[GrabExpress] Cập nhật hiển thị nút Huỷ trong ứng dụng GrabDriver với các cuốc xe GrabExpress

Quý Đối tác thân mến,

Từ 23/06/2020, nhằm phản ánh chính xác hơn các trường hợp giao hàng không thành công, GrabExpress sẽ thay thế nút Huỷ hiện tại bằng nút Báo cáo sự cố.

Nút Báo cáo sự cố mới sẽ có chức năng KHÔNG ĐỔI so với nút Huỷ trước đây (cuốc xe sẽ được huỷ sau khi Đối tác sử dụng nút này).

Sau khi lựa chọn Báo cáo sự cố, Đối tác vui lòng tiếp tục lựa chọn lý do giao không thành công phù hợp tương tự với quy trình huỷ hiện tại.

LƯU Ý: Nút Báo cáo sự cố chỉ áp dụng tại điểm giao hàng. Nút Huỷ tại điểm nhận hàng KHÔNG ĐỔI.

Mọi thắc mắc, Đối tác vui lòng gửi về mục Trợ Giúp để được hỗ trợ.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab