GrabFood Hà Nội | Thưởng GrabFood duy nhất Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 trong khung giờ từ 16:00 – 20:59