[GrabFood Đà Nẵng] Thông báo mở lại dịch vụ GrabFood tại Đà Nẵng từ ngày 05/09/2020!