[GrabFood] Lưu ý gọi điện xác nhận với Khách hàng và Nhà hàng trước khi thực hiện chuyến xe