[GrabTaxi Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Định, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn] Triển khai hình thức thanh toán qua Thẻ/Ví đối với dịch vụ GrabTaxi