GrabTaxi | Thông báo mở lại dịch vụ vận chuyển GrabTaxi tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 08/11/2021

Quý Đối tác thân mến,

Thực hiện theo kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ, Grab xin thông báo dịch vụ vận chuyển GrabTaxi sẽ được hoạt động trở lại tại Tây Ninh, kể từ ngày 08/11/2021 đến khi có thông báo mới. 

Để hoạt động trở lại cùng Grab, Đối tác chủ động thực hiện và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hoạt động an toàn trong suốt quá trình hoạt động như sau: 


Cám ơn Đối tác đã phối hợp và chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cùng Grab!

Details: Đối với địa bàn có cấp độ dịch là cấp 4, các dịch vụ vận tải sẽ dừng hoạt động.

Mến chúc Đối tác thật nhiều sức khỏe, an toàn và hoạt động hiệu quả.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.