi giao hàng 5.000đ

Chặng 4: Hoàn thành thêm 10 chuyến GrabExpress – nhận thêm 10 ưu đãi giao hàng 5.000đ

Chặng 5: Hoàn thành thêm 10 chuyến GrabExpress – nhận ngay Gói Ship Không Giới Hạn – chiết khấu 5.000đ mọi đơn 4H Siêu Rẻ tới hết tháng 06

 

QUY ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG ĐUA:

– Đường đua áp dụng đối với các giao dịch thanh toán cho dịch vụ GrabExpress 4H Siêu Rẻ. Chương trình không áp dụng với các đơn hàng từ khách hàng doanh nghiệp của GrabExpress.

– Đường đua kéo dài từ ngày 23/05/2022 đến hết ngày 19/06/2022 và sẽ kết thúc khi thời hạn chương trình kết thúc hoặc khi (các) giải thưởng đã được trao hết, tùy vào thời điểm nào đến trước.

– Đường đua sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Đường đua chỉ dành cho một tài khoản Grab, dựa trên quyền truy cập Thử thách hiển thị trên ứng dụng. Grab có toàn quyền hạn chế quyền truy cập của người chơi vào tính năng Thử thách trên ứng dụng Grab.

– Mỗi người dùng khi hoàn thành từng chặng đua sẽ được nhận ưu đãi 01 (một) lần vào mục Ưu đãi của tôi/My Rewards trên ứng dụng Grab.

– Đường đua này không thể được thực hiện lại sau khi đã hoàn thành hoặc thời gian quy định đã kết thúc.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC:

– Grab có toàn quyền từ chối trao giải, tước quyền tham dự nếu nghi ngờ hoặc phát hiện người dùng thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo nào trong quá trình tham dự chương trình dưới bất kỳ hình thức nào hoặc quá trình tham gia chương trình “Đường đua” vi phạm các quy định pháp luật hiện hành khác và/ hoặc quy định, chính sách Grab. Bằng việc tham gia chương trình này, người tham gia đồng ý rằng Grab có quyền sử dụng hình ảnh của người chiến thắng đường đua nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị mà không cần xin phép và/ hoặc chi trả thù lao cho người chiến thắng.

– Trong mọi trường hợp, Grab có toàn quyền quyết định điều kiện, xác định người thắng giải, thay đổi thể lệ và điều khoản của chương trình này. Các nội dung được thay đổi này sẽ mặc nhiên có hiệu lực và được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chương trình.

– Tất cả các ưu đãi/giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng có giá trị tương đương nào.

– Người dùng đồng ý rằng quyết định của Grab là quyết định cuối cùng và có hiệu lực áp dụng. Mọi tranh chấp giữa Grab và người dùng phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy trình do Grab công bố và áp dụng tại từng thời điểm.

– Người trúng thưởng phải đổi/nhận tất cả giải thưởng trong thời hạn được thông báo bởi Grab. Mọi phần thưởng không được đổi/nhận trong thời gian này sẽ được thu hồi hoặc tiêu hủy hoặc quyên góp hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Grab sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này.

– Người trúng thưởng có trách nhiệm cung cấp giấy tờ cá nhân và/ hoặc các thông tin khác nhằm mục đích xác nhận thông tin theo yêu cầu của Grab trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo trúng thưởng. Grab có quyền từ chối trao giải nếu người trúng thưởng không hoặc không thể cung cấp đầy đủ thông tin để xác minh nhân thân trong khoảng thời gian yêu cầu.

– Bằng việc tham gia chương trình này, bạn xác nhận đã hiểu và chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện quy định tại thể lệ này.