Menu Driver Sign-Up

[GT HN] Nhắc lại về quy định rút ví credit (ví trên)

Quý Tài xế thân mến,
Grab xin
nhắc lại về thông báo hướng dẫn Tài xế rút ví credit (ví trên) cụ thể như sau:
Khoản tiền Quý Tài xế nạp vào ví credit (ví trên) để hoạt động trên ứng dụng của tài xế sẽ không được rút ra.
Quý Tài xế lưu ý thực hiện theo đúng quy định của thông báo này.

Trân trọng,

Đội ngũ GrabTaxi