GrabFood TP. Hồ Chí Minh | Thưởng GrabFood mỗi ngày trong khung giờ 10:30 – 13:30 từ ngày 31/5 đến hết ngày 06/6/2021