Menu Driver Sign-Up

[GrabCar/GrabTaxi HCM] Triển khai kiểm tra chất lượng xe đầu vào tại các điểm hỗ trợ

Kính gửi Quý Đối tác,

Từ 14/6/2016 , Đối tác GrabCar và GrabTaxi có thể đến các điểm hỗ trợ để thực hiện kiểm tra chất lượng xe trước khi đăng ký tham gia hệ thống Grab. Rất mong với sự thay đổi này sẽ giúp Quý Đối tác thuận lợi và chủ động hơn.

Danh sách các điểm thực hiện kiểm tra chất lượng xe đầu vào

6