Menu Driver Sign-Up

[GrabTaxi-HN] CT “Chạy càng nhiều – thu nhập càng cao”, áp dụng từ 18/8/2016

1. Phạm vi áp dụng: GrabTaxi Hà Nội

2. Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 18/8/2016

3. Nội dung Chương trình:Tùy vào số lượng cuốc xe hoàn thành có thời gian đón khách nằm trong khung giờ quy định, TX có thể đạt mức thưởng hấp dẫn lên tới 14,000 VNĐ/cuốc, cụ thể:

1

Ví dụ: Vào ngày thứ 5, có 3 tài xế A, B, C có số cuốc xe hoàn thành hợp lệ trong ngày lần lượt như sau:

2

4. Điều kiện của Chương trình: 

4

  • Cuốc xe hoàn thành hợp lệ là những cuốc xe hoàn thành và có thời gian đón khách trong khung giờ tính thưởng (bao gồm cả những cuốc xe tương lai).
  • Số lần chở tối đa cho 1 khách trong 4 ngày xét thưởng là 1 lần (không trùng IMEI). Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong 4 ngày xét thưởng, nhưng kể từ cuốc xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là cuốc xe hoàn thành hợp lệ để tính thưởng trong ngày.

Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B lần đầu tiên vào ngày thứ 5 trong tuần, hệ thống sẽ tính cuốc xe hoàn thành đó là cuốc xe hợp lệ để tính thưởng cho ngày thứ 5. Nếu vào ngày thứ 6 hoặc thứ bảy – chủ nhật trong tuần đó, tài xế A vẫn có thể chở khách hàng B và hoàn thành cuốc xe như bình thường, nhưng cuốc xe đó sẽ không được tính là cuốc xe hoàn thành hợp lệ để tính thưởng ngày.

  • Trung bình sao trong ngày là số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế vào cuối ngày.
  • Chương trình này không áp dụng cho Tài xế chạy ứng dụng Grab Sân Bay

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: 04.7108.7108, 04.3755.7555, 04.3755.0666.