Grab | Thông báo tạm hoãn tổ chức họp mặt Đối tác Grab 2 bánh, thứ 7, 12/12/2020