Menu Driver Sign-Up

[GrabTaxi] Quan trọng – Nâng cao chuẩn chất lượng dịch vụ GrabTaxi tại Việt Nam

Kính gửi Quý Tài xế,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của tài xế GrabTaxi, từ 10/05/2016, Grab sẽ tiến hành đánh giá và sàng lọc chất lượng tài xế trên toàn hệ thống định kỳ 1 lần/tuần.

  • Thời gian áp dụng: 10/05/2016 đến khi có thông báo mới

  • Đối tượng: Tài xế sử dụng ứng dụng Grab, dịch vụ GrabTaxi

  • Quy định chung:

    • Từ 10/05 đến 22/05/2016, Tài xế có điểm đánh giá dưới 4.2 sao (<4.2 sao), Grab sẽ đơn phương ngưng hợp tác ngay tại thời điểm xét đánh giá.

    • Từ 10/05 đến 22/05/2016, Tài xế có điểm đánh giá từ 4.2 sao đến dưới 4.5 sao (=4.2 đến <4.5) sẽ có 2 tuần để cải thiện đánh giá sao từ khách hàng. Đến 23/05, nếu điểm đánh giá sao không đạt lớn hơn hoặc bằng 4.5 sao (>=4.5sao), Grab sẽ đơn phương ngưng hợp tác.

    • Từ 23/05/2016, định kỳ Thứ Hai hằng tuần hệ thống ghi nhận điểm đánh giá từ khách hàng của tài xế. Nếu điểm đánh giá này dưới 4.5 sao (<4.5sao), Grab sẽ đơn phương ngưng hợp tác ngay tại thời điểm xét đánh giá.

Xin chân thành cảm ơn,

Đội ngũ GrabTaxi.