[GrabFood] Tuyệt đối KHÔNG tụ tập trước nhà hàng và giữ khoảng cách an toàn 2m